Pius X‎ > ‎geluksproject‎ > ‎commissies‎ > ‎

03. geluk is geloven in hogere krachten (Geluk en zingeving)

Jesus Christ with LambBeste  commissieledenJullie bestuderen de relatie tussen geluk en geloof. Hoe gaan verschillende religies (Christendom, Islam, natuurgodsdiensten van jagers-verzamelaars etc) om met dit idee? Streven ze naar geluk of juist niet? Hoe komt dat? Maakt geloof je gelukkig of ongelukkig? Waarom wel/niet? Hoe belangrijk is het om een doel te hebben in je leven? Wat gebeurt er met mensen die het gevoel hebben dat het leven geen zin heeft? Leg de link tussen geloof en identiteit. Is geloof iets wat je alleen of samen doet? Hoe belangrijk is samenhorigheid en hoe verhoudt dit zich dit tot geluk? Bedenk zelf nog veel meer vragen.


Lees, praat en denk hierover. Ga op zoek naar boeken, films en documentaires, waarin geloof en zingeving een grote rol spelen. Spreek met gelovige en ongelovige mensen, pastoors, imans, atheïsten, agnostici. Er zijn op school heel wat mensen die het vak godsdienst geven.

Pak het vooral praktisch aan. Doe een aantal experimenten. Je lichaam is in staat om geluk te ervaren. Jij bent zelf een meetinstrument. Gebruik dit. Hoe voel je je op religieuze plaatsen en in religieuze ceremonies. Bezoek moskeeën en kerken etc… Zingeving is voor mensen erg belangrijk. Je hebt als mens een verhaal nodig. Een groter doel dat je kan nastreven. Wat is jullie verhaal? Creëer zelf een nieuw verhaal en probeer dit te delen. Wat gebeurt er? Is het makkelijk of moeilijk om anderen hierbij te betrekken?


Er is in onze maatschappij veel aandacht voor het thema ‘geluk’.  Tijdschriftartikels, reclames, zweverige yogasessies...  Critici spreken over een economisch gedreven geluksindustrie. Je komt dit zeker tegen als je op internet zoekt naar informatie over geluk. Is dit voor seculiere westerse mensen het ‘nieuwe geloof’? Zie je overeenkomsten/verschillen? Onderzoek dit aanbod op haar effectiviteit en wetenschappelijkheid. Welke visie hebben wetenschappers, dokters, therapeuten en psychiaters op geluk? Wat zijn de objectieve feiten? Wat weten we zeker?


Zet je bevindingen op papier om ze later te gebruiken bij het uitwerken en voorbereiden van de grote projectavond.


Als je gegevens verzameld hebt is het tijd om ze toe te passen. Op vrijdagavond 29 maart organiseren we een projectavond. Jullie commissie is verantwoordelijk voor het thema ‘Geluk en Geloof’. Leer mensen iets over je onderwerp. Denk aan een gepast decor, kostuums, voorwerpen…? Hoe kan je mensen de relatie tussen religie en geluk laten voelen? Geef je publiek een ervaring mee! Maak mensen gelukkig.Enkele inspirerende vragen…Maakt geloof mensen gelukkiger of ongelukkiger? Hoe komt dat?


Ervaren gelovige mensen geluk?


Maakt een bezoek aan een heilige plaats of het bezitten van een heilig voorwerp je gelukkig? Hoe komt dat?


Welke invloed hebben rituelen en symbolische handelingen op mensen?Welke zin geeft jij aan je leven? Heeft jouw leven een doel? Wat voel je als je hierover nadenkt?