06. Lelijk Boedapest


Toeristen hebben vooral aandacht voor mooie en historische dingen (monumenten, musea). Doe eens het omgekeerde! Zoek de lelijkheid op. Bestudeer de lelijke kanten van Boedapest. Vandalisme, krotwoningen, vuilnisstortplaatsen, vervallen industrieterreinen. Zit hier ook een bepaalde schoonheid in? Gebouwen, mensen, kunst, gedragingen, alles kan mooi of lelijk zijn.

Wat vinden mensen in Boedapest mooi of lelijk. Hebben ze dezelfde smaak als jullie?

Hoe komt dat? Wat is schoonheid? Waar komt ons schoonheidsbesef vandaan? Subpages (2): filmfragmenten links