Voorbeelden van Arabische motieven. Bezoek aan Marrakesh in 2009.







Foto's door Nic Peeters