Pius X‎ > ‎

Kunstproject 2009

Beste leerlingen van 6 Humane Wetenschappen


We beginnen met een kunstproject waarin we de relatie onderzoeken tussen kunst en maatschappij. Wat is kunst? Welke rol speelt kunst in onze samenleving? (in jullie leven?) Kan de maatschappij zonder kunst?

De indrukken die je bij de 'Verbeke Foundation' opgedaan hebt kan je gebruiken in je zoektocht naar antwoorden op deze vragen.

Om jullie op weg te helpen is er een debat voorzien waarbij verschillende kunstvormen en visies op kunst aan bod komen. We kijken naar filmfragmenten die we daarna bespreken.

Nadien is het aan jullie en probeer je zelf iets toe te voegen aan de wereld van de kunst. Uiteraard is dit creatief proces moeilijk in een concrete opdracht te gieten. Kunst kan tegendraads en verrassend zijn, mooi of lelijk, vies of schoon. Kunst kan zinvol zijn of niet. Dit zijn dingen waar je over moet nadenken. Gebruik je fantasie en creativiteit! Veel succes.


de opdracht


1. Maak kunst. Dit kan alle vormen aannemen; een beeldhouwwerk, een schilderij, een installatie, een opvoering, een actie, een verhaal, een gedicht... of een combinatie van (alle) voorgaande dingen.

Je kan dit alleen doen of in groep. ( 2 tot 3 pers.) Er bestaan in de kunstwereld een heel aantal kunstenaarscollectieven. (ga eens kijken hoe zij te werk gaan?)

Als extra uitdaging en/of houvast krijg je vijf elementen die je in je kunst(werk) moet integreren.


2. Omdat het belangrijk is dat jullie over kunst nadenken, schrijf je een theoretische achtergrond bij je werk. (+/- 2 bladzijden) Hoe is het tot stand gekomen? Op welke ideeën is het gebaseerd? Waarom heb je dit werk gemaakt? Wat heeft je geïnspireerd? (kunstenaars of kunststromingen of iets uit je dagelijks leven, andere culturen, wetenschappen?) Hoe verhoudt je werk zich tot de maatschappij? Welke boodschap wil je er mee overbrengen? Welke materialen heb je gebruikt en waarom? ... Deze tekst geef je op 15 oktober af.


3. Bouw van een tentoonstelling (Human arT) rond jullie kunstwerken. Deze Humane kunstcollectie zal te zien zijn in de PVR. De opening is op 15 oktober. (zie planning) Je geeft dan aan je publiek uitleg over je kunstwerk en je probeert hun mening en ervaringen te achterhalen. Naast jullie kunstwerk komen grote vellen papier te hangen waar het publiek zijn ervaringen op kwijt kan. Het is de bedoeling dat je ook je eigen ervaringen bij andere werken opschrijft. Iedereen doet dit voor minstens drie kunstwerken.


Planning


1.

3/9

Bezoek aan de Verbeke Foundation

2.

10/9

Debat (aan de hand van filmfragmenten) over de definitie van kunst en de relatie tussen kunst en de maatschappij.

3.

17/9

uitstap aardrijkskunde

4.

24/9

Jullie werken aan je kunstwerk en zoeken de nodige achtergrondinformatie.

Het is mogelijk om een museum of een galerij te bezoeken of een workshop bij een kunstenaar te doen. Dit moet wel aansluiten bij de kunst die je wil maken.

5.

1/10

Jullie werken aan je kunstwerk en zoeken de nodige achtergrondinformatie.

Het is mogelijk om een museum of een galerij te bezoeken of een workshop bij een kunstenaar te doen. Dit moet wel aansluiten bij de kunst die je wil maken.

6.

8/10

Jullie werken aan je kunstwerk en zoeken de nodige achtergrondinformatie.

Het is mogelijk om een museum of een galerij te bezoeken of een workshop bij een kunstenaar te doen. Dit moet wel aansluiten bij de kunst die je wil maken.

7.

15/10

opening tentoonstelling in de PVRWaarop worden jullie geëvalueerd?


Aangezien het om de beleving van kunst gaat is dit niet eenvoudig. Jullie zullen uiteindelijk niet beoordeeld worden op de kunstzinnige waarde van je eindproduct (kunstwerk). Over definities van kunst en persoonlijke smaak kan je eindeloos discussiëren.

Waar jullie wel op geëvalueerd worden is je inzet en de manier waarop je aan je kunst(werk) gewerkt hebt. Heb je verschillende mogelijkheden onderzocht? Was er een goeie samenwerking? Stond je open voor elkaars mening en visie?

Naast deze procesevaluatie kijken we ook naar de theoretische omkadering van je werk (zie opdracht). In hoeverre heb je nagedacht over je eigen werk en je ideeën daarover verwoord. Schrijf een heldere en goed leesbare tekst, zonder taalfouten. Respecteer de deadlines!

Ook je inzet en presentatie van je kunstwerk op de tentoonstelling in de PVR worden geëvalueerd als ook de verwoording van je ervaringen bij de andere kunstwerken.Vragen bij het debat over kunst. Op basis van filmfragmenten waarin verschillende kunstvormen en visies op kunst aanbod komen.


1. Is er (in het voorbeeld, fragment) sprake van kunst? Waar ligt de grens? Een lamp van de IKEA is geen kunst en een door één persoon ontworpen lamp wel? Waarom wel/niet? Leg uit. Moet een kunstvoorwerp uniek zijn?

Een dansvoorstelling wel maar een hardloopwedstrijd op de Olympische spelen niet? Wat is het verschil?


2. Waarom denk je dat de kunstenaar dit kunstwerk gemaakt heeft? Moet er altijd een reden zijn? Zit kunst bij de kunstenaar of bij de toeschouwer ? ( zie argument 'art is in the eye of the beholder) Welke boodschap heeft de kunstenaar (eventueel?) voor zijn publiek?


3. Zijn er voorwaarden waar je aan moet voldoen om (goeie?) kunst te kunnen maken? Welke gemoedstoestand (State of mind) heb je daar voor nodig? Kunnen gelukkige mensen ook 'echte' kunst maken? Ontstaat kunst altijd uit een soort ontevredenheid en frustratie (verlangen)?

(hoe gaan jullie straks kunst maken?) Kan je het doelbewust doen of is het een toevallig proces? Kan je kunst uitlokken?


4. Kan een kunstwerk beweeglijk en veranderlijk zijn? Is het dan nog kunst?


5. Moet kunst gesubsidieerd worden door de overheid? (Discussie verschillende argumenten zie fragment 'yes minister' in de zomergasten met Ronald Plasterk.


6. Welke rol vervult kunst (Cultuur) in onze samenleving? Kunnen we zonder? Waarom maken mensen kunst?

Is kunst een vorm van protest? Kunst kan ook een politiek gezicht hebben. Kan kunst de wereld veranderen of verbeteren?
Next to the glass of water is the following text:

Q. To begin with, could you describe this work?

A. Yes, of course. What I've done is change a glass of water into a full-grown oak tree without altering the accidents of the glass of water.

Q. The accidents?

A. Yes. The colour, feel, weight, size ...

Q. Do you mean that the glass of water is a symbol of an oak tree?

A. No. It's not a symbol. I've changed the physical substance of the glass of water into that of an oak tree.

Q. It looks like a glass of water.

A. Of course it does. I didn't change its appearance. But it's not a glass of water, it's an oak tree.

Q. Can you prove what you've claimed to have done?

A. Well, yes and no. I claim to have maintained the physical form of the glass of water and, as you can see, I have. However, as one normally looks for evidence of physical change in terms of altered form, no such proof exists.

Q. Haven't you simply called this glass of water an oak tree?

A. Absolutely not. It is not a glass of water anymore. I have changed its actual substance. It would no longer be accurate to call it a glass of water. One could call it anything one wished but that would not alter the fact that it is an oak tree.

Q. Isn't this just a case of the emperor's new clothes?

A. No. With the emperor's new clothes people claimed to see something that wasn't there because they felt they should. I would be very surprised if anyone told me they saw an oak tree.

Q. Was it difficult to effect the change?

A. No effort at all. But it took me years of work before I realised I could do it.

Q. When precisely did the glass of water become an oak tree?

A. When I put the water in the glass.

Q. Does this happen every time you fill a glass with water?

A. No, of course not. Only when I intend to change it into an oak tree.

Q. Then intention causes the change?

A. I would say it precipitates the change.

Q. You don't know how you do it?

A. It contradicts what I feel I know about cause and effect.

Q. It seems to me that you are claiming to have worked a miracle. Isn't that the case?

A. I'm flattered that you think so.

Q. But aren't you the only person who can do something like this?

A. How could I know?

Q. Could you teach others to do it?

A. No, it's not something one can teach.

Q. Do you consider that changing the glass of water into an oak tree constitutes an art work?

A. Yes.

Q. What precisely is the art work? The glass of water?

A. There is no glass of water anymore.

Q. The process of change?

A. There is no process involved in the change.

Q. The oak tree?

A. Yes. The oak tree.

Q. But the oak tree only exists in the mind.

A. No. The actual oak tree is physically present but in the form of the glass of water. As the glass of water was a particular glass of water, the oak tree is also a particular oak tree. To conceive the category 'oak tree' or to picture a particular oak tree is not to understand and experience what appears to be a glass of water as an oak tree. Just as it is imperceivable it also inconceivable.

Q. Did the particular oak tree exist somewhere else before it took the form of a glass of water?

A. No. This particular oak tree did not exist previously. I should also point out that it does not and will not ever have any other form than that of a glass of water.

Q. How long will it continue to be an oak tree?

A. Until I change it.