11. Eerste hulp tijdens de oorlogBeste leerlingen

Wat gebeurde er met de honderduizenden gewonden tijdens de Eerste Wereldoorlog?  Henri Dunant lag aan de oorsprong van het Rode Kruis dat hulpverlening bood aan gekwetste soldaten. Zijn initiatief groeide al snel uit tot een wereldwijde organisatie.  Het Rode Kruis verzorgde niet enkel slachtoffers, ze probeert ook afspraken te maken om hulpverlening aan burgers mogelijk te maken. Tijdens de oorlog waren de middelen erg beperkt. In de meeste gevallen werd beroep gedaan op vrijwilligers. Wie waren deze vrijwilligers? Was de oorlog voor de mannen en het opruimen ervan voor vrouwen? Voor velen eindigde de oorlog niet op 11 november 1918. Oorlogsverminkten moesten hun hele leven verder met de zichtbare gevolgen van de oorlog. Een ingrijpende verminking was die aan het gezicht. Deze gekwetsten slaagden er niet meer in om zich in de samenleving te integreren. De meeste probeerden een nieuw leven op te bouwen in, een van de buitenwereld afgesloten, gemeenschap van verminkten: de zogenaamde gueules cassées, Union des blessés de face.

Jullie onderzoeken de hulpverlening tijdens WO 1. Welke maatregelen namen legers om hun gewonden op te vangen? Waar bevonden zich de (veld)hospitalen. Wie kwam hier terecht? Welke verwondingen hadden de soldaten? Kon er nog iets voor hen gebeuren? Over welke verwondingen spreken we? Door wie werden ze verzorgd? Over welk (medisch)materiaal en technieken konden zij beschikken? Welke risico’s namen zijzelf? Welke nieuwe medische procedures werden er ontdekt tijdens de oorlog? Hoe komt dat?

Op maandag 13 mei organiseren we in lokaal 106 een tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog. Jullie geven een uiteenzetting over jullie ervaringen en bevindingen. Dit is een persoonlijke en interactieve presentatie (+/- 10 min) waarin je je kennis over eerste hulp tijdens de WO1 verwerkt. Geef mensen een ervaring mee!De planning + praktische afspraken in Ieper. 
(een overzicht van jullie activiteiten op donderdag 2 en vrijdag 3 mei)


Op donderdag 2 mei fietsen jullie de vredesroute en bezoeken jullie ‘In Flanders Fields’. ’s Avonds bezoeken we samen de Menenpoort (jullie krijgen van medeleerlingen de nodige uitleg) en luisteren we naar de plechtigheid van de Last Post.


Op vrijdag 3 mei bezoeken jullie volgende musea:  ‘Hooge Krater’ en het “Memorial museum” in Zonnebeke.