Pius X‎ > ‎Migratieproject‎ > ‎

vragen over migratie...

Uit welk land ben je afkomstig? Beschrijf je leven in het moederland? Hoe was je gezinssituatie (getrouwd, ouders, kinderen...?) Welk beroep oefende je uit? Wat was je sociaal/economische situatie? Welke politieke overtuigingen hield/houd je er op na? Was je tevreden met de samenleving in je thuisland? Waarom wel/niet? Wie had/heeft de macht?

Waarom ben je gemigreerd? Welk problemen waren er in je moederland? Wilde je graag andere landen zien? Was je nieuwsgierig naar de buitenwereld? 

Wist je bij vertrek naar welk land je zou gaan? Wat voor beeld had je van dat land? Hoe kwam je aan deze informatie? 

Hoe was de reis naar België? Hoe lang ben je onderweg geweest? Welke obstakels heb je moeten overwinnen? Welke transportmiddelen heb je gebruikt? Had je gezelschap van medereizigers? Heeft de reis je veranderd?


Wat was je eerste indruk van België? Waar en hoe ben je het land binnengekomen? Kende je al mensen hier? Hoe werd je ontvangen? Waren mensen behulpzaam? Hoe verliep de communicatie met mensen hier? 

Welke verschillen heb je ervaren tussen de samenleving in je moederland en België?  (denk aan gedragingen, omgangsvormen, smaak, ideeën, spullen) Waren deze verschillen groter/kleiner dan je verwacht had? Vergelijk de cultuur van je moederland en België.

Hoe ben je omgegaan met deze verschillen? Heb je je aangepast? Welke elementen heb je overgenomen en welke elementen heb je behouden? Waarom? Was dit een bewuste keuze?
Was het makkelijk of moeilijk om je aan te passen? Waarom? Welke moeilijkheden heb je ondervonden? Is het een kwestie van willen of kunnen?
Wat is je mening over de huidige discussie over integratie in onze samenleving?
Vind je dat migranten zich voldoende aanpassen? Waarom wel/niet? Geef concrete voorbeelden.
Denk je dat je als migrant invloed hebt gehad op de Belgische samenleving? Wat is er veranderd? Geef voorbeelden...

Is het moeilijk om het Belgische staatsburgerschap te verwerven? Welke procedures moet je dan doorlopen? Welke eisen legt de Belgische maatschappij op aan migranten? (inburgeringscursussen...) Hoe heb je deze informatie verkregen?

Hoe kijk je terug op je reis en migratie naar België? Ben je gelukkig of ongelukkig in België? Als je de keuze had, zou je dan liever in je moederland wonen of in België of in een ander land en waarom?