Pius X‎ > ‎Leugenproject‎ > ‎commissies‎ > ‎

Sherlock Holmes, waarheidsfanatisme en een reis naar Nieuw-Zeeland. Bedrog en Waarheid!

Leugendetector, John Larson, 1921.Beste commissieleden


Uiteindelijk gaat dit project over echt en niet echt. Wat is waar en wat is niet waar? Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Sluit de één de ander uit? Of kan er toch waarheid zitten in leugens? Kan je via bedrog de waarheid vinden? Misschien is het zelfs wel efficiënter? Zijn leugenaars beter in staat de waarheid te zien? Jullie specialiseren jezelf in bedrog en de waarheid.


Dit zijn vragen waar jullie een antwoord op moeten vinden. (de antwoorden schrijf je in je leugenboekje)


1. Hoe belangrijk is waarheid? Is de waarheid per definitie beter dan leugens? Kan de wereld helemaal vrij zijn van bedrog? Is dat wenselijk?

2. Zijn mensen goed of slecht in het vinden van de waarheid? Hoe komt dat? In welke gevallen wel en wanneer niet? Ben je zelf goed of slecht in het ontmaskeren van leugens? Hoe komt dat?

3. Wie was Sherlock Holmes? Hoe ging hij de werk om de waarheid te achterhalen. Is deze methode bruikbaar in je dagelijks leven?

4. Wie is Sam Harris? (lees de tekst 'Leugentjes om bestwil'.) Hoe kijkt hij naar leugens? Ben je het met hem eens? Waarom wel/niet?

5. Is Nieuw-Zeeland een eerlijker land dan de Verenigde Staten? (lees de tekst ' Nieuw-Zeeland. Het leugenloze paradijs'.) Hoe zit het met België?

6. Hoe werkt een waarheidsserum? Zoek uit. Hoe werkt een leugendetector? Kunnen we er zelf één maken?

7. Wat zijn jullie eigen ervaringen met bedrog en waarheid? Hoeveel belang hecht jezelf aan de waarheid? Ben je eerder een dromerig iemand of nuchter/zakelijk iemand? Hoe zit het met je klasgenoten? Ga als echte detectives aan de slag en probeer mensen te betrappen op leugens.


+ Lees de tekst over verschillende soorten leugens. Hoe verhouden deze leugens zich tot de waarheid?

+ Lees de tekst 'een pil tegen de werkelijkheid' Zijn er voordelen aan bedrog en misleiding? Wat is je mening?


Eens je meer zicht hebt op de zaak is het tijd voor de praktijk. Hier willen we met seminarie de klemtoon op leggen!!! Creëer bedrog. Probeer mensen te misleiden. Is het moeilijk of makkelijk? Hoe komt dat? Hoe voelt het? Wat zegt dit over jou?


Veel inzicht in sociale wetenschappen komt van experimenten waarbij bedrog een rol speelt. Bij het elektroshock-experiment van Stanley Milgram dachten mensen dat ze in dienst waren van de universiteit. Ze wisten niet dat ze zelf onderzocht werden. Door bedrog kom je tot de waarheid. Zet een (gelijkaardig) experiment op.


Test dit bedrog uit op 'De grote misleiding' 'Een avond van leugens en bedrog' op vrijdag avond 27 maart 2015. Laat mensen nadenken over bedrog en waarheid en geef ze een boeiende ervaring mee.