Pius X‎ > ‎geluksproject‎ > ‎commissies‎ > ‎

06. geluk is veel weten (Kennis en geluk)

Still Life withe books, 1662 Beste  commissieledenJullie bestuderen de relatie tussen geluk en kennis. Is het leuk om iets te begrijpen? Word je er gelukkig van? We willen alsmaar slimmer en beter worden. Waarom eigenlijk?

Ook ‘geluk’ zelf zou je kunnen proberen te begrijpen. Wat gebeurt er in je hersenen wanneer je geluk ervaart? Is dit materialistisch reductionisme voldoende om het fenomeen helemaal te kennen? Is geluk slechts een kwestie van zenuwcellen en eiwitten of spelen er grotere processen mee die onweetbaar zijn? Zou het ons gelukkiger maken wanneer we ‘geluk’ helemaal begrijpen? Wat is daar het voordeel van? Als we het begrijpen kunnen we het naar onze hand zetten. Zelf ‘echt’ gelukkiger worden. Kennis is macht. Ben je het eens met deze uitspraak? Waarom wel/niet?

We leven vandaag is een erg op kennis gerichte en technologische samenleving. Dit is een erfenis van de Verlichting. Wetenschap en rationaliteit zullen de wereld verbeteren. Deel je deze ambitie? Ben je hier blij mee? Wat zijn de voor-en nadelen? Denk aan de uitspraak ‘slim is hij die weet wat hij niet weet’. Kan je eigenlijk alles weten? Zit er troost en geluk in dit besef? Bedenk zelf nog veel meer vragen.


Lees, praat en denk hierover. Ga op zoek naar boeken, films en documentaires, waarin kennis een grote rol speelt. (Detachment, 2011) Spreek met leerlingen, studenten, oud leerlingen aan de universiteit of hogeschool, leraren en professoren.

Pak het vooral praktisch aan. Doe een aantal experimenten. Je lichaam is in staat om geluk te ervaren. Jij bent zelf een meetinstrument. Gebruik dit.

Bezoek verschillende scholen, Hogescholen en Universiteiten. Zijn mensen hier gelukkig? Woon lessen en colleges bij. Voel je je gelukkig of ongelukkig. Hoe komt dat?

Kunnen wij op Pius x nog meer klemtoon leggen op rationaliteit? Moet onze ambitie om alles te  begrijpen ambitieuzer zijn? Probeer dit uit. Zal het ons gelukkiger maken? Waarom wel/niet? Welke invloed zal dit hebben op je schoolresultaten? Wat zegt dit over ons systeem?


Er is in onze maatschappij veel aandacht voor het thema ‘geluk’.  Films, tijdschriftartikels, reclames, zweverige en esoterische yogasessies...  Critici spreken over een economisch gedreven geluksindustrie. Je komt dit zeker tegen als je op het internet op zoek gaat naar informatie over geluk. Wat wordt hier gezegd en geschreven over de relatie tussen kennis en geluk? Onderzoek dit aanbod op haar effectiviteit en wetenschappelijkheid.

Welke visie hebben dokters, therapeuten en psychiaters als het gaat over kennis en geluk? Wat zijn de objectieve feiten? Wat weten we zeker?


Zet je bevindingen op papier om ze later te gebruiken bij het uitwerken en voorbereiden van de grote projectavond.


Als je gegevens verzameld hebt is het tijd om ze toe te passen. Op vrijdagavond 29 maart organiseren we een projectavond. Jullie commissie is verantwoordelijk voor het thema ‘Geluk en kennis’. Leer mensen iets over je onderwerp. Maak het boeiend. Denk aan een gepast decor, kostuums, rekwisieten…? Hoe kan je mensen de relatie tussen kennis en geluk laten voelen? Geef je publiek vooral een ervaring mee! Maak mensen gelukkig.
Enkele inspirerende vragen…Maakt kennis gelukkig? Waarom wel/niet?


Waarom willen we altijd maar slimmer en beter worden?


Kan je ‘geluk’ zelf begrijpen? Zou het ons gelukkiger maken wanneer we ‘geluk’ helemaal begrijpen?


Deel je de ambitie van de Verlichting om door middel van wetenschap en rationaliteit alle problemen op te lossen?


Kan je eigenlijk alles weten?