08. Hill 60 en de mijnenslag van 19 juni 1917
Beste leerlingen

Hill 60 is ontstaan door het uitgraven van de spoorwegdoorgang en de uitlopers van de West-Vlaamse getuigenheuvels (de Vlaamse Heuvelen, de Kemmelberg, de Rode Berg en de Zwarte Berg). Deze heuvel viel wisselend in handen van de Duitsers en de Engelsen. Zowel de Britten als de Duitsers ondergroeven de heuvel om er mijnen te plaatsen. Hiervoor werden mijnwerkers uit Engeland en Duitsland gehaald. Dezelfde tactiek werd gebruikt in de mijnenslag op 19 juni 1917 toen onder de Duitse stellingen 19 dieptemijnen tot ontploffing werden gebracht. De grootste bomkrater staat nu bekend als ‘The Pool of Peace’. 

Op deze vragen moeten jullie zeker een antwoord vinden. Waar ligt Hill 60? Wat was het strategisch belang van Hill 60? Schets het oorlogsverloop? Wie had deze heuvel in handen? Welke strategie gebruikte men om Hill 60 te veroveren? Hoe hebben de soldaten deze plaats ervaren? Welke betekenis had ze voor hun? Ga opzoek naar persoonlijke getuigenissen. Leef je in. Onderzoek ook de rol van Adolf Hitler in deze oorlog.


Op maandag 13 mei organiseren we in lokaal 106 een tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog. Jullie geven een uiteenzetting over jullie ervaringen en bevindingen. Dit is een persoonlijke en interactieve presentatie (+/- 10 min) waarin je je kennis over Hill 60 verwerkt. Geef mensen een ervaring mee!
De planning + praktische afspraken in Ieper. 
(overzicht van jullie activiteiten op donderdag 2 en vrijdag 3 mei)Jullie leiden de leerlingen en leerkrachten, die de vredesroute fietsen, rond op de site van Hill 60. Aangezien de vredesroute zowel op 2 mei als op 3 mei gereden wordt moeten jullie je groep in twee splitsen. 

Twee leerlingen fietsen op donderdag 2 mei de vredesroute. (op vrijdag 3 mei draaien we de rollen om) Jullie vertrekken als eerste groep en stoppen bij Hill 60. Daar heb je een tiental minuten de tijd om de plaats te bezichtigen. Daarna geven jullie als gids een volledige uitleg over deze heuvel en zijn belang in de oorlog aan alle groepen die in de loop van de voormiddag en vroege namiddag voorbij komen gefietst. Met de laatste groep vertrekken jullie om de rest van de tocht te fietsen.

Dit betekent dat jullie een hele tijd zullen doorbrengen in Hill 60. Gebruik je tijd goed om de gegevens, die je voor de naverwerking nodig hebt, ter plekke op te nemen.

De twee andere leerlingen zoeken die dag meer informatie over de Mijnenslag en ze bezoeken de Pool of Peace, De Bergen, Bayerenwald. Zij bezoeken ook het museum “‘In Flanders Fields’”.

Donderdagavond bezoeken we samen de Menenpoort, waar collega’s jullie de nodige uitleg zullen geven. We blijven luisteren naar de plechtigheid van de Last Post. 


Donderdag 2 mei: 

2 leerlingen fietsen de vredesroute en geven een rondleiding op Hill 60
2 leerlingen bezoeken het Flanders Fields Museum in Ieper en het documentatie centrum.

's avonds bezoek aan de Menenpoort en de Last Post

Vrijdag 3 mei

2 leerlingen fietsen de vredesroute en geven een rondleiding op Hill 60
2 leerlingen bezoeken het Flanders Fields Museum in Ieper en het documentatie centrumSubpages (1): filmpjes