Pius X‎ > ‎Filmproject‎ > ‎

de opdracht

1. Vijf filmbesprekingen

De eerste opdracht maakt iedereen individueel in de kerstvakantie. Bekijk (naar eigen keuze) vijf films en bespreek ze in de stijl van het boekje '99 filmklassiekers voor mensen met haast' van Thomas Wencelewski. Vat het plot van de films samen in vier tekeningen. Je hoeft niet te kunnen tekenen. (stokfiguurtjes mag ook! Of maak een collage...! )


2. De Commissies

Jullie onderzoeken het thema film. Om dit efficiënt aan te pakken hebben we er voor geopteerd om een aantal commissies op te richten. Deze stel je zelf samen op maandag 29 november. Een commissie bestaat uit vier personen. Je kan kiezen uit thema's als angst, humor, muziek, andere culturen... Vul het keuzeformulier in. (drie keuzes + argumentatie) Waarom wil je net in deze commissie zitten? Wat zijn je plannen? Zo probeer je ons ervan te overtuigen dat je een plaats in een commissie verdient. Na de vakantie weet je in welke commissie je zit.


Elke commissie onderzoekt een aspect van film. (humor, geweld, toekomst, geschiedenis...) Dit onderzoek heeft een theoretische en een praktische kant. Jullie krijgen een opdracht met vragen, bedenkingen en tips (filmfragmenten). Dit is een hulpmiddel bij jullie onderzoek en het omzetten van je filmscene.


Bekijk zoveel mogelijk films die aansluiten bij je thema, stel een aantal vragen en ga op zoek naar antwoorden. Je zal het nodige opzoekingswerk moeten doen in boeken en op internet. Toch willen we vermijden dat jullie alleen achter een computerscherm zitten. Inzicht komt vaak praktisch tot stand. Test ervaringen uit op jezelf, praat met mensen over hun beleving van film, zet de nodige experimenten op.

Met deze theoretische basis ga je nadien praktisch aan de slag. Bouw een filminstallatie rond een scène naar keuze. Deze zet je om in een reële ervaring. Laat de filmscéne zien en vul het 'kijken' aan met andere ervaringen. Laat je publiek dingen proeven en voelen en creëer zo een unieke filmbeleving. Geef toeschouwers de ervaring dat ze in de film aanwezig zijn.

Op de Oscar Night heb je als commissie de taak om het publiek te informeren over je thema. Laat bezoekers zien hoe er in films gespeeld wordt met angst en onze drang naar avontuur. Of dat er in films verdoken politieke ideeën kunnen zitten. Confronteer mensen met films waar ze nog nooit van gehoord hebben.

Tenslotte schrijven jullie een ervaringsverslag. (2 tot 3 pagina's) Dit geef je af op maandag 14 maart.3. Workshops

Op maandag 17 januari hebben we een aantal workshops gepland. In een viertal sessies kijken we naar de technische aspecten van het filmmaken. Geluidseffecten en filmmuziek, belichting, scenarioschrijven, beeldtaal, camerastandpunten, ICT. Stuk voor stuk praktische dingen die van pas zullen komen bij het bedenken en ontwikkelen van je filminstallatie. Je stuurt afgevaardigden van je commissie naar de verschillende workshops.


4.  Oscar Night

Vrijdag 25 februari om 20u is het zover. Die avond organiseren we in het Pius x-Instituut (abdijstraat) een heuse Oscar Night. Het publiek heeft de mogelijkheid om jullie filminstallaties te bezichtigen en te beleven. Breng je toeschouwers op de hoogte van je ontdekkingen en verander ook hun beeld van film.

Dit feest gaat door in ware Hollywoodstijl. Trek je beste jurk, kostuum aan. We rollen de rode loper uit, en zetten gouden paaltjes neer. Naast het tonen van je filminstallatie kies je voor jezelf een rol. Er zal een filmploeg in de weer zijn die een film maakt (regisseur, cameraman, geluidsman, belichting, scenarioschrijvers) We hebben journalisten nodig die de sterren en het publiek interviewen, fotografen, 'security guards' die instaan voor de beveiliging, personeel dat aan de bar (pvr) drank en eten serveert, een kiescommitee dat de stemmen telt en een aantal presentatoren die de oscaruitreiking aan elkaar praten. Misschien kunnen muzikanten de live muziek verzorgen?
planning


29/11

Inleiding van het project

Uitleg bij de opdracht en een brainstormsessie aan de hand van filmfragmenten

(jullie stellen een groep samen en kiezen een commissie) 3 keuzes + argumentatie

+ vakantieopdracht: bespreek 5 films in de stijl van het boek '99 filmklassiekers voor mensen met haast.' Vat de films samen in vier tekeningen.

10/01

Je geeft je vakantieopdracht af. (5 filmbesprekingen)

Jullie krijgen een commissie toegewezen en beginnen aan je onderzoek. (zie opdracht) Het omzetten van een filmscène en een theoretische verkenning van je thema.

17/01

Workshops

24/01

De commissies werken verder aan hun opdracht

31/01

De commissies werken verder aan hun opdracht.

+ Iedereen geeft de taak (huiswerk) af die verbonden was aan de workshop.

14/02

De commissies werken verder aan hun opdracht.

21/02

Generale repetitie. Alle commissies tonen hun filminstallatie.

Dit geeft jullie de kans om het werk van de andere commissies te bekijken.

+ tref de laatste praktische voorbereidingen en bereid je rol voor op de Oscar Night.

25/02

De Oscar Night! Om 20u in het Pius x-Instituut, Abdijstraat 128
Waarop worden jullie geëvalueerd?


Dit project moet je heel persoonlijk beleven. Het gaat om het kijken en ervaren van film. Vandaar dat jullie geëvalueerd worden op je betrokkenheid en je interesse. We vragen je om jezelf los te laten en een gezonde dosis nieuwsgierigheid aan de dag te leggen. Sta open voor nieuwe dingen en verbreed op die manier je beeld van film. Dit project is meer dan een theoretisch verslag schrijven van dingen die je opzoekt op het internet. Ga praktisch te werk. Hoe inventief zijn jullie geweest in het zoeken naar een manier om je filmfragment om te zetten? Probeer verschillende dingen uit. Experimenteer! Hierbij speelt creativiteit een grote rol.


Ook een goeie samenwerking binnen je commissie heel belangrijk. Hoe ben je te werk gegaan? Heb je elkaar geholpen? Hoe verliep de communicatie?


Daarnaast kijken we ook naar de theoretische onderbouwing van je bevindingen. In welke mate hebben jullie nagedacht over het onderwerp? Breng op de Oscar Night het publiek op de hoogte van je bevindingen. Confronteer ze met vragen en verander en verbreed ook hun beeld van film. Op welke manier ben je er als commissie in geslaagd om je thema over te brengen aan het publiek? Deze informatie verwerk je mee in je ervaringsverslag. Schrijf een heldere en goed leesbare tekst, zonder taalfouten. Respecteer de deadlines.


Tenslotte is ook jullie betrokkenheid en enthousiasme bij het organiseren van de Oscar Night van belang. Engageer je bij het opbouwen en opruimen. Uiteindelijk kies je zelf wat je wil doen. Of je nu de catering doet, de uitreiking van de Oscars verzorgt of als journalist het publiek interviewt. Speel of vervul je rol met overtuiging. Maak er een onvergetelijke avond van.