02. De begraafplaats van LangemarkBeste leerlingen


Honderdduizenden doden zijn er gevallen in de Westhoek tijdens WO I. De meesten zijn niet gerepatrieerd maar liggen begraven op de vroegere slagvelden. Op de vredestocht, die jullie fietsen, ontmoet je twee grote begraafplaatsen: het Britse Tyne Cot en het Duitse Langemark.


Jullie bestuderen de begraafplaats van Langemark. Dit zijn enkele vragen waar je zeker een antwoord op moet vinden. Wat is de geschiedenis van deze begraafplaats? Hoe is ze ontstaan? Wie heeft ze ontworpen? Waar komt de naam vandaan? Wie ligt er begraven? Hoe zag deze plaats eruit tijdens de oorlog? Welke betekenis heeft deze begraafplaats voor mensen vandaag? Wat is de bedoeling van dit monument? Wat doet het met jou? (Heb aandacht voor rouw en herinnering) Hoe gaan mensen om met het verleden? Hoe komt dat? Denk na over monumenten als fenomeen. Kijk naar andere monumenten. Hoe kunnen die eruit zien? (verschillende vormen.) Wat voor monument zou je zelf maken en waarom?


In en rond Ieper is sinds het einde van de oorlog een heuse herinneringsindustrie ontstaan. Bestudeer de moeilijke en gevoelige relatie tussen oorlog en toerisme. Soldaten beseften al tijdens de oorlog dat er toeristen zouden komen. Men zag onmiddelijk de opvoedkundige waarde van het door oorlogsgeweld getekende landschap. Het kon toekomstige generaties laten zien wat oorlog werkelijk is. Ieper werd met Pompeï vergeleken. Voor de Engelsen moest het stukgeschoten Ieper een blijvend monument worden aan de oorlog. Toen de oorlog voorbij was begon het toerisme in de streek op gang te komen. Daarvoor werd al snel een uitgebreide infrastructuur monumenten, musea, hotels...) ontwikkeld. 

Wat is jullie mening? Hebben de musea en monumenten een morele functie? Voeden ze mensen op en kunnen we zo toekomstige oorlogen vermijden? Hoe zit het met de vele hotels, restaurants en musea? Mag je geld verdienen aan de oorlog? 

Onderzoek welke initiatieven er genomen werden om herinneringen mogelijk te maken en met welke moeilijkheden ze te kampen kregen. Hoe wordt de herinnering aan de oorlog levend gehouden? Welke informatie wordt er onder onze aandacht gebracht? Komt het beeld van de oorlog overéén met de reeële oorlog? Is dat nodig?


Op maandag 13 mei organiseren we in lokaal 106 een tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog. Jullie geven een uiteenzetting over jullie ervaringen en bevindingen. Dit is een persoonlijke en interactieve presentatie (+/- 10 min) waarin je je kennis over de begraafplaats van Langemark en het herstel van mensen na de oorlog verwerkt. Geef mensen een ervaring mee!De planning + praktische afspraken in Ieper.

(Een overzicht van jullie activiteiten op dinsdag 2 en woensdag 3 mei.)Jullie leiden ons rond op de begraafplaats van Langemark. Aangezien er zowel op 2 mei als op 3 mei de vredesroute gereden wordt moeten jullie je groep in twee splitsen.


Twee leerlingen fietsen op donderdag 2 mei de vredesroute. Op vrijdag 3 mei draaien de rollen om. Jullie vertrekken als derde groep, stoppen bij Hill 60 en Tyne Cot voor de gidsbeurt en rijden dan door tot Langemark. Daar heb je tien minuten om het kerkhof te verkennen. Daarna geven jullie als gids een volledige uitleg (+/- 10 min) over dit kerkhof aan alle groepen die in de loop van de voormiddag en vroege namiddag voorbij komen gefietst. Met de laatste groep fietsen jullie de rest van de vredesfietstocht terug naar Ieper.


Dit betekent dat jullie veel tijd zullen doorbrengen op de begraafplaats van Langemark. Verzamel informatie, maak foto's, filmpjes... praat met bezoekers (Duitsers, Engelsen, Australiërs... mensen van over heel de wereld bezoeken de begraafplaats van Langemark), andere scholieren, onderhoudspersoneel...

De andere twee leerlingen bezoeken in en rond Ieper andere kerkhoven. Er is ook een interessante Canadese gedenkplaats in de buurt van Hill 62. Het loont zeker de moeite om daar naartoe te fietsen. + Jullie bezoeken in de loop van de dag ook het museum ‘In Flanders Fields’ in het centrum van Ieper!


Dinsdagavond bezoeken we samen de Menenpoort (waar je van mede leerlingen de nodige uitleg krijgt) en luisteren we naar de plechtigheid van de Last Post.
Donderdag 2 mei: 

2 leerlingen fietsen de vredesroute en geven een rondleiding op de begraafplaats van Langemark. 2 leerlingen bezoeken begraafplaatsen in de buurt en bezoeken het Flanders Fields Museum in Ieper.Vrijdag 3 mei: 

2 leerlingen fietsen de vredesroute en geven een rondleiding op de begraafplaats van Langemark. 2 leerlingen bezoeken begraafplaatsen in de buurt en bezoeken het Flanders Fields Museum in Ieper.

Subpages (2): filmpjes links