Pius X‎ > ‎Reisproject 2016‎ > ‎

vragen en ideeën over reizen (probleemstellingen)

Wat is reizen? Wanneer spreken we van reizen? Een reis is een unieke verplaatsing over langere afstand. Maar waar ligt de grens? Als je ergens voor de tweede keer komt is het dan nog reizen? Kan reizen routine zijn? Wat is de minimale afstand en duur om van een reis te spreken? Wat is de kortste en de langste reis die je al gemaakt hebt? Als je ergens te lang bent wordt het een verhuizing of migratie. Reizen heeft een tijdelijk karakter.  

Misschien heeft reizen niets met afstand en duur te maken maar gaat het om het verlaten van je vertrouwde omgeving. Dit kan in principe overal. Het is maar hoe je naar je omgeving kijkt. Dezelfde verplaatsing is voor de ene wel een reis en voor de andere niet. Het heeft met je houding te maken. Je kan overal op reis gaan zelfs in je eigen huis of je kamer.


Op die manier kan je ook de lessen op school zien als reizen. Je zit strikt genomen in een klaslokaal maar in de les (bijvoorbeeld geschiedenis) bezoek je andere werelden en kom je in contact met nieuwe manieren van denken. Seminarie staat misschien dichter bij reizen dan de klassieke vakken. Als leerling moet je er nog meer zelf een weg in zoeken. Je onderneemt als het ware een reis door zelf een thema te verkennen.Hoe reizen we? Welke transportmiddelen gebruik je? Welke invloed hebben deze middelen op de reis en de reiziger? Gaan ze snel of traag? Ervaar je de wereld meer of minder in/door vliegtuigen, auto's, treinen...? Is fietsen of wandelen beter? Sta je zo meer in contact met de fysieke wereld (landschap, klimaat, mensen) die je bezoekt?


Waarom reizen we? Welk doel willen bereiken? Is dat nodig? Reizen hebben verschillende doelen. Je kan reizen als ontspanning, ontsnapping of om te leren of als uitdaging of avontuur. Ook de combinatie van al deze dingen is mogelijk. Wie reist op welke manier? Zegt dit iets over onze persoonlijkheid of onze cultuur? 

Is reizen leuk? Word je er gelukkig van? Zo ja ... waarom? Wat zegt dit over onze samenleving? Zou reizen dan nog aantrekkelijk zijn als je niet zou moeten werken of naar school gaan? Misschien is reizen een tegengewicht voor onze prestatiegerichte  en kapitalistische samenleving? Alhoewel je reizen ook koopt en hier ook status en macht mee verbonden zijn. Bestudeer het commerciële aspect van reizen. Misschien is het niet meer dan een verkoopsproduct? Is een oorlogsverslaggever of een rondreizende verkoper op reis? Wat is toerisme? Waar en wanneer is deze economische sector ontstaan? Bestaat ze in alle culturen? Kan de samenleving zonder toerisme? Wat is het doel van toerisme?


Reizen kan je ook zien als een sociaal en cultureel experiment. Op reis gaan is er voor kiezen om onaangepast te zijn. Ondanks de intentie om je aan te passen weet je haast zeker dat je fouten zal maken. Is dit erg? Misschien is het wel interessant.  (antropologie) Door deze fouten en verschillen leer je dingen over jezelf en de wereld. Leer je daardoor meer dan dat je op één plaats en binnen éénzelfde cultuur blijft? 


Aan welk tempo kan je best reizen? Snel of traag? Heeft het zin om zoveel mogelijk (monumenten) te zien of mis je zo de essentie van de plaatsen die je bezoekt?  


Plaatsen hebben verschillende gezichten. Voor een toerist is de stad Antwerpen iets anders dan voor een vaste bewoner van de stad. Deze twee werelden bestaan naast elkaar. Reizen heeft op die manier iets heel kunstmatig. Het is een rare activiteit die los lijkt te staan van het echte dagelijkse leven van mensen die vast op een bepaalde plaats wonen. Hoe raak je als toerist binnen in die 'echte wereld'? Is dat moeilijk? Welke drempels ervaar je? 


Hoe bereid je je het best voor op je reis? Is het beter om over veel kennis of weinig kennis te beschikken van de plaats die je bezoekt? Wat is het beste? Is het beter om  jezelf en je gewoontes en bekommernissen thuis laten? Kan je iemand nieuw worden op reis? Gebeurt dit vanzelf omdat je in een nieuwe omgeving terecht komt. Breuk ... proberen delete knop? Gaat dit ?) 

Welke verwachtingen hebben we over reizen? Hoe realistisch zijn deze verwachtingen? Waar komen deze ideeën vandaan? Denk aan foto's, reisgidsen, schilderijen.


In welke mate moet je je als reiziger aanpassen aan de plaatselijke ideeën en gedragingen? Hoe belangrijk, wenselijk is integratie? Zijn mensen hier flexibel in of ligt dit moeilijk? 


Welke invloed heeft reizen op wie je bent? Hoe je je voelt? Wat je weet? Welke invloed heeft klimaat of het landschap op je? Fysiek (bv hoogteziekte, slapeloosheid, tropische ziektes) maar ook psychologisch en cultureel. Brengt reizen je (meer) in contact met jezelf? Is er onderweg meer tijd om na te denken en te mijmeren? Reizen zijn de vroedvrouwen van onze gedachten. Is er een link tussen reizen en filosofie en creativiteit?


Is reizen voor iedereen weggelegd? Sommige mensen vinden het leuk anderen niet. Hoe komt dat? Zijn sommige mensen meer reizigers dan andere? Heeft dit met aanleg en persoonlijkheid te maken of heb je het geleerd? Kan iedereen reizen? Is het voldoende om gewoon een vliegtuigticket te kopen? Waar kan je het leren? 

Hebben sommige mensen meer nood aan reizen dan anderen? Wat is reislust? Waar komt de drang naar reizen vandaan? Is er hier sprake van een spanning tussen een gemeenschap en het individu? Is reizen wegvluchten van de samenleving?  Ontsnappen aan de druk om te conformeren. 


Welke impact hebben reizigers op de plaatsen en de mensen die ze bezoeken? Is die beïnvloeding positief of negatief? Kan je deze beïnvloeding vermeiden? Is dit wenselijk?


Maakt reizen de sociale omgang tussen mensen makkelijker of moeilijker? Maak je sneller of minder snel contact? Je land van herkomst is bijvoorbeeld een voor de hand liggend gespreksonderwerp (waar kom je vandaan?) of werpen taal en cultuurverschillen extra drempels op? Word je op reis sneller verliefd? Speelt een mooi landschap of een speciale locatie hier een rol? 


Wat is de relatie tussen kunst en reizen? Zien we de schoonheid van bepaalde landschappen en streken alleen als schilders ze geschilderd hebben? Waarom vinden we sommige landschappen, gebouwen,... mooi? Wat is schoonheid? Waar komt dit esthetisch besef vandaan? 


Welke rol speelt fotografie wanneer we reizen? Van wat en waarom maken we foto's? Is dit positief of negatief? Kunnen deze foto's onze ervaringen vastleggen? 

Waarom kopen mensen souvenirs? Is dit positief/negatief? Kan je daarmee je ervaringen vastleggen? Is het zinvol om je ervaringen neerschrijven of te tekenen. Wat is het belang van reisverhalen? Welke invloed heeft de toenemende digitalisering op reizen? 


Wat is heimwee? Waarom ervaren we dit? Hebben sommige mensen er meer last van dan anderen? Hoe komt dat? 


Hoe ervaar je de terugkeer? Is het leuk of vervelend om weer thuis te komen? Is je vertrouwde wereld nog hetzelfde? Kijk je nu anders naar dingen? Welke herinneringen houd je over aan je reis? Zijn ze juist of niet?  


Is reizen een menselijke activiteit? Reizen dieren ook? Kunnen verhalen, ideeën of het licht of planeten reizen?