Pius X‎ > ‎

Futurologie (nog een laatste opdracht...)

Beste leerlingenBekijk de intro van 'Buck Rogers in the 25th century'. Deze sciencefiction serie uit de jaren '80 gaat over een Amerikaanse astronaut (Captain Buck Rogers) die met zijn ruimteschip verongelukt en bevriest. 500 jaar later keert Buck Rogers terug naar de aarde.


In wat voor wereld komt Buck Rogers terecht?

Hoe ziet de aarde er ondertussen uit?

Bedenk een toekomstscenario.


Hoe gaan mensen met elkaar om? Wie heeft de macht? Is er oorlog of vrede? Welke transportmiddelen zijn er? Wat voor kleding dragen mensen? Wat doen mensen in hun vrije tijd? Het is onmogelijk om op al deze vragen in te gaan. Daarom kies je één thema (voeding, sociale relaties, oorlog, onderwijs...) Dat wil niet zeggen dat je er geen andere dingen bij kan betrekken. Misschien leven we in een dictatuur waarin we allemaal hetzelfde uniform moeten dragen. Je moet het dus wel over politiek hebben wanneer je de kleding van dat moment beschrijft. Maar ook het (veranderende?) klimaat zal de kleding van de toekomst beïnvloeden. Of de technologie (nieuwe stoffen?) ... wat de economie weer zal veranderen, etc.

Geef, met andere woorden, niet alleen een beschrijving. Verklaar waarom je denkt dat de wereld er zo zal uitzien. Gebruik theorieën uit de geschiedenis, sociologie en psychologie. Gebruiksvoorwerpen, het landschap, tradities, politiek en macht, economie, religie: alles is altijd met elkaar verbonden! Laat zien hoe de maatschappij over 500 jaar in elkaar zit. Je kan hiervoor een beroep doen op je historisch inzicht en je fantasie.

Om je op weg te helpen staan er bij elk thema drie vragen.

1. Bekijk de geschiedenis van je thema. Hoe is voeding, onderwijs of transport veranderd? Waarom? Deze mechanismen kan je dan gebruiken om je toekomstscenario te ontwikkelen.

2. Hoe is het op dit moment gesteld met voeding, kleding, geweld...?

3. Tenslotte bedenk je een toekomstscenario. Hoe zullen onze gezondheid, energiebronnen of het internet, verder evolueren? Plaats mogelijke evoluties in een tijdskader. (vijftig, honderd, duizend jaar?) Veel succes!Niels Sverlow, 17 mei 2017
Subpages (1): thema's