10. Brieven en het leven van alledag


Beste leerlingen

De Eerste Wereldoorlog wordt ook wel eens de literaire oorlog genoemd. Door de grootschaligheid van de oorlog kwamen veel gewone burgers in de loopgraven terecht; boeren, bakkers, onderwijzers, schrijvers, dichters. Zij schreven brieven in een poging om contact te houden met het thuisfront. Dankzij deze brieven kunnen we ons vandaag een beeld vormen van het dagelijkse leven van vele soldaten. 

Lees zoveel mogelijk brieven en dagboeken uit de Eerste Wereldoorlog. (die vind je op het internet of in het openleercentrum van de school of in het documentatiecentrum van het Flanders Fields museum) Wie heeft ze geschreven? Voor wie zijn ze geschreven? Welk doel had de schrijver voor ogen? Denk na over de bron zelf. Pas Historische Kritiek toe! Zou jij in een brief aan je familie alles vertellen? Waarom wel/niet? Welke regels gelden hier? 

Welk beeld geven de brieven? (heb aandacht voor het dagelijkse leven van soldaten) Waar zijn ze mee bezig? Hoe voelen ze zich? Wat was hun verklaring voor de oorlog? Begrepen ze wat er gebeurde? Over welke informatie konden soldaten beschikken? (Let op! Je eigen historische blik hadden de soldaten niet.) Hoe was het om er echt midden in te zitten? Was dit een voor of een nadeel? 
Vind je ook brieven van officieren, generaals, politici, journalisten...? Vertellen zei een ander verhaal over de oorlog? Waarom wel/niet?
Schrijf je door het gevaar van de oorlog meer of minder? Hoe komt dat? Waarom hebben soldaten zoveel geschreven? Je kan schrijven om je zenuwen te bestrijden, of uit verveling, of omdat het leuk is of omdat je vreest voor je leven en je iets van jezelf wil achterlaten.  Schrijven jullie zelf brieven, dagboeken, emails...? Waarom?

Op maandag 13 mei organiseren we in lokaal 106 een tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog. Jullie geven een uiteenzetting over jullie ervaringen en bevindingen. Dit is een persoonlijke en interactieve presentatie (+/- 10 min) waarin je je kennis over brieven en dagboeken uit de Eerste Wereldoorlog verwerkt. Geef mensen een ervaring mee!
De planning + praktische afspraken in Ieper. 
(een overzicht van jullie activiteiten op donderdag 2 mei en vrijdag 3 mei)


Op donderdag 2 mei bezoeken jullie het ‘In Flanders Fields’ museum en het documentatiecentrum. Dit centrum heeft een uitgebreide collectie brieven en dagboeken. Verzamel zoveel mogelijk bronnen. Maak de nodige kopies. 
’s Avonds bezoeken we samen de Menenpoort (jullie krijgen van medeleerlingen de nodige uitleg) en luisteren we naar de plechtigheid van de Last Post.

Op vrijdag 3 mei fietsen jullie de vredesroute.