13. Diggers en Dugouts (een ondergrondse oorlog)

Duitse Minieurs, Beneath Flanders Fields van Johan VandewalleBeste leerlingen


De Eerste Wereldoorlog was een technologische oorlog. Bloedige gevechten hadden honderdduizenden doden tot gevolg. Minder aandacht gaat naar de ondergrondse oorlog die in de omgeving van Ieper uitgevochten werd. De Duitsers maar vooral de Engelsen probeerden hun vijand te ondergraven en op te blazen. Daarbij werden mijnwerkers van het thuisfront ingezet. 

Jullie specialiseren je in deze ondergrondse oorlog. Welke technieken werden er waar en wanneer toegepast?  Hoe werd het ondergrondse leven ervaren? Wat zijn de psychologische gevolgen geweest voor de betrokken? Heb aandacht voor claustrofobie... Kregen de betrokken mijnwerkers en soldaten een goeie opleiding? Welk effect had deze ondergrondse strijd op het verloop van de oorlog? Leg de link met de actualiteit! Er zijn vandaag nog steeds mijnwerkers actief. In welke omstandigheden doen ze hun werk? Ga op zoek naar actuele voorbeelden. 

Op maandag 13 mei creëren we een interactieve tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog in lokaal 106 en geven jullie op een uiteenzetting aan de rest van de groep over jullie ervaringen en bevindingen. Dit is een originele, persoonlijke presentatie (+/- 10 min) waarin jullie (voor)kennis over 'Diggers en 'Dugouts' tijdens de oorlog verwerkt wordt.
De planning + praktische afspraken in Ieper. 
(overzicht van jullie activiteiten op donderdag 2 mei en vrijdag 3 mei)


Op donderdag 2 mei fietsen jullie de vredesroute en krijg je op Hill 60, Tyne Cot en de begraafplaats van Langemark een rondleiding van medeleerlingen. In Het bezoekerscentrum van Langemark krijg je heel wat informatie over het gebruik van gifgas. ’s Avonds bezoeken we samen de Menenpoort (jullie krijgen van medeleerlingen de nodige uitleg) en luisteren we naar de plechtigheid van de Last Post.

Op vrijdag 3 mei bezoeken jullie het museum “In Flanders Fields” en documentatie centrum. (maak opvoorhand een afspraak) Het museum van de “Hooge Krater” of het “Memorial museum” in Zonnebeke kunnen jullie in de namiddag bezoeken.


donderdag 2 mei: 

fietsen van de vredesroute + memorial museum in Zonnebeke

vrijdag 3 mei: 

bezoek Flanders Fields museum en het museum Hooge Krater.Subpages (1): filmpjes