Pius X‎ > ‎Filmproject‎ > ‎commissies‎ > ‎

commissie 11: Film en geweld


Beste commissieledenJullie onderzoeken de relatie tussen film en geweld. Deze opdracht moet jullie op weg helpen. Het zijn vragen, films, series, internetlinks en een aantal praktische tips. Je hoeft niet alle vragen één voor één, op te lossen. Maar het geeft jullie wel een idee van wat we ongeveer willen. We zouden het leuk vinden als jullie zelf met ideeën komen om je onderwerp uit te werken. Gebruik je fantasie, creativiteit en kritisch inzicht.

Op de Oscar Night informeren jullie het publiek over geweld en film. Dit vereist dat jullie over de nodig kennis van zake beschikken. Zorg er voor dat anderen commissies een beroep kunnen doen op jullie expertise. Veel succes!1. Hier zijn een aantal films en series... (tips)


Als leden van de commissie film en geweld is het belangrijk dat jullie een goed beeld hebben van je onderwerp. Bekijk eerst (minstens tien) films waarin geweld een prominente rol speelt. (oorlogsfilms, detectives, maffiafilms) Zorg voor zoveel mogelijk variatie wat stijl, periode, budget etc... betreft. Neem niet alleen de films die je kent maar laat je verrassen door nieuwe dingen. Verleg je horizon! Ook films die je niet goed vind kunnen interessant zijn.films


A Clockwork Orange van Stanley Kubrick, Natural Born Killers van Oliver Stone Strawdogs van Sam Peckinpah, The Godfather van Francis Ford Coppola, Casino en Goodfellas van Martin Scorcese, Saving Private Ryan, Jarhead, Tree Kings, Platoon, Apocalyps Now, Badlands en The Thin Red Line van Terrence Malick, Pulp Fiction en Reservoir Dogs van Quentin Tarantino, A History of Violence, Videodrome, Platoon, Public Enemy, Rocky, Scarface, Sunset Boulevard, Taxi Driver, Death Wish, À Bout de Souffle, La Haine, Léon, Mean Streets, Rambo, Copland, Bloodsport, Class of 1984, Heat en Collateral van Michael Mann,series


Band of Brothers, The Pacific, The Soprano's, CSI Las Vegas, CSI New York, CSI Miami, Dexter, The Wire,
2. Dit zijn vragen die jullie kunnen stellen...


Naast het bekijken van films en series is het belangrijk om er over na te denken over film en geweld? Stel vragen en probeer, waar mogelijk, antwoorden te vinden. Je zal het nodige opzoekingswerk moeten doen op internet en in boeken... maar probeer ook praktisch te werk te gaan. Het gaat om het beleven van film dus doe een beroep op je eigen ervaringen! Vraag mensen naar hun filmbeleving. Verleg je onderzoeksterrein van de mediatheek naar de uitgang van de UGC en Metropolis. Misschien zijn er mensen van het filmmuseum in Antwerpen die meer over jullie onderwerp weten?1. Wat kunnen films ons leren over geweld? Wat is geweld eigenlijk? Wat is de functie van geweld? (evolutionair, biologisch, cultureel) Is het natuur of cultuur of beide? Waarom kijken we graag naar gewelddadige films? Is dit hetzelfde als de gladiatorenspelen van de Romeinen?

Bestaan er verschillende soorten 'geweld'? Vind je deze terug in films? Ga opzoek naar voorbeelden.


Bekijk het onderwerp breed en leg de link met oorlog, ordehandhaving, moord, ruzie, agressie, vandalisme. Waar ligt de grens tussen fysiek en psychologisch geweld?

(Sommige) films over geweld doen meer dan alleen beschrijven. Denk aan een films als Natural Born Killers, Straw Dogs of A Clockwork Orange. Deze films zijn op zich een verkenning van het thema geweld. The Thin Red Line van Terrence Malick probeert hetzelfde te doen met oorlog. Kan je films gebruiken om geweld te begrijpen? Welke inzichten levert dit op? Ga verder dan louter beschrijven en probeer het ook te verklaren. Wat gebeurt er in de film en waarom? Wat zegt dit over geweld?


2. Hoe worden gewelddadige films gemaakt? Waar halen de makers hun inspiratie? Wie schrijft de scenario's? Zijn het agressieve mensen? Kan je een gewelddadige film maken als je het zelf niet bent? Bekijk de 'making of' van films om dit te achterhalen.


Hoe worden de technieken van film (geluid, belichting, montage) gebruikt om geweld en agressie in beeld te brengen? Denk aan Natural Born Killers. Hoe laat Oliver Stone de stijl aansluiten bij het inhoudelijke thema van de film?


Ga op zoek naar de makers van gewelddadige films. Denk aan Martin Scorcese, Oliver Stone of Quentin Tarantino. Wie zijn ze? Lees en bekijk interviews. Wat willen deze filmmakers (regisseurs, producenten, scenarioschrijvers, acteurs) bereiken? Hebben ze een positieve of negatieve kijk op geweld? Willen ze het verheerlijken of ontmoedigen? Of willen ze beroemd worden ( door te choqueren?) en/of veel geld verdienen? Of is het een combinatie van alles? Films worden door heel veel mensen samen gemaakt. Hebben die allemaal hetzelfde doel? Wie speelt welke rol bij het creëren van een film en welke conflicten levert dit op? De serie Entourage schetst een mooi beeld van deze problematiek.


3. Wat is het effect van gewelddadige films op het publiek? Deze vraag zorgt vandaag voor veel discussie. Mensen zien gewelddadige films als de oorzaak en verklaring voor het geweld in de samenleving. Breng dit debat in kaart. Wat zijn de argumenten? Maakt film mensen agressiever? Of juist niet? Film als uitlaatklep voor frustraties en driften. (denk aan de theorie van S. Freud) Wat is jullie mening in deze discussie en waarom?4. Wat zeggen gewelddadige films over onze cultuur? Verschilt geweld van samenleving tot samenleving? Ga opzoek naar gewelddadige films in andere culturen en vergelijk. (werk samen met de commissie film en andere culturen)

Hoe populair zijn gewelddadige films vandaag ...? Wat zegt dit over de mens en onze maatschappij? Denk aan Quentin Tarantino die aan geweld een zekere koelheid en humor heeft meegegeven. Onderzoek hoe hij daarvoor elementen uit de cultuur van Amerikaanse zwarten gebruikt.


5. Films over geweld kunnen ook een wapen zijn. Een manier om (politieke) ideeën en idealen over te brengen en mensen op te voeden. Films hebben soms een moraliserende functie. Ga op zoek naar voorbeelden. Denk aan Saving Private Ryan van Steven Spielberg. Wat is de boodschap en de invloed van deze film? Waar ligt de grens tussen gewelddadige films en propaganda?


6. Onderzoek of er sprake is van 'censuur'. Kan je zomaar alles laten zien? Waar ligt de grens? Zijn er bepaalde scènes weggeknipt uit een film of worden films niet vertoond en wat doe je met de wettelijke bepalingen om kinderen al dan niet toe te laten. Begrijp je waarom men deze indeling (KT en KNT en Kinderen niet toegelaten jonger dan 12 en kinderen jonger dan 16) hanteert? Is dit zinvol? Wat is jullie mening en waarom? (werk samen met de commissie film en jeugd)

Lees dit verslag uit het Vlaams Parlement over het oprichten van een nieuwe filmkeuringscommissie. Hierin wordt een stuk geschiedenis geschetst over het ontstaan van de huidige wetgeving.3. Praktische uitwerking...? De Oscar Night!


Met deze brede waaier aan indrukken en problemen gaan jullie praktisch aan de slag. Bouw een filminstallatie rond een scene die je zelf kiest. Vul de louter visuele ervaring van het film kijken aan met andere ervaringen, geur, smaak, gevoel... en geef het publiek zo een authentieke en interactieve filmervaring. Denk na over zintuigen en beleving en hoe je deze zo intens mogelijk kan maken. Deze filminstalatie toon je op de Oscar Night aan het publiek.


Tip 1! Begin zo snel mogelijk met de praktische uitvoering van je filminstallatie. Door ergens mee bezig te zijn ontstaan vaak vanzelf nieuwe ideeën. (Empirisch!)


Tip 2 ! Vertrek vanuit je eigen ervaring. Heb je zelf al eens met geweld te maken gehad? Zijn mensen zo onschuldig als ze denken of heeft iedereen een gewelddadige kant? Misschien kan je mensen daar op de Oscar Night mee confronteren? Laat ze iets vernietigen en kijk hoe ver ze daarin gaan? Laat ze zien dat geweld vele gezichten kan hebben. Of maak zelf een kortfilm, scéne waarin je het thema geweld analyseert? Wat jullie filminstallatie betreft? Bouw een gepast decor? Er bestaan verschillende bedrijven die kostuums en decors verhuren. In Antwerpen heb je Huis Baeyens en Huis de Potter. Hier vind je speciale kledij, make up, pruiken, maskers, rekwisieten...Denk na over hoe je, op de Oscar Night, je bevindingen kan meegeven aan het publiek. Maak ook dit zo interactief mogelijk. Zorg ervoor dat mensen het ervaren. Confronteer ze met hun eigen ideeën en verander hun beeld van film.


Tenslotte schrijven jullie een ervaringsverslag. Vermeldt de films die je gezien hebt, de vragen die je gesteld hebt en je conclusies, beschrijf jullie filminstallatie, hoe deze tot stand gekomen is en je ervaringen tijdens de Oscar Night. Dit verslag geven jullie af op maandag 14 maart.
a clockwork orange trailer


straw dogs trailer