Pius X‎ > ‎smaakproject‎ > ‎

de moestuinBeste leerlingen van 5 Humane Wetenschappen


In januari begint een groot project over smaak en eten. Daarom treffen we reeds voor de vakantie enkele voorbereidingen. We willen fruit en groenten kweken in een eigen moestuin. Op maandag 21 en maandag 28 november beginnen we eraan. Onze moestuin komt in de stookruimte op de 4de verdieping van de school en op het dak naast lokaal 102. Door de hoge ramen valt veel zonlicht binnen waardoor deze ruimte iets weg heeft van een serre.  Wat denken jullie? Kan je in de winter planten kweken? Welke gewassen doen het beter dan andere? Zijn ze lekkerder dan die uit de winkel?  meenemen op maandag 21 en 28 november!


- 1x een plantenbak/pot 
- gekochte of zelf verzamelde zaden (verzamel in de komende weken zaadjes van tomaten,     
  komkommers, meloen, een avocado pit...), neem een ajuin of een aardappel mee.
- tuingereedschap (gieter, schep, hark, bamboestokken…) 
- gepaste kledij (klompen, strooien hoed etc... )


de opdracht...


1. Informeer jezelf over het kweken van fruit en groenten. Op de site staat al veel informatie. Andere technieken en gewassen zoek jezelf op. Bekijk de filmpjes en lees de teeltfiches. Ga naar de website achthoog.nl In welke grond groeien planten het best? Waar zaai of plant je wat? Hoeveel plaats heeft een plant nodig? Welke gewassen kan je combineren? Hoe moet je je planten begieten en bemesten? Sommige gewassen moet je overplanten, opbinden en snoeien andere niet. Wanneer en hoe kan je ze oogsten? Zet al deze informatie kort op papier voor je aan de slag gaat.

2. Als je beter geïnformeerd bent is het tijd om aan de slag te gaan. Neem je plantenbak, voorzie die van grond, kies een gewas en zaai zaden op de juiste manier. Zet je plantenbak op de meest efficiënte plaats.
Experimenteer! Maak bijvoorbeeld één bak met en één bak zonder meststof etc... Zou er echt een groot verschil zijn? Vergeet niet op te schrijven wat je doet. Zet je experiment op papier! waar je rekening mee moet houden...

(hoe planten groeien wordt bepaald door een samenspel van temperatuur, vochtigheid, voedingsbodem, zonlicht...)


1. Welke grond gebruik je? De ideale grond is mengeling van één derde gemengde compost, één derde turf (liefst van bruinveen) en één derde vermiculiet. (met grove korrel) Daarnaast kan je best ook de nodige voedingsstoffen toevoegen. Stikstof is belangrijk voor de groei van het loof. Fosfor en kalium ondersteunen planten bij de transformatie van bloempjes in vruchten. Hoe werkt dit? Waarom groeien planten hier beter door? Ga praten met chemici en biologen op school. Houdt grond met kokosvezels het water beter bij? 


2. Het ene gewas heeft meer water nodig dan het andere. Zoek dit goed uit voor je je zaden plant. Hoeveel water moet een plant krijgen? Is het beter om regelmatig een beetje water te geven of in één keer een grote hoeveelheid?   


3. Planten hebben niet allemaal evenveel zonlicht nodig.  Ook hier moet je bij stil staan wanneer  je je zaden plant. Waar ga je je plantenbak zetten? De stookruimte heeft een groot raam, dat georiënteerd is op het zuiden. Daarnaast hebben we ook twee groeilampen die jullie mogen gebruiken. Welke planten zijn het gevoeligste voor zonlicht? Naast de stookruimte is er ook de vensterbank en de daktuin aan lokaal 102. Zijn er op  school nog (betere?) plaatsen om planten te kweken? In overleg met ons mag je ook op andere plaatsen plantenbakken neerzetten.


4. Buiten zitten slakken en bladluizen etc. In de stookruimte zullen we minder (geen?) last hebben van onkruid, ongewenste dieren, ziekten. We hebben dus geen onkruid- en insectenverdelgers nodig. Maar dit verloren contact met de natuur is ook een nadeel! Geen wormen in de grond... is dat wel oke? Hoe onderhoud je het humusrijke karakter van je grond? In de natuur gebeurt dat allemaal vanzelf. Een natuurlijk ecosysteem wordt gekenmerkt door vele relaties tussen planten, dieren en micro-organismen. In de kunstmatige omgeving van de stookruimte zullen wij dit moeten overnemen en wordt het onze verantwoordelijkheid. Daarom moeten we ons van deze relaties bewust zijn. Heb je insecten nodig voor de bestuiving van sommige planten? We tuinieren op een beperkte oppervlakte. Daardoor staan alle planten erg dicht bij elkaar wat ze ook kwetsbaar maakt voor ziekten.

Nog één ding...  de opruim! Het is belangrijk dat we de stookruimte, maar ook lokaal 102 netjes houden. Ruim alles op waneer je iets vuil gemaakt hebt. 


We wensen jullie veel plezier, inzicht en een vruchtbare moestuin toe. Veel succes!


Charlotte de Beukelaer, Wim Hannot, Ruud Lelieur en Niels Sverlow