Pius X‎ > ‎Filmproject‎ > ‎commissies‎ > ‎

commissie 10: Film en Muziek
Beste commissieleden


Onderzoek de relatie tussen film en muziek. Deze opdracht moet jullie op weg helpen. Het zijn vragen, films, series, internetlinks en praktische tips. Je hoeft niet alle vragen letterlijk, één voor één, op te lossen. Maar het geeft jullie wel een idee van wat we ongeveer willen. We zouden het leuk vinden als jullie zelf met ideeën komen om je onderwerp uit te werken. Gebruik je fantasie, creativiteit en kritisch inzicht.

Op de Oscar Night informeren jullie het publiek over muziek en film. Dit vereist dat jullie over de nodig kennis van zake beschikken. Zorg er voor dat anderen commissies een beroep kunnen doen op jullie expertise. Veel succes!1. Hier zijn een aantal films en series... (tips)


Als leden van de commissie film en muziek is het belangrijk dat jullie een goed beeld hebben van je onderwerp. Bekijk eerst (minstens tien) films of series waarin muziek centraal staat. Zorg voor zoveel mogelijk variatie wat stijl, periode, budget etc... betreft. Neem niet alleen de films die je kent maar laat je verrassen door nieuwe dingen. Verleg je horizon! Ook films die je niet goed vindt kunnen interessant zijn.films


Moulin Rouge! van Baz Luhrman, Buena Vista Social Club, Pennies from Heaven, Don't Look Back, Backbeat, Yellow Submarine, Woodstock, Amadeus, Farinelli, The Producers, 8 Mile, O Brother, Where Art Thou? van de Coen Broters gewijd aan bluegrass en old time music, Brassed Off, Dancer in the Dark van Lars von Trier, The Sound of Music, Grease, Singing in the Rain, Wizard of Oz, Any Way the Wind Blows, Dirty Dancing, Jailhouse Rock, Almost Famous, The Rocky Horror Picture Show, Stop Making Sense

Interstella 5555: The Story the Secret Star System. Een japanse animatiefilm geïnspireerd op het album Discovery van Daft Punk


"White nights" van Taylor Hackford gaat over een Russische en Amerikaanse balletdanser in de Koude Oorlog.
"Vengo" van Tony Gatlif (2000) gaat over flamencomuziek als uitlaatklep voor hevige emoties. Het thema van deze film is Bloedwraak.


The commitments, Bugsy Malone, The wall (=een animatiefilm voor Pink Floyd) van Alan Parker


series


Glee, The Singing Detective, Classical Baby,

2. Dit zijn vragen die jullie kunnen stellen...


Naast het bekijken van films en series is het belangrijk dat jullie nadenken over je thema. Stel vragen en probeer, waar mogelijk, antwoorden te vinden. Je zal het nodige opzoekingswerk moeten doen op internet en in boeken... maar probeer ook praktisch te werk te gaan. Het gaat om het beleven van film dus doe een beroep op je eigen ervaringen! Vraag mensen naar hun filmbeleving. Verleg je onderzoeksterrein van de mediatheek naar de uitgang van de UGC en Metropolis. Misschien zijn er mensen van het filmmuseum in Antwerpen die meer over jullie onderwerp weten? 1. Wat leren films ons over muziek? Hoe wordt muziek gebruikt in films? Pak het breed aan. Uiteindelijk zit in elke film muziek. (Bestaan er films zonder?) Muziek wordt meestal gebruikt als achtergrond bij het verhaal. Bestudeer de soundtracks van films. Wat is het verschil tussen filmmuziek en gewone muziek? Werk samen met de andere commissies. Muziek is essentieel om spanning en angst te creëren. Gaat dit ook op voor humor?

Welke muziekstijlen, genres vind je vaak terug in films? Heb je hier een verklaring voor? Welk effect heeft de muziek op de film? Past ze bij het verhaal of niet? Denk aan Marie Antoinette. In deze film gebruikt Sofia Coppola hedendaagse muziek als soundtrack bij een historische film over Versailles en het leven van Marie Antoinette en Lodewijck XVI. Wat voor effect heeft dit? (werk samen met de commissie film en geschiedenis) Ook bij de films van Quentin Tarantino (Pulp Fiction en Kill Bill) is muziek bepalend voor de stijl.


Filmmusicals zijn een genre op zich. Denk aan Pennies from Heaven, Singing in the Rain, Shall We Dance met Fred Astaire of The Wizard of Oz. In musicals gaat muziek meestal samen met dans. Bestudeer dit... verschilt deze van gewone dans? Is het een apart genre?


Muziek kan soms ook het onderwerp zijn van de film. Denk aan films als Buena Vista Social Club of Amadeus. Deze films willen muziekstijlen verklaren en na denken over de rol van muziek. Kan je films gebruiken om muziek te begrijpen? Welke inzichten levert dit op?

The Producers is een film over de kracht van een musical. Wat is de boodschap van deze film?2. Hoe word filmmuziek gemaakt? Ga opzoek naar namen van componisten, James Horner, Angelo Badalamenti (=de huiscomponist van David Lynch), Thomas Newman, Ryuichi Sakamoto, Tom Holkenborg, Ennio Morricone... Wie zijn deze mensen? Waarom maken ze muziek voor films?

Hoe worden films over muziek gemaakt? Waar halen de makers hun inspiratie? Wordt er op voorhand onderzoek gedaan? Doen filmmakers een beroep op professionele muzikanten? Zijn het zelf muzikanten? Bekijk de 'making of' van films om dit te achterhalen. Is de keuze van het onderwerp beïnvloed door de smaak van de makers?

Wat bezielt de makers van deze films? Waarom doen ze wat ze doen? Uit liefde voor muziek en film? Of om geld te verdienen of om beroemd te worden? Of een combinatie van alles?


Hoe worden de technieken van film (geluid, belichting, montage) gebruikt om de muziek tot zijn recht te laten komen?


Hoe kan je met muziek een verhaal vertellen? Een mooie illustratie hiervan is de televisieserie Glee. Bekijk een aantal afleveringen en bestudeer de rol die de liedjes spelen in relatie tot de verwikkelingen tussen alle personages.(plotlijnen) Muziek wordt gebruikt om vriendschappen te smeden, ruzies uit te vechten en bij te leggen... tegelijkertijd is de serie en dus ook de muziek een kritiek op het conformisme van de prestatiegerichte (amerikaanse) maatschappij.3. Wat is het effect van soundtracks en musicals op het publiek? Hebben ze invloed op onze muzieksmaak? Inspireren ze ons om zelf muziek te maken of te dansen? Films over muziek focussen meestal op uitzonderlijke talenten of ze tonen alleen het afgewerkte product. Hierdoor krijg je een onrealistisch en romantisch beeld van muziek. Welke gevolgen heeft dit? Denk aan muzikale ambities van mensen.

Wat willen de filmmakers (regisseurs, producenten, scenarioschrijvers, acteurs) bereiken? Staan ze positief of negatief ten opzichte van muziek?


Hebben musicals enkel een ontspannende functie? Of kunnen/willen ze ook informatief zijn ... ga op zoek naar voorbeelden. Welke informatie zit er in de liedjes? Hebben de liedjes een sociale en moraliserende functie? Welke waarden en normen worden er overgebracht? Geven musicals ons een beter inzicht in onszelf en onze eigen tijd?

Er bestaan ook musicals voor kinderen. Denk aan shows en programma's van Studio 100? Wat is het doel van deze programma's? Ook Disney gebruikt liedjes om het verhaal in de verf te zetten. Een boeiend fenomeen is de serie Classical Baby van HBO. (werk samen met de commissie film en jeugd) In deze serie wordt klassieke muziek gecombineerd met beroemde schilderijen. Wat is het doel van de makers?


4. Wat zeggen musicals over onze cultuur? Verschillen musicals van samenleving tot samenleving? Ga opzoek naar muzikale films in andere culturen en vergelijk. (werk samen met de commissie film en andere culturen) Denk aan Bollywood in India.

Hoe populair zijn musicals en films over muziek vandaag? Wat zegt dit over onze maatschappij?


5. Films over muziek en musicals kunnen ook een wapen zijn. Een manier om (politieke en sociale) ideeën over te brengen. Ga op zoek naar voorbeelden. Hebben de makers een speciale politieke/sociale agenda? Onderzoek de kracht van muziek in films.

Denk aan Hip Hop en gangsterfilms of propaganda films als Kubanski Kazaki waarbij het samen zingen tegelijkertijd de politieke boodschap van het communisme in de verf zet. Waar ligt de grens tussen muziek en propaganda? De film 8 Mile is half geïnspireerd op het leven van de blanke rapper Eminem en tegelijkertijd een ontroerende aanklacht tegen sociale ellende in Detroit.6. Is er sprake van censuur? Mag je zomaar alles zeggen en zingen in een musical of zijn er bepaalde (onuitgesproken?) regels? Worden bepaalde muziekstijlen gemarginaliseerd? Ga op zoek naar voorbeelden.3. Praktische uitwerking...? De Oscar Night!


Met deze brede waaier aan indrukken en problemen gaan jullie praktisch aan de slag. Bouw een filminstallatie rond een scene die je zelf kiest. Vul de zuiver visuele ervaring van het film kijken aan met andere ervaringen, geur, smaak, gevoel... en creëer zo een gepast decor. Geef het publiek een authentieke en interactieve filmervaring. Denk na over zintuigen en beleving en hoe je deze zo intens mogelijk kan maken. Deze filminstallatie toon je op de Oscar Night aan het publiek.


Tip 1! Begin zo snel mogelijk met de praktische uitvoering van je filminstallatie. Door ergens mee bezig te zijn ontstaan vanzelf nieuwe ideeën. (Empirisch!)


Tip 2! Doe beroep op je eigen muzikale talent. Maak zelf filmmuziek... of een musical en voorzie dit van dans? Waarom heeft Pius x geen Glee club? (wat zegt dit over onze cultuur vandaag) Richt er één op? Misschien willen anderen wel meedoen? Zou dit voor dezelfde problemen zorgen als in de serie Glee? Doe een beroep op mensen van de richting woordkunstdrama? Je kan ook een experiment opzetten? Laat het publiek ervaren hoe je met muziek bepaalde stemmingen kan veranderen. Geef toeschouwers het idee dat ze op de set van een musical staan...? Er bestaan verschillende bedrijven die kostuums en decors verhuren. In Antwerpen heb je Huis Baeyens en Huis de Potter. Hier vind je historische kledij, make up, pruiken, maskers, rekwisieten...Denk na over hoe je, op de Oscar Night, je bevindingen kan meegeven aan het publiek. Maak ook dit interactief. Zorg ervoor dat mensen het kunnen ervaren. Confronteer ze met hun ideeën en verander zo ook hun beeld van film.


Tenslotte schrijven jullie een ervaringsverslag. Vermeldt hierin de films die je gezien hebt, de vragen die je gesteld hebt en je conclusies, beschrijf jullie filminstallatie, hoe deze tot stand gekomen is en je ervaringen tijdens de Oscar Night. Dit verslag geven jullie af op maandag 14 maart.

YouTube Video
glee trailer
YouTube Video

moulin rouge trailer