Pius X‎ > ‎het mysterieuze project‎ > ‎

de Vertaling (opdracht in de kerstvakantie)

De Codex Seraphinianus is een werk van de Italiaanse kunstenaar Luigi Serafini. Hij schreef en tekende de codex tussen 1976 en 1978.  Het boek bevat hoofdstukken over planten, scheikunde, machines, vreemde volkeren en gebouwen. Serafini wil er niet veel over kwijt. Is het gewoon gekkigheid of zit er meer achter? Tot nu toe zijn linguïsten er nog niet in geslaagd om het lettersysteem te ontcijferen en de codex te vertalen. De getallen (bijvoorbeeld de paginanummers) zijn ontcijferd door Allan C. Wechsler en de Bulgaarse linguist Ivan Derzhanski. Het is variatie op ‘base 21’(zie afbeelding)

Je krijgt van ons een unieke bladzijde uit de Codex Seraphinianus. Bestudeer, ontcijfer en vertaal deze bladzijde. Bekijk de tekeningen. Waar zou het over gaan? Vergelijk de letters. Zie je er patronen in?


Doe dit bij kaarslicht aan je bureau, terwijl het buiten dondert en bliksemt. (je kan de onweergeluiden altijd afspelen op je computer of smartphone) Je geeft je vertaling (1 bladzijde, gebruik dezelfde bladindeling uit de codex) aan ons af op
maandag 8 januari 2018.