12. Vrouwen in WO1


Beste leerlingen

In de beeldvorming van de Eerste Wereldoorlog spelen vooral mannen een hoofdrol.  Zij vochten en sneuvelden. Is dit beeld terrecht? Wat was de rol van vrouwen? Hoe werd hun leven beïnvloed door de oorlog? Stonden vrouwen slechts ten dienste van de soldaten aan het front of hadden ze zelf ook een actieve rol? 

Verzamel informatie over vrouwen aan of achter het front. Welke taken werden er door hun verricht? Hoe komt dat? Welke impact hebben vrouwen gehad op het verloop van de oorlog? Wat was hun standpunt over de oorlog? Was deze anders dan mannen? Waarom wel/niet? Welke invloed heeft de Eerste Wereldoorlog gehad op de emancipatie en ontvoogding van vrouwen?

Is oorlog vooral een mannenzaak? Wat is jullie mening? (discussie) 'Mannen vechten en vrouwen verzorgen de gewonden?' Is dit altijd en overal zo? Vergelijk dit met andere culturen. Hoe is dit vandaag? Waar komen deze typische rolpatronen (stoere jongens en lieve meisjes) vandaan? Probeer ze te verklaren. Is het natuur of cultuur?

Waarom is het mannelijk aandeel in de oorlog zo overheersend? Misschien was het de realiteit? Oorlog is een erg mannelijk onderwerp. De Eerste Wereldoorlog vond plaats in een patriarchale door mannen beheerste samenleving. Of is dit het stereotype beeld (filter) waarmee we kijken? Zitten deze rolpatronen in ons eigen hoofd? Of zijn ze ingebed in onze cultuur? In realiteit hebben evenveel vrouwen als mannen de oorlog meegemaakt. Hetzelfde probleem speelt ook in andere lessen geschiedenis. Kijk eens naar de leerstof geschiedenis. Hoeveel vrouwen komen er aan bod in de cursus? Hoe geloofwaardig is dit verhaal?
Misschien is het een bronnenprobleem? Hebben mannen meer bronnen geproduceerd dan vrouwen? Of zou het komen omdat de meeste historici (zeker in het verleden, na de oorlog) mannen waren? Ga praten met mannelijke en vrouwelijke onderzoekers. Kijken ze op een andere manier naar de oorlog? Waarom is er recenter meer aandacht voor de positie van vrouwen? Is geschiedenis objectief? Zegt onze historische kennis iets over het verleden of over onszelf?


Op maandag 13 mei organiseren we in lokaal 106 een tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog. Jullie geven een uiteenzetting over jullie ervaringen en bevindingen. Dit is een persoonlijke en interactieve presentatie (+/- 10 min) waarin je je kennis over vrouwen tijdens WO1 verwerkt. Geef mensen een ervaring mee!
De planning + praktische afspraken in Ieper. 
(een overzicht van jullie activiteiten op donderdag 2 mei en vrijdag 3 mei)


Op donderdag 2 mei bezoeken jullie het Memorial museum in Zonnebeke en het “In Flanders Fields” in Ieper. ‘s Avonds bezoeken we samen de Menenpoort (je krijgt van medeleerlingen de nodige informatie) en luisteren we naar de plechtigheid van de Last Post. 

Op vrijdag 3 mei fietsen jullie de vredesroute.