Pius X‎ > ‎Leugenproject‎ > ‎commissies‎ > ‎

Bedriegers, kwakzalvers en identiteitsdiefstal. Psychologie en (zelf)bedrog!

De kwakzalver, Jan Steen, 1650-1660


Beste commissieleden


Wat bezielt meesterlijke bedriegers en oplichters als Frank Abignale of Ferdinand Waldo Demara? Zat het in hun karakter of hebben ze het geleerd? Waren ze zich echt bewust van hun keuzes of is het eerder iets wat gebeurd en waar je heel traag in rolt. (voor je het weet kan je niet meer terug en ben je je leugens aan het toedekken met andere leugens) Welke rol speelt zelfbedrog? Hebben mensen een juist beeld van zichzelf of is er ook hier sprake van misleiding? Onderzoek dit fenomeen. Jullie aandacht gaat naar het individu. Specialiseer jezelf in bedrog en psychologie.


Dit zijn vragen waar jullie een antwoord op moeten vinden. (de antwoorden schrijf je in je leugenboekje)


1. Ga opzoek naar beroemde bedriegers en vervalsers ? Hoe hebben ze mensen misleid?

2. Waarom? Wat waren hun motieven? (heb aandacht voor financiële, psychologische, culturele, biologische motieven)

3. Wie zijn de slachtoffers van dit bedrog? Zijn mensen altijd passief slachtoffers of delen ze de schuld? Wanneer heeft bedrog iets sympathiek en wanneer is er echt sprake van slechtheid? Vergelijk Frank Abignale met iemand als Patrick van Eeghem.

4. Hoe bewust is bedrog? Hebben mensen die zich bezondigen aan leugens en misleiding dat echt helemaal door? Welke rol speelt zelfbedrog? Ga opzoek naar voorbeelden. Denk ook aan hoe je geheugen je soms kan misleiden.

5. Bestaan er mensen die helemaal vrij zijn van bedrog? Is dat wenselijk?

6. Wat bezielt pathologische leugenaars? Waarom liegen ze? Bestudeer dit fenomeen. Ga opzoek naar voorbeelden.

7. Wat zijn jullie eigen ervaringen? Ben je al eens slachtoffer geweest van een oplichter? Of ben je het misschien zelf? (ben je iemand die waarheid hoog in het vaandel draagt of ga je er losser mee om? ) Is erbij bij jullie sprake van zelfbedrog? Heb je een juist beeld van jezelf? Waarom wel/niet? Jullie zijn detectives. Ga op onderzoek uit.


+ Lees de tekst over verschillende soorten leugens. Van welke leugens is er in jullie commissie sprake? Hoe komt dat?

+ Lees de tekst 'Een pil tegen de werkelijkheid' Zijn er voordelen aan bedrog en misleiding? Wat is je mening?


Nu je meer zicht hebt op de zaak is het tijd voor de praktijk. Hier willen we met seminarie de klemtoon op leggen!!! Creëer bedrog. Probeer mensen te misleiden. Is het moeilijk of makkelijk? Hoe komt dat? Hoe voelt het?

Veel inzicht in sociale wetenschappen komt van experimenten waarbij bedrog een rol speelt. Bij het elektroshock-experiment van Stanley Milgram dachten mensen dat ze in dienst waren van de universiteit. Ze wisten niet dat ze zelf onderzocht werden. Door bedrog kom je tot de waarheid. Zet een (gelijkaardig) experiment op.


Test dit bedrog uit op 'De grote misleiding' 'Een avond van leugens en bedrog' op vrijdag avond 27 maart 2015. Geef mensen informatie over bedrog en psychologie en creëer een spannende en leuke ervaring.