Pius X‎ > ‎Migratieproject‎ > ‎

probleemstellingen

Waarom verlaten mensen hun woonplaats? Zet de 'push en pull'-factoren op een rij. Er zijn omstandigheden die mensen uit hun woongebied doen vertrekken (natuurrampen, vervolging door politieke regimes, overbevolking) en er zijn andere plaatsen die mensen om allerlei redenen aantrekken. (welvaart, vrijheid...)

Migreren mensen altijd omwille van problemen (uit noodzaak?) of ook uit nieuwsgierigheid, omwille van het avontuur?

Bestudeer hoe mensen zich aanpassen/integreren als ze in een andere omgeving terecht komen? Gaat dit snel of traag? Hoe komt dat? Wat versta je onder 'aanpassen'? Aanpassen aan wat? Wanneer is het voldoende? 

Kunnen sommige mensen zich beter aanpassen dan andere? Komt dit door aanleg (karakter) of opvoeding? Zijn er culturen/bevolkingsgroepen die zich sneller aanpassen dan andere? Hoe komt dat? Kunnen jongeren zich beter aanpassen dan oudere mensen? 

Hoe vertaalt deze flexibiliteit zich in het al dan niet succesvol zijn van mensen en bevolkingsgroepen? Zijn mensen die zich makkelijker aanpassen succesvoller? 

In welke mate bereiden migranten zich voor op hun migratie? Wat zijn hun ideeën (vooroordelen) over de wereld waar ze naar toe gaan? Hoe komen ze aan deze informatie? 

Welke invloed heeft migratie op de identiteitsvorming van mensen? Bestudeer hoe mensen elementen uit een andere cultuur integreren in hun leven. Waarom houden sommige mensen vast aan traditie? Worden je gewoontes en ideeën belangrijker omdat je in een vreemde omgeving terecht komt? Maakt migratie mensen extremer in hun denken en handelen? 

Langs de andere kant, migranten hebben een bepaalde cultuurshock doorstaan, waardoor je cultuur misschien meer kan relativeren. In zekere zin is het dus ook een bevrijding. Maakt dit je creatiever en inventiever en dus misschien ook economisch succesvoller?

Hoe hebben technologieën (nieuwe transportmiddelen, industriële revoluties...) invloed gehad op migratie? Leidt een grotere mobiliteit tot meer vermenging van culturen en bevolkingsgroepen? Wat zijn de voor-en nadelen hiervan? Neemt de vooruitgang toe? Je leert van elkaar? (kruisbestuiving) Maar er zijn ook meer conflicten. Of komt vooruitgang voort uit conflicten?

De mens wordt doorheen de geschiedenis steeds mobieler. Waar zie je dit in de toekomst naar toe evolueren? Denk aan het idee van congestie. (Rem Koolhaas)

Wat gebeurt er met mensen die lang onderweg zijn? Ontstaat er een soort groepsgevoel onder migranten? Word je socialer omdat je meer afhankelijk bent van anderen? 

Migratie haalt mensen uit elkaar maar brengt ze ook bij elkaar.

Wat is heimwee? Waarom hebben we dit gevoel? Wat is de functie ervan? (evolutionair) 

Hoe zit het met migratie in de natuur? Waarom migreren dieren? Wat zijn de voor-en nadelen van mobiel zijn?

Hoe beïnvloedt migratie het politieke of juridische veld van een maatschappij. Politiek en recht zijn beide structuren die orde en structuur aanbrengen. Migratie doet het omgekeerde. Moeten we dan sowieso spreken van een conflictueuze relatie? Denk aan mensenhandel, illegalen, zwartwerk. Hoe gaan landen en overheden hier mee om. Bijvoorbeeld België of de E.U. (Denk aan fort Europa)

Hoe wordt het thema 'migratie' politiek misbruikt door bepaalde belangenroepen? Denk aan een partij als het Vlaams Belang of de hysterie in het Midden-Oosten en Borgerhout over de anti-islamfilm. Welke rol speelt de media hierin? 

Is er überhaupt ooit sprake van integratie? Mensen nemen bepaalde uiterlijke gedragingen over maar blijven in essentie toch zichzelf. Het is heel moeilijk, zo niet onmogelijk om mensen echt te veranderen. Het gaat om dieperliggende kenmerken waar mensen zich niet bewust van zijn en die je mee krijgt door in een bepaalde cultuur op te groeien. Wat zijn dan de wezenlijke verschillen tussen culturen? Hoe kan je deze verklaren? Kunnen we deze verschillen met dit project blootleggen? 

Wat is de relatie tussen migratie en kunst? Waarom zijn veel kunstenaars ook migranten? Heeft migratie een invloed op wat we mooi vinden? Hebben verschillende culturen andere concepten van schoonheid. Of is schoonheid universeel? Is er zoiets als smaak op het niveau van een bevolkingsgroep?


De sociale ongelijkheid in de wereld ligt vaak aan de basis van migratie. Ga opzoek naar oorzaken. Hoe zijn deze ongelijkheden ontstaan? Alleen zo kan je de migratiestromen vandaag begrijpen. Zou je dit probleem kunnen oplossen?