Pius X‎ > ‎geluksproject‎ > ‎commissies‎ > ‎

05. geluk is de liefde van je leven vinden (relaties en Geluk)

Andrew Wyeth 'Marriage' 1993Beste  commissieleden


Jullie bestuderen de relatie tussen geluk en familie, vriendschap, liefde, sexualiteit. Maakt het contact met andere mensen ons gelukkiger of ongelukkiger? Bestudeer het fenomeen eenzaamheid. Is het een bron van ongeluk? Waarom wel/niet?  Zijn getrouwde mensen gelukkiger dan ongetrouwde mensen of is het omgekeerd. Het aantal alleenstaanden neemt vandaag toe? Is dit een probleem? Liggen menselijke contacten onder vuur in deze individualistische en commerciële samenleving? Hoe wordt lichamelijkheid  in andere culturen beleefd? Wat zegt dit over ons? Bedenk zelf nog veel meer vragen.


Lees, praat en denk hierover. Ga op zoek naar boeken, films en documentaires, waarin relaties en liefde een grote rol speelt. (Love Actually, 2003) Spreek met familieleden, vrienden, getrouwde en alleenstaande mensen, psychologen relatietherapeuten. Vraag ze naar hun geluksbeleving.  Er zijn op school ook heel wat leraren die het vak gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen geven.

Pak het vooral praktisch aan. Doe een aantal experimenten. Je lichaam is in staat om geluk te ervaren. Jij bent zelf een meetinstrument. Gebruik dit.

Ga nieuwe vriendschappen aan. Wat voel je …?  Zijn er dingen die je beter alleen of juist samen doet? Experimenteer hier mee. Denk bijvoorbeeld aan je schoolwerk. Wat is het effect? Wat zegt dit over het schoolsysteem?


Er is in onze maatschappij veel aandacht voor het thema ‘geluk’.  Films, tijdschriftartikels, reclames, zweverige en esoterische yogasessies...  Critici spreken over een economisch gedreven geluksindustrie. Je komt dit zeker tegen als je op het internet op zoek gaat naar informatie over geluk. Onderzoek dit aanbod op haar effectiviteit en wetenschappelijkheid.

Welke visie hebben wetenschappers, dokters, therapeuten en psychiaters op geluk? Wat zijn de objectieve feiten? Wat weten we zeker?


Zet je bevindingen op papier om ze later te gebruiken bij het uitwerken en voorbereiden van de grote projectavond.


Als je gegevens verzameld hebt is het tijd om ze toe te passen. Op vrijdagavond 29 maart organiseren we een projectavond. Jullie commissie is verantwoordelijk voor het thema ‘Geluk en relaties’. Leer mensen iets over je onderwerp. Maak het boeiend. Denk aan een gepast decor, kostuums, rekwisieten…? Hoe kan je mensen de relatie tussen sociale relaties en geluk laten voelen? Geef je publiek vooral een ervaring mee! Maak mensen gelukkig.

Enkele inspirerende vragen…Is familie, vriendschap, liefde een bron van geluk? Waarom wel/niet?


Maakt het contact met andere mensen ons gelukkiger of ongelukkiger?


Zijn eenzame mensen ongelukkig? Waarom wel/niet?  


Zijn getrouwde mensen gelukkiger dan ongetrouwde mensen of is het omgekeerd.