Pius X‎ > ‎Migratieproject‎ > ‎

de opdracht

1. Erik... verhalen uit een verre voorstad.

Ter voorbereiding lezen jullie het kortverhaal 'Erik', van Shaun Tan, uit de bundel 'Verhalen uit een verre voorstad' 
Hoe zou het thuisland van Erik er uitzien? Je speculeert op basis van deze korte ontmoeting (dingen die Erik doet en vraagt....) over de wereld waar hij vandaan komt.
Schrijf hier een kort verhaal (+/- 1blz) over. Je mag ook een tekening maken of een collage etc... Deze geef je af op maandag 7 januari 2013


2. De ontmoeting. (Deel 1)

Onze stad is ondermeer door zijn haven een multiculturele plaats waar mensen uit verschillende culturen wonen. Jullie bezoeken (in groepen van 2 a 3 leerlingen) een migrantenfamilie en praten over hun ervaringen. Voor één middag zijn jullie zelf migrant en kom je terecht in een voor jou vreemde omgeving.

Jullie krijgen een adres en de naam van een contactpersoon. (je weet op voorhand niet in welke cultuur je terecht komt) De ontmoeting gaat eventueel gepaard met een maaltijd en/of overnachting. 
Bereid je goed voor. De ervaring die je hier opdoet zal belangrijk zijn voor de rest van het project!  

Enkele tips! 

Tracht zoveel mogelijk te weten te komen over de migranten waarmee je gaat praten. Stel zeker de vragen die wij reeds op papier gezet hebben. (zie voorbeeldvragen) Soms wordt communicatie bemoeilijkt door gebrekkige talenkennis. Neem een wereldatlas mee. Laat mensen aanduiden waar ze vandaan komen en hoe ze naar België gekomen zijn. Laat ze hun leven hier beschrijven door op een plan aan te duiden waar ze zoal komen. Je kan ze vragen hun leefwereld te tekenen. Misschien hebben mensen foto's van hun thuisland en hun familieleden?
Neem de tekeningen mee uit het boek 'De Aankomst' van Shaun Tan. Ook deze kan je gebruiken om een gesprek te hebben over de reis, de douane, het nieuwe eten, transport... 
Probeer film en geluid op te nemen. Vraag aan mensen of ze een stukje willen vertellen in hun moedertaal en of ze muziek hebben uit hun thuisland. Je kan je eigen gsm/smartphone gebruiken maar ook in de mediatheek van Pius x kunnen jullie de nodige apparatuur uitlenen.


3. De verwerking (Deel 1)

Na deze ontmoeting probeer je je verder te verdiepen in de cultuur in kwestie. Doe meer dan beschrijven. Probeer de omgangsvormen, tradities, ideeën ook te verklaren. Waarom houden mensen er bepaalde gebruiken en ideeën op na? Gebruik de lijst met probleemstellingen die wij reeds op papier gezet hebben. 
Deze kennis giet je in een interactieve presentatie die je aan het publiek toont op de migratieavond. Geef mensen een ervaring mee. 

Hieronder vinden jullie tips om dit efficiënt aan te pakken maar we zouden het leuk vinden als jullie ook zelf met ideeën komen. Gebruik je fantasie en kennis. (denk aan vakken als cultuur en-gedragswetenschappen, geschiedenis, aardrijkskunde)


3.1. verzamel informatie. 

Ga opzoek naar romans, films, muziek of toneel. Praat met zoveel mogelijk migranten en breng zo de gemeenschap (Congolezen, Polen, Spanjaarden... ) in kaart. Waar wonen ze? Zijn er bepaalde personen die een belangrijke functies vervullen? Hebben ze veel/weinig contact met elkaar? Staan er bepaalde feesten, rituelen centraal? Wat kan je zeggen over de verstandhouding, omgang met de Belgische samenleving? Wat gaat er goed of fout? 

Het Atlasgebouw (Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen) is een stedelijk centrum voor diversiteit en inburgering van de stad Antwerpen. Er zitten overheidsdiensten die werken aan gelijke kansen, Nederlandse taallessen en inburgering. Atlas is een open huis waar iedereen kan binnenlopen. Er is een omvangrijk documentiecentrum waar jullie veel informatie kunnen vinden.


3.2. Google Earth

Op de computers in de mediatheek staat Google Earth. Met dit programma kan je de migratiegeschiedenis van het gezin visueel in kaart brengen. Gebruik de informatie die je tijdens de ontmoeting bij elkaar gesprokkeld hebt. Google Earth bied heel wat mogelijkheden. Je kan tekst, filmpjes en foto's aan de kaarten toevoegen. Maak er een spannend verhaal van. Tegelijkertijd geeft Google Earth je de mogelijkheid om zicht te krijgen op het land van herkomst. Hoe ziet het landschap eruit? Bestudeer de omgeving.
Voor technische uitleg en hulp bij het gebruik van Google Earth kan je terecht bij de medewerkers van de mediatheek. (Jan Nouwen en Mandy Verhaeren) 
Jullie krijgen een stappenplan dat je op weg zal helpen maar kijk zeker ook eens naar de help-functie (zet die eerst op Nederlands) van Google Earth zelf.


3.3. Neem geluid op of film... 

Maak een reportage of een soundtrack van het gezin en de cultuur die je bezocht hebt. Dit moet je goed afspreken met het gastgezin. Respecteer de privacy van mensen! Je kan het nodige materiaal (laptops, fototoestellen, filmcamera's...) uitlenen in de mediatheek.4. Stadsklap
 
Op maandag 4 februari bezoeken we Stadklap. Een project van de stad om Antwerpenaren en nieuwkomers bij elkaar te brengen. Gedurende een paar uurtjes stel en beantwoord je in een begeleid groepsgesprek vragen over gewoonten, tradities, cultuur, waarden, sociale etiquette, familierelaties... Je legt hen uit waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Voor sommige inburgeraars is dit het eerste persoonlijke contact met Vlamingen.
Antwerpen is een metropool die mensen vanuit de hele wereld aantrekt. De meeste van deze nieuwkomers volgen een inburgeringsprogramma. Dit bestaat onder meer uit een opleiding Nederlands en een cursus over het leven in België.


5. lezingen en gesprekken over migratie 

Om jullie te inspireren bij het bedenken van je presentatie en je rol op de migratieavond (zie verder) plannen we een aantal lezingen die het thema migratie vanuit zoveel mogelijk invalshoeken bekijken. 
Esteban Floreciano en Jan Nouwen bekijken migratie vanuit de antropologie en geven jullie zo een theoretisch kader mee. Luister naar enkele familiegeschiedenissen en reisverhalen o.a. van Neil Akenzua en Boris Sverlow. Dries Boeye neemt een aantal internationale studenten mee voor een tafelgesprek over 'Development and Migration'. Nic Peeters bekijkt de relatie tussen migratie en kunst en Jeroen Boeye legt de resultaten voor van zijn onderzoek naar klimaatverandering en de migratie van dieren.

Daarnaast kan je met behulp van het programma skype praten met oud leerlingen die op dit moment in het buitenland zijn. Er zitten ex-humane wetenschappers in Bolivië, Brazilië, Australië... Je kan hen vragen hoe zij de cultuur van deze landen ervaren en of en hoe ze zich aangepast hebben aan de plaatselijke gewoontes.6. 'De Aankomst, Een avond over Migratie' (Deel 2)

Op vrijdagavond 22 maart organiseren we een informatieve en interactieve avond over het thema migratie. Jullie nodigen zoveel mogelijk vrienden en familie uit. Het wordt een totaal ervaring waarin jullie het publiek laten nadenken over migratie. Ga de discussie aan, vraag naar hun mening, maar maak het ook interactief. Geef mensen een ervaring mee!

Om dat te doen veranderen we Pius X in een vreemd land en zijn de bezoekers  migranten die naar deze bizarre wereld migreren. Jullie zorgen verder voor de invulling. Laat je inspireren door het boek 'De Aankomst' van Shaun Tan. Wat komt er allemaal kijken bij 'een land'?... Een douanekantoor, mensensmokkelaars, geld, wisselkantoor, eten, muziek, inburgeringscursussen, politie... Hoe heet dit nieuwe land? Bedenk een symbool, een vlag... (denk aan de lessen geschiedenis over nationalisme)

Jullie krijgen dus twee taken! Ten eerste maak je een informatieve en interactieve presentatie (Deel1) over de gemeenschap/cultuur die jij bezocht heb. Gebruik je Google Earth-simulatie of de soundtrack of reportage die jullie gemaakt hebben. 
Daarnaast vervul je nog een specifieke rol op de migratieavond. (Deel 2) Je mag zelf kiezen of je deel uit maakt van een groep mensensmokkelaars, of douanebeambte bent of in een exotische keuken staat etc...


veel succes!