01. De begraafplaats van Tyne CotBeste leerlingen


Honderdduizenden doden zijn er gevallen in de Westhoek tijdens WO I. De meesten zijn niet gerepatrieerd maar liggen begraven op de vroegere slagvelden. Op de vredestocht, die jullie fietsen, ontmoet je twee grote begraafplaatsen: het Britse Tyne Cot en het Duitse Langemark.


Jullie bestuderen de Tyne Cot begraafplaats. Dit zijn enkele vragen waar je zeker een antwoord op moet vinden. Hoe is deze begraafplaats ontstaan? Wie heeft ze ontworpen? Waar komt de naam vandaan? Wie ligt er begraven? Hoe zag deze plaats eruit tijdens de oorlog? Welke betekenis heeft deze begraafplaats voor mensen vandaag? Wat is de bedoeling van dit monument? Wat doet het met jou? (heb aandacht voor herinnering) Hoe gaan mensen om met het verleden? Hoe komt dat? Denk na over monumenten als fenomeen. Kijk naar andere monumenten. Hoe kunnen die eruit zien? (verschillende vormen) Wat voor monument zou je zelf maken en waarom?


In en rond Ieper is sinds het einde van de oorlog een heuse herinneringsindustrie ontstaan. Bestudeer de moeilijke en gevoelige relatie tussen oorlog en toerisme. Soldaten beseften al tijdens de oorlog dat er toeristen zouden komen. Men zag onmiddelijk de opvoedkundige waarde van het door oorlogsgeweld getekende landschap. Het kon toekomstige generaties laten zien wat oorlog werkelijk is. Ieper werd met Pompeï vergeleken. Voor de Engelsen moest het stukgeschoten Ieper een blijvend monument worden aan de oorlog. Toen de oorlog voorbij was begon het toerisme in de streek op gang te komen. Daarvoor werd al snel een uitgebreide infrastructuur (hotels, monumenten...) ontwikkeld. 

Wat is jullie mening? Hebben de musea en monumenten een morele functie? Voeden ze mensen op en kunnen we zo toekomstige oorlogen vermijden? Hoe zit het met de vele hotels, restaurants en musea? Mag je geld verdienen aan de oorlog? 

Onderzoek welke initiatieven er genomen werden om herinneringen mogelijk te maken en met welke moeilijkheden ze te kampen kregen. Hoe wordt de herinnering aan de oorlog levend gehouden? Welke informatie wordt er onder onze aandacht gebracht? Komt het beeld van de oorlog overéén met de reeële oorlog? Is dat nodig?


Op maandag 13 mei organiseren we in lokaal 106 een tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog. Jullie geven een uiteenzetting over jullie ervaringen en bevindingen. Dit is een persoonlijke en interactieve presentatie (+/- 10 min) waarin je je kennis over de begraafplaats van Tyne Cot tijdens de oorlog verwerkt. Geef mensen een ervaring mee!


De planning + praktische afspraken in Ieper.

(Een overzicht van jullie activiteiten op dinsdag 2 en woensdag 3 mei.)Jullie leiden ons rond op de Tyne Cot begraafplaats. Aangezien er zowel op 29 als op 30 april een vredestocht gereden wordt moeten jullie je groep in twee splitsen.


Twee leerlingen fietsen op donderdag 2 mei de vredesroute. Op vrijdag 3 mei draaien de rollen om. Jullie vertrekken als tweede groep, stoppen bij Hill 60 voor de gidsbeurt en rijden dan door tot Tyne Cot. Daar heb je tien minuten om het kerkhof te verkennen. Daarna geven jullie als gids een volledige uitleg (+/- 10 min) over dit kerkhof aan alle groepen die in de loop van de voormiddag en vroege namiddag voorbij komen gefietst. Met de laatste groep fietsen jullie de rest van de vredesfietstocht mee naar Ieper.


Dit betekent dat jullie veel tijd zullen doorbrengen in Tyne Cot. Gebruik deze om ter plekke informatie te verzamelen. Maak foto's, filmpjes... praat met bezoekers (Engelsen, Australiërs... mensen van over heel de wereld bezoeken de Tyne Cot begraafplaats), andere scholieren, onderhoudspersoneel...


De andere twee leerlingen bezoeken in en rond Ieper andere kerkhoven en nemen contact op met de commissie die zorgt voor de Britse begraafplaatsen overal ter wereld. Er is ook een interessante Canadese gedenkplaats in de buurt van Hill 62. Het loont zeker de moeite om daar naartoe te fietsen. + Jullie bezoeken in de loop van de dag ook het museum ‘In Flanders Fields’ in het centrum van Ieper.


Dinsdagavond bezoeken we samen de Menenpoort (waar je van mede leerlingen de nodige uitleg krijgt) en luisteren we naar de plechtigheid van de Last Post. donderdag 2 mei: 

2 leerlingen fietsen de vredesroute en geven een rondleiding op Tyne Cot. 2 leerlingen bezoeken begraafplaatsen in de buurt en bezoeken het Flanders Fields Museum in Ieper.vrijdag 3 mei: 

2 leerlingen fietsen de vredesroute en geven een rondleiding op Tyne Cot. 2 leerlingen bezoeken begraafplaatsen in de buurt en bezoeken het Flanders Fields Museum in Ieper.
Subpages (1): links