14. Kunst en creativiteit tijdens WO1

  Mario Sironi, New-Man, Futurism, 1918Beste leerlingen

Jullie bekijken en ervaren de kunst die gemaakt is voor, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. Is er een verband tussen kunst en de oorlog? Welke invloed had de oorlog op kunstenaars? Maakt oorlog, de hevige emoties, mensen creatiever? Door de grootschaligheid van de oorlog kwamen veel gewone burgers in de loopgraven terecht; boeren, bakkers, onderwijzers, schrijvers, dichters.  
Kwamen er kunstenaars in de loopgraven terecht? 

Bekijk zoveel mogelijk kunst uit de periode van de Eerste Wereldoorlog. (die vind je op het internet of in het openleercentrum van de school of in het documentatiecentrum van het Flanders Fields museum) Wie heeft deze kunst gemaakt? Voor wie is deze kunst gemaakt? Welk doel had de kunstenaar voor ogen? 

Teken en schilder je door het gevaar van de oorlog meer of minder? Hoe komt dat?  Je kan kunst maken om je zenuwen te bestrijden, of uit verveling, of omdat het leuk is of omdat je vreest voor je leven en je iets van jezelf wil achterlaten.  Maak je zelf kunst? Waarom wel/niet?

Op maandag 13 mei organiseren we in lokaal 106 een tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog. Jullie geven een uiteenzetting over jullie ervaringen en bevindingen. Dit is een persoonlijke en interactieve presentatie (+/- 10 min) waarin je je kennis over 'kunst' uit de Eerste Wereldoorlog verwerkt. Geef mensen een ervaring mee!
De planning + praktische afspraken in Ieper. 
(een overzicht van jullie activiteiten op donderdag 2 mei en vrijdag 3 mei)


Op donderdag 2 mei bezoeken jullie het ‘In Flanders Fields’ museum en het documentatiecentrum. Dit centrum heeft een uitgebreide collectie brieven en dagboeken. Verzamel zoveel mogelijk bronnen. Maak de nodige kopies. 
’s Avonds bezoeken we samen de Menenpoort (jullie krijgen van medeleerlingen de nodige uitleg) en luisteren we naar de plechtigheid van de Last Post.

Op vrijdag 3 mei fietsen jullie de vredesroute.