04. Kindsoldaten in WO1


Beste leerlingen

Er vochten naar schatting een kwart miljoen kindsoldaten mee in WO I. Hoewel de Britse overheid dit altijd verzwegen heeft, dienden er in het Britse leger alleen al zo’n 120.000 jongens van jonger dan 18. Er worden vandaag nog steeds kinderen ingezet bij conflicten. Ga opzoek naar actuele voorbeelden. (denk aan I.S. die in haar laatste propagandafilmpje een jongen van 12 jaar een executie laat uitvoeren)


Probeer op deze vragen een antwoord te vinden. Op welke manier worden kinderen bij oorlog betrokken? Welke krachten zijn hiervoor verantwoordelijk? Willen de kinderen dit zelf? Waarom wel/niet? Is het een sociaal, politiek, economisch of cultureel probleem? Welke impact hebben traumatische oorlogservaringen op de ontwikkeling van kinderen. (heb aandacht voor ontwikkelingspsychologie) Hoe gaan kinderen om met het geweld waar ze mee geconfronteerd worden? Hoe proberen ze te overleven. Is er een verschil met volwassenen? Zijn kindsoldaten een voor of een nadeel tijdens een oorlog?


Lees de jeugdroman ‘Age 14’ van Geert Spillebeen lezen. Andere boeken die informatie verschaffen over dit onderwerp zijn: ‘strijden voor mijn land’, ‘Zomer in Passendale’, ‘Kiplings keuze’, ‘en toen moest ik mijn broer doodbijten’. Ook bij Pax Christi en Amnesty International vinden jullie zeker informatie.


Op maandag 13 mei organiseren we in lokaal 106 een tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog. Jullie geven een uiteenzetting over jullie ervaringen en bevindingen. Dit is een persoonlijke en interactieve presentatie (+/- 10 min) waarin je je kennis over kindsoldaten verwerkt. Geef mensen een ervaring mee!De planning + praktische afspraken in Ieper.

(een overzicht van jullie activiteiten op dinsdag 2 en woensdag 3 mei)Op donderdag 2 mei fietsen jullie de vredestocht en krijg je op Hill 60, Tyne Cot en de begraafplaats van Langemark rondleiding van medeleerlingen. Heb bijzondere aandacht voor het Duitse kerkhof Langemark, beter bekend als het studentenkerkhof! s Avonds bezoeken we samen de Menenpoort (ook hier krijg je uitleg van medeleerlingen) en luisteren we naar de plechtigheid van de Last Post.

Op vrijdag 3 mei bezoeken jullie twee musea: ‘In Flanders Fields’ en het kleinere Ramparts War Museum. Ga ook op zoek naar het graf van de 14-jarige soldaat uit het boek van Spillebeen.


donderdag 2 mei:

 Jullie fietsen de vredesroute + s'avonds bezoek Menenpoort en de Last Post.


vrijdag 3 mei: 

 Bezoek het Flanders Fields museum in het centrum van Ieper + Ramparts War Museum.

Subpages (1): filmpjes