Pius X‎ > ‎Leugenproject‎ > ‎commissies‎ > ‎

Fraude, belastingsparadijzen en misleidende reclames. Bedrog en Geld

one dollar bill, real or fake?


Beste commissieleden


Piramidespelen, witteboordencriminaliteit, omkoopschandalen, belastingparadijzen: veel mensen hebben een drang naar rijkdom. Er zijn heel wat manieren om geld te verwerven. Wat mag wel en wat niet en hoe komt dat? Jullie specialiseren jezelf in bedrog en misleiding in de economie.


Dit zijn vragen waar jullie een antwoord op moeten vinden. (de antwoorden schrijf je in je leugenboekje)

1. Welke vormen van bedrog en misleiding vind je terug in de economie? Denk aan de lotterij, belspelletjes, misleidende reclames, winkels die prijzen verhogen om daarna ogenschijnlijke kortingen aan te bieden, fraude van banken...

2. Waarom liegen handelaren, zakenlui? (heb aandacht voor financiële, psychologische, culturele, biologische motieven)

3. Wie zijn de slachtoffers van dit bedrog? Zijn mensen makkelijk op te lichten of niet? Kijk naar 'The Insider' een film van Michael Mann. Hoe probeer sigarettenindustrie het publiek te misleiden. Ga op zoek naar andere voorbeelden.

4. Hoe probeert Testaankoop bedrog en misleiding tegen te gaan? Slagen zij hierin? Waar komt Testaankoop vandaan? Wie heeft het opgericht? Welk doelpubliek proberen ze te beschermen?

5. Kan de economie helemaal vrij zijn van bedrog? Is dat wenselijk? Kan je op een eerlijke manier rijk worden? Om winst te maken is er vrijheid nodig. Teveel regels is ook niet goed. (vrijheid vs veiligheid) Worden de daders van witteboordencriminaliteit gestraft? Waarom wel/niet? Hoe komt dat? ...

6. Ga opzoek naar valsmunters. Waarom zijn bepaalde briefjes makkelijker te vervalsen dan anderen? Kan je een geldbriefje maken dat onvervalsbaar is?

7. Wat zijn jullie eigen ervaringen met bedrog en geld? Denk aan (school)rekeningen, misleidende reclames, producten die al te snel stuk gaan... wat doe je in zo'n geval? Heb je al eens iemand (vrienden, ouders...) bedrogen? Heb je al eens iets gestolen uit een winkel? Ken je mensen die...? Jullie zijn detectives. Wees op je hoede voor bedrog en misleiding. Ga praten met het personeel van een winkel of een bank.+ Lees de tekst over verschillende soorten leugens. Van welke leugens is er sprake in jullie commissie? Hoe komt dat?

+ Lees de tekst 'Een pil tegen de werkelijkheid'. Zijn er voordelen aan bedrog en misleiding? Wat is je mening?


Nu je meer zicht hebt op de zaak is het tijd voor de praktijk. Hier willen we met seminarie de klemtoon op leggen!!! Creëer bedrog. Probeer mensen te misleiden. Is het moeilijk of makkelijk? Hoe komt dat? Hoe voelt het?

Veel inzicht in sociale wetenschappen komt van experimenten waarbij bedrog een rol speelt. Bij het elektroshock-experiment van Stanley Milgram dachten mensen dat ze in dienst waren van de universiteit. Ze wisten niet dat ze zelf onderzocht werden. Door bedrog kom je tot de waarheid. Zet een (gelijkaardig) experiment op.


Test dit bedrog uit op 'De grote misleiding' 'Een avond van leugens en bedrog' op vrijdag avond 27 maart 2015. Geef mensen informatie over bedrog in de zakenwereld en creëer een boeiende, spannende, leuke ervaring.