09. De Menenpoort en de Last PostBeste leerlingen

De Menenpoort is een Brits oorlogsmonument waarop de namen van 56.896  vermisten vermeld staan. De Britten wilden niet dat het vernielde Ieper heropgebouwd zou worden (ze wilden het bewaren als een blijvende herinnering aan WO1) maar de Iepenaren dachten daar anders over. In ruil mochten de Britten de Menenpoort bouwen. Onder deze poort wordt elke avond om acht uur de Last Post geblazen. 


Jullie bestuderen de Menenpoort. Wie heeft ze ontworpen? Waar komt de naam vandaan?  Verklaar de stijl en het uitzicht van de Menenpoort. Zit er een symboliek in? Welke bedoeling had men voor ogen met dit monument? Bekijk de namen op de Menenpoort en ga opzoek naar persoonlijke verhalen. (deze kan je gebruiken tijdens je rondleiding) (Staat jou familienaam er tussen?) Hoe zag deze plaats eruit tijdens de oorlog? Welke betekenis heeft dit monument voor mensen vandaag? Wat doet het met je? (heb aandacht voor herinnering en rouw) Wat is de betekenis van de Last Post? Waar komt het gebruik vandaan? Verklaar de symboliek. Wat is de kracht van rituelen als dit? Wat gebeurt er met het publiek? Hoe gaan mensen om met het verleden? Hoe komt dat? Denk na over monumenten als fenomeen. Kijk naar andere monumenten. Hoe kunnen die eruit zien? (verschillende vormen) Wat voor monument zou je zelf maken en waarom? 
 
In en rond Ieper is sinds het einde van de oorlog een heuse herinneringsindustrie ontstaan. Bestudeer de moeilijke en gevoelige relatie tussen oorlog en toerisme. Soldaten beseften al tijdens de oorlog dat er toeristen zouden komen. Men zag onmiddelijk de opvoedkundige waarde van het door oorlogsgeweld getekende landschap. Het kon toekomstige generaties laten zien wat oorlog werkelijk is. Ieper werd met Pompeï vergeleken. Voor de Engelsen moest het stukgeschoten Ieper een blijvend monument worden aan de oorlog. Toen de oorlog voorbij was begon het toerisme in de streek op gang te komen. Daarvoor werd al snel een uitgebreide infrastructuur (monumenten, musea, hotels...) ontwikkeld. 
Wat is jullie mening? Hebben de musea en monumenten een morele functie? Voeden ze mensen op en kunnen we zo toekomstige oorlogen vermijden? Hoe zit het met de vele hotels, restaurants en musea? Mag je geld verdienen aan de oorlog? 
Onderzoek welke initiatieven er genomen werden om herinneringen mogelijk te maken en met welke moeilijkheden ze te kampen kregen. Hoe wordt de herinnering aan de oorlog levend gehouden? Welke informatie wordt er onder onze aandacht gebracht? Komt het beeld van de oorlog overéén met de reeële oorlog? Is dat nodig?


Op maandag 13 mei organiseren we in lokaal 106 een tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog. Jullie geven een uiteenzetting over jullie ervaringen en bevindingen. Dit is een persoonlijke en interactieve presentatie (+/- 10 min) waarin je je kennis over de begraafplaats van Tyne Cot tijdens de oorlog verwerkt. Geef mensen een ervaring mee!

De planning + praktische afspraken in Ieper. 
(overzicht van jullie activiteiten op donderdag 2 en vrijdag 3 mei)


Jullie verzorgen de rondleiding aan de Menenpoort. Op donderdag 2 mei  bezoeken jullie het museum ‘In Flanders Fields’. In de laatste zaal wordt de heropbouw van Ieper uitgebreid besproken. Daarna verkennen jullie de Menenpoort en neem je contact op met de organisatoren. Ga je opzoek naar plaatsen waar je 's avonds rustig je verhaal kan vertellen aan de andere leerlingen. Jullie zijn met vier dus je kan de groep van 35 leerlingen opsplitsen. Maak goeie afspraken zodat het gidsen vlot verloopt. Het is druk aan de Menenpoort dus een goeie organisatie is belangrijk. 

Tijdens de plechtigheid van de Last Post leggen jullie een krans neer die je opvoorhand bestelt. Het is mogelijk om aan die plechtigheid deel te nemen met een eigen inbreng (bv. Engelse tekst of gedicht). Je kan contact opnemen met de organisatoren op internet. Dat moet wel zo snel mogelijk gebeuren! Na de plechtigheid van de Last Post geven jullie de gidsbeurten. 

Op vrijdag 3 mei fietsen jullie de vredesroute en krijg je op Hill 60, Tyne Cot en de begraafplaats van Langemark rondleiding van medeleerlingen.


donderdag 2 mei: 

bezoek aan het Flanders Fields museum en het kenniscentrum en voorbereiding gidsbeurt aan de Menenpoort

vrijdag 3 mei: 

fietsen van de vredesroute
Subpages (2): filmpjes links