Pius X‎ > ‎geluksproject‎ > ‎commissies‎ > ‎

02. geluk is hoop in de toekomst (Geluk en Tijd)Beste  commissieledenJullie bestuderen de relatie tussen geluk en tijd. Welke invloed heeft tijd op je geluksgevoel? Zijn jonge mensen gelukkiger dan oudere mensen of is het omgekeerd? Hoe komt dat? Waren mensen in verleden gelukkiger of ongelukkiger dan wij? Word je gelukkiger als je meer tijd voor dingen neemt? Maakt onze snelle en prestatiegerichte maatschappij ons gelukkig of juist ongelukkig? Bedenk zelf nog veel meer vragen.Lees, praat en denk hierover. Ga op zoek naar boeken, films en documentaires, waarin tijd een grote rol speelt. (‘In Time’ van Andrew Nicoll, 2011) Ga praten met mensen die er in hun leven een verschillende tempo op nahouden. Is er sprake van trage beroepen en snelle beroepen? Waarom ervaren sommige mensen stress en tijdsdruk en andere niet?  Praat met kinderen en oude mensen over hun gelukservaring. Bezoek een kleuterschool en een bejaardentehuis. Achter onze school ligt De Toverbol. Is hier geluk aanwezig? Praat met het personeel.

Pak het vooral praktisch aan. Doe een aantal experimenten. Je lichaam is in staat om geluk te ervaren. Jij bent zelf een meetinstrument. Gebruik dit.  

Leef jij snel of traag? Probeer nog meer te versnellen en daarna te vertragen? Hoe voelt het? Wat gebeurt er als je meer tijd voor dingen neemt?  Wat is het effect van sneller of trager leven op school? Ben je voldoende bewust bezig met de leerstof? Krijg je hier de tijd voor? Welk effect zal het hebben op je schoolresultaten? Wat zegt dit over het systeem?


Er is in onze maatschappij veel aandacht voor het thema ‘geluk’.  Tijdschriftartikels, reclames, zweverige yogasessies...  Critici spreken over een economisch gedreven geluksindustrie. Je komt dit zeker tegen als je op internet naar informatie zoekt over geluk. Onderzoek dit aanbod op haar effectiviteit en wetenschappelijkheid. Welke visie hebben wetenschappers, dokters, therapeuten en psychiaters op geluk? Wat zijn de objectieve feiten? Wat weten we zeker?Zet je bevindingen op papier om ze later te gebruiken bij het uitwerken en voorbereiden van de grote projectavond.


Als je gegevens verzameld hebt is het tijd om ze toe te passen. Op vrijdagavond 29 maart organiseren we een projectavond. Jullie commissie is verantwoordelijk voor het thema ‘Geluk en Natuur’. Leer mensen iets over je onderwerp. Denk aan een gepast decor, kostuums, voorwerpen…? Hoe kan je mensen de relatie tussen natuur en geluk laten voelen? Geef je publiek een ervaring mee! Maak mensen gelukkig.


Enkele inspirerende vragen…Zijn jonge mensen gelukkiger dan oudere mensen of is het omgekeerd?


Waren mensen in verleden gelukkiger of ongelukkiger dan wij vandaag?


Word je gelukkiger van trager leven?


Maakt onze jachtige prestatiegerichte maatschappij ons gelukkig of juist ongelukkig? Hoe komt dat?


Hoe belangrijk zijn verwachtingen (toekomstvisie) voor je geluksgevoel? Wat is de relatie tussen geluk en verlangen?


Hoe kan je deze verwachtingen beïnvloeden? Denk bijvoorbeeld aan propaganda van overheden.


Is geluk iets vluchtig? Hoelang duurt het gevoel? Komt het snel op of is het iets dat je traag opbouwt?...