Pius X‎ > ‎geluksproject‎ > ‎commissies‎ > ‎

09. geluk is een schilderij of een liedje (Geluk en kunst)

The Banjo Player , a painting by William Sidney Mount, 1856 Beste  commissieleden


Jullie bestuderen de relatie tussen geluk en kunst. Word je blij van een mooi schilderij of een leuk liedje? Hoe komt dat eigenlijk? Waarom vinden we dingen mooi? Denk aan ‘kunst’ in de brede zin. Film, romans, muziek, dans, theater, beeldhouwkunst, schilderkunst... jullie mogen zelf kiezen waar je de focus legt. Wat hebben al deze kunstvormen te vertellen over geluk? Zijn bepaalde muziekgenres of kunststromingen meer bezig met ‘geluk’ dan andere? Hoe komt dat? Bedenk zelf nog meer vragen.

Lees, praat en denk hierover. Ga op zoek naar boeken, films en documentaires over kunst. (Almost Famous, 2000) Spreek met muzikanten, dansers, schrijvers en schilders. Vraag hen naar hun geluksbeleving. Er zijn op school ook heel wat leraren die kunstvakken geven. Ga praten met leerlingen woordkunst drama.

Pak het vooral praktisch aan. Doe een aantal experimenten. Je lichaam is in staat om geluk te ervaren. Jij bent zelf een meetinstrument. Gebruik dit.

Bezoek musea, tentoonstellingen, concerten, optredens. Wat voel je wanneer je met kunst geconfronteerd wordt? Wat is dat je gelukkig maakt? Kan je dit beschrijven en verklaren? Maak zelf kunst… word je hier gelukkig van. Probeer nieuwe kunstvormen uit. Wat voor effect zou kunst hebben in jullie klaslokaal? Zou het invloed hebben op jullie schoolresultaten? Waarom wel/niet?


Er is in onze maatschappij veel aandacht voor het thema ‘geluk’.  Tijdschriftartikels, reclames, zweverige yogasessies... Critici spreken over een economisch gedreven geluksindustrie. Je komt dit zeker tegen als je op internet zoekt naar informatie over geluk. Onderzoek dit aanbod op haar effectiviteit en wetenschappelijkheid. Welke visie hebben wetenschappers, dokters, therapeuten en psychiaters over kunst en geluk? Wat zijn de objectieve feiten? Wat weten we zeker?


Zet je bevindingen op papier om ze later te gebruiken bij het uitwerken en voorbereiden van de grote projectavond.


Als je gegevens verzameld hebt is het tijd om ze toe te passen. Op vrijdagavond 29 maart organiseren we een projectavond. Jullie commissie is verantwoordelijk voor het thema ‘Geluk en Kunst’. Leer mensen iets over je onderwerp. Denk aan een gepast decor, kostuums, voorwerpen…? Hoe kan je mensen de relatie tussen muziek, schilderijen en geluk laten voelen? Geef je publiek een ervaring mee! Maak mensen gelukkig.
Enkele inspirerende vragen…Kan je gelukkig worden van een schilderij of een liedje? Waarom wel/niet? Wat is dat je gelukkig maakt?


Zijn personages in films, verhalen en liedjes meestal gelukkig of ongelukkig? Hoe komt dat?


Geven liedjes, films, theatervoorstellingen altijd het juiste beeld van geluk?


Zijn er liedjes, films, theaterstukken die je ongelukkig maken? Hoe komt dat?


Waarom maken mensen kunst? Wat is de functie van kunst in een samenleving? Heeft het een praktisch nut?


Maken mensen kunst als ze gelukkig of juist ongelukkig zijn?


Zijn kunstenaars zelf gelukkig wanneer ze kunst maken? Is dit de reden waarom ze het doen? Waarom wel/niet?