Pius X‎ > ‎Leugenproject‎ > ‎commissies‎ > ‎

Blauw gekieuwde maanvissen, huisvliegen en oerang-oetans. Bedrog in de Natuur!Beste commissieleden

Bacteriën camoufleren zich om het immuunsysteem te misleiden, bloemen misleiden insecten met felle kleuren en apen verstoppen eten voor soortgenoten om niet te moeten delen. De natuur zit vol bedrog en misleiding. Waarom eigenlijk? Verklaar dit bedrog vanuit een evolutionair standpunt. Hebben we als mens altijd een juist beeld van de natuur of is hier soms ook sprake van misleiding? Jullie specialiseren jezelf in bedrog in de natuur.

Dit zijn vragen waar jullie een antwoord op moeten vinden. (de antwoorden schrijf je in je leugenboekje)

1. Welke vormen van bedrog en misleiding vind je terug in de natuur? Ga opzoek naar voorbeelden. (heb aandacht voor dieren, planten, cellen, bacteriën...)
2. Waarom bedriegen dieren en planten? Zoek een verklaring in de evolutietheorie van Charles Darwin.
3. Is de misleiding bewust en intentioneel? Is er in dat geval sprake van bedrog? Wat zegt dit over ons als mens?
4. Kan de natuur helemaal vrij zijn van bedrog? Is dat wenselijk? Waarom wel/niet?
5. Hebben mensen een juist beeld van de natuur? Is ook hier sprake van bedrog en misleiding? Denk aan films, documentaires en verhalen. Worden mensen op een verkeerd been gezet?
6. Wie is Michael Behe? Welke ideeën heeft hij over de natuur en evolutie? Is hier sprake van bedrog en misleiding?
7. Wat zijn jullie ervaringen met bedrog in de natuur? Jullie zijn detectives. Ga naar het bos of bestudeer je eigen huisdieren. Praat met biologen, medewerkers van een asiel...  

+ Lees de tekst over verschillende soorten leugens. Van welke leugens is er sprake in de natuur? Hoe komt dat?
+ Lees de tekst 'een pil tegen de werkelijkheid'. Zijn er voordelen aan bedrog en misleiding? Wat is je mening?

Eens je meer zicht hebt op de zaak is het tijd voor de praktijk. Hier willen we met seminarie de klemtoon op leggen!!! Creëer bedrog. Probeer mensen, dieren en planten te misleiden. Is het moeilijk of makkelijk? Hoe komt dat? Hoe voelt het? Wat zegt dit over jou?

Veel inzicht in sociale wetenschappen komt van experimenten waarbij bedrog een rol speelt. Bij het elektroshock-experiment van Stanley Milgram dachten mensen dat ze in dienst waren van de universiteit. Ze wisten niet dat ze zelf onderzocht werden. Door bedrog kom je tot de waarheid. Zet een (gelijkaardig) experiment op.

Test dit bedrog uit op 'De grote misleiding' 'Een avond van leugens en bedrog' op vrijdag avond 27 maart 2015. Geef mensen informatie over bedrog in de natuur en creëer een boeiende en leuke ervaring.