Pius X‎ > ‎Leugenproject‎ > ‎commissies‎ > ‎

Spionnen, afluisterschandalen, klokkenluiders en propaganda. Bedrog en Politiek!

Spy shoe, 1960


Beste commissieleden

Is er sprake van bedrog en misleiding in de politiek? Denk aan politici die in verkiezingstijd beloftes doen die ze uiteindelijk niet waarmaken of het politieke spel dat ontstaat bij het verdelen van de ministerposten en dan heb je nog niets gezegd over de echte schandalen, spionage, chantage en corruptie, vriendjespolitiek, schriftvervalsing, zelfverrijking. Jullie specialiseren jezelf in bedrog en misleiding in de politiek.


Dit zijn vragen waar jullie een antwoord op moeten vinden. (de antwoorden schrijf je in je leugenboekje)

1. Welke vormen van bedrog en misleiding vind je terug in politiek? Heb aandacht voor politici in verkiezingstijd. Wie in een democratie zoveel mogelijk mensen weet te overtuigen die wint. Waar ligt de grens tussen overtuigen en misleiden? Wat is jullie mening en waarom? Corrumpeert macht per definitie?

2 Naast individuele politici is er ook bedrog en misleiding tussen landen. Denk aan de wereld van spionnen en inlichtingendiensten en propaganda. Kijk naar de serie 'The Americans'.

3. Waarom wordt er gelogen? (heb aandacht voor militaire, economische, culturele motieven) Is bedrog noodzakelijk om in de politiek je doel te bereiken? 

4. Hoe kan je als politicus de publieke opinie beïnvloeden? Wat zijn 'astroturf bodies'? Kunnen jullie iets dergelijks organiseren in Pius x?

5. Is er in een dictatuur meer sprake van bedrog en misleiding dan in een democratie? Maak een vergelijking. Series als 'House of Cards' of 'Tyrant' kunnen je hierbij helpen.

6. Is het mogelijk om als politicus helemaal eerlijk te zijn? Is dat wenselijk? Kunnen gewone mensen dit aan of hebben ze iemand nodig die hun behoed voor pijnlijke waarheden? Denk aan zaken van nationale veiligheid en de folterpraktijken die aan het licht kwamen. Is het nodig om te liegen? 

7. Wat zijn jullie eigen ervaringen met bedrog en politiek. Heb aandacht voor politiek op kleine schaal. Dicht bij jezelf. Hoe zit het met mensen die macht over je hebben; je ouders, leerkrachten... Zie je daar dezelfde problematieken terug komen? Jullie zijn detectives. Hoe proberen ouders of leerkrachten je te overtuigen? Speelt bedrog en misleiding ook hier een rol?


+ Lees de tekst over verschillende soorten leugens. Van welke leugens is er in de politiek sprake? Hoe komt dat?

+ Lees de tekst 'Een pil tegen de werkelijkheid' Zijn er voordelen aan bedrog en misleiding? Wat is je mening?


Nu je meer zicht hebt op de zaak is het tijd voor de praktijk. Hier willen we met seminarie de klemtoon op leggen!!! Creëer bedrog. Probeer mensen te misleiden. Is het moeilijk of makkelijk? Hoe komt dat? Hoe voelt het? 

Veel inzicht in sociale wetenschappen komt van experimenten waarbij bedrog een rol speelt. Bij het elektroshock-experiment van Stanley Milgram dachten mensen dat ze in dienst waren van de universiteit. Ze wisten niet dat ze zelf onderzocht werden. Door bedrog kom je tot de waarheid. Zet een (gelijkaardig) experiment op.

Test dit bedrog uit op 'De grote misleiding' 'Een avond van leugens en bedrog' op vrijdagavond 27 maart 2015. Geef mensen informatie over bedrog in de politiek en creëer een boeiende, spannende en leuke ervaring.