Pius X‎ > ‎Filmproject‎ > ‎commissies‎ > ‎

commissie 06: Film en Actie
Beste commissieleden


Jullie onderzoeken de relatie tussen film en actie. Deze opdracht moet jullie op weg helpen. Je hoeft niet alle vragen letterlijk, één voor één, op te lossen. Maar het geeft jullie wel een idee van wat we ongeveer willen. We zouden het leuk vinden als jullie zelf met ideeën komen om je onderwerp uit te werken. Gebruik je fantasie, creativiteit en kritisch inzicht.

Op de Oscar Night informeren jullie het publiek over actie en film. Dit vereist dat jullie over de nodig kennis van zake beschikken. Zorg er voor dat anderen commissies een beroep kunnen doen op jullie expertise. Veel succes!1. Hier zijn een aantal films en series... (tips)


Als leden van de commissie film en actie is het belangrijk dat jullie een goed beeld hebben van je onderwerp. Bekijk eerst (minstens tien) actiefilms of series. Zorg voor zoveel mogelijk variatie wat stijl, periode, budget etc... betreft. Neem niet alleen de films die je kent maar laat je verrassen door nieuwe dingen. Verleg je horizon! Ook films die je niet goed vindt kunnen interessant zijn.films


Indiana Jones, Commando,True Lies, Raw Deal, Predator en Last Action Hero met Arnold Schwarzenegger, Face Off en Mission Impossible van John Woo, Die Hard, The Bourne Identity, Escape from New York, Big Trouble in Little China, Rocky, Cliffhanger, Hard Target met Jean-Claude Van Damme, Under Siege met Steven Seagal, James Bond, Lethal Weapon, Air Force One, Con Air, The Rock, Assault on Precinct 13, Beverly Hills Cop, Midnight Run, Another 48th Hrs, Point Break, The Last Boy Scout, The Fugitive, Speed, The Long Kiss Goodnight, Armageddon, Gone in 60 Seconds, The Fast and the Furious, Ghost Dog: The Way of the Samurai van Jim Jarmuschseries


24, Sleeper cel, Lost, Sons of Anarchy, Chuck, The A-Team, Magnum PI, Prison Break, Knight Rider, T.J.Hooker,


2. Dit zijn vragen die jullie kunnen stellen...


Naast het bekijken van films en series is het belangrijk om na te denken over film en actie. Stel vragen en probeer, waar mogelijk, antwoorden te vinden. Je zal het nodige opzoekingswerk moeten doen op internet en in boeken... maar probeer ook praktisch te werk te gaan. Het gaat om het beleven van film dus doe een beroep op je eigen ervaringen! Vraag mensen naar hun filmbeleving. Verleg je onderzoeksterrein van de mediatheek naar de uitgang van de UGC en Metropolis. Ga op zoek naar mensen met kennis van zaken. Misschien zijn er mensen van het filmmuseum in Antwerpen die meer over jullie onderwerp weten. 1. Wat leren films ons over actie en avontuur? Zijn mensen avontuurlijk? Waarom wel/niet? Kijken we graag naar actiefilms? Hoe komt dat? Wat verstaan we onder actiefilms? Ga opzoek naar een definitie (een afbakening?) Aan welke kenmerken moet een actiefilm voldoen? Bestaan er verschillende soorten actiefilms? Welke verhaallijnen vind je vaak terug in actiefilms? Heb je hier een verklaring voor?

Pak het breed aan. Leg de link met spanning, helden, moed, de bereidheid om jezelf op te offeren, zin voor avontuur, extreme sporten, je eigen fysieke grenzen verleggen en de rol van adrenaline. Misschien is er gewoon een biologische verklaring voor het succes van actiefilms?


(Sommige) actiefilms zijn meer dan alleen ontspanning en proberen na te denken over moed en de drang naar avontuur. Kan je actiefilms gebruiken om de mens en zijn angsten, dromen en verlangens te begrijpen? Welke inzichten levert dit op? Denk aan films als Crash van David Cronenberg of True Lies en Last Action Hero met Arnold Schwarzenegger. Waarom kijken we graag naar actiefilms? Wat zegt dit over onze verlangens?


2. Hoe worden actie en avonturenfilms gemaakt? Waar halen de makers hun inspiratie? Wordt er op voorhand onderzoek gedaan? Doen filmmakers daarbij een beroep op echt gebeurde verhalen of psychologen of op reeds bestaande films? Bekijk de 'making off' van films om dit te achterhalen.


Hoe worden de technieken van film (geluid, belichting, montage) gebruikt om de actie in beeld te brengen? Hoe maak je een actiefilm? Zijn er technieken die verschillen met andere genres?

Wat willen de filmmakers bereiken? Staan ze positief of negatief ten opzichte van actie en geweld? Is de keuze van het onderwerp beïnvloed door het eigen leven van de makers? Is het realistisch, informatief of vooral ontspannend bedoeld?

Ga opzoek naar de makers van actie films. Denk aan grote namen als... Wat voor mensen zijn dit? Ga op zoek naar interviews. Hebben ze in hun persoonlijk leven met spanning en avontuur te maken gehad? Zijn ze zelf extreem dapper of juist niet. Wat zegt dit over de functie van film?

Waarom maken ze actiefilms? Uit een fascinatie voor spanning of helden? Of om veel geld te verdienen of om beroemd te worden? Of een combinatie van alles?

Films worden door heel veel mensen (regisseurs, producenten, scenarioschrijvers, acteurs) samen gemaakt. Hebben die allemaal hetzelfde doel? Wie speelt welke rol bij het creëren van een film en welke conflicten levert dit op? De serie Entourage schetst een mooi beeld van deze problematiek.


3. Wat is het effect van actiefilms op het publiek? Gevoelig onderwerp controverse Is welke mate is ons beeld van het verleden bepaald door film? Actiefilms laten meestal alleen de spannende en gevaarlijke momenten zien. Welke gevolgen heeft dit voor het wereldbeeld van mensen? Hebben mensen een heel filmisch en spectaculair beeld van de wereld?

Maar actiefilms leveren ook stof tot nadenken? Maken ze mensen nieuwsgierig naar de wereld? Doen ze mensen dromen? Wat invloed op zelfbeeld? Is het eerder deprimerend omdat jij zelf niet zo'n held bent of droom je stiekem en op een bijna onderbewuste manier toch van dat jij het bent die van wolkenkrabbers springt en mooie dames in nood helpt? Vergroten actiefilms het inlevingsvermogen en de fantasie van het publiek? Geven ze ons beter inzicht in onszelf en onze eigen tijd?


4. Wat zeggen actiefilms over onze cultuur? Verschillen actiefilms van samenleving tot samenleving? Ga opzoek naar actiefilms in andere culturen en vergelijk. (werk samen met de commissie film en andere culturen)

Hoe populair zijn actiefilms vandaag ...? Wat zegt dit over onze maatschappij? Zijn we eerder gericht op het verleden of op de toekomst? (conservatief of progressief)

De helden in actiefilms zijn meestal mannen? Hoe komt dit en wat zegt dit over onze samenleving? Ga opzoek naar vrouwelijke heldinnen. Denk aan de actiefilm A Long Kiss Goodnight.


5. Actiefilms kunnen ook een wapen zijn. Een manier om (politieke) ideeën over te brengen. Ga op zoek naar voorbeelden. Onderzoek de invloed van deze actiefilms.

Zijn patriotische films als Blackhawk Down en Transformers een verheerlijking van het Amerikaanse leger en het buitenlands beleid van de toenmalige president George Bush? In welke mate is ons beeld van terrorisme bepaald door actiefilms? Waar ligt de grens tussen actiefilms en propaganda? Hebben de makers een politieke/sociale agenda?3. Praktische uitwerking...? De Oscar Night!


Met deze brede waaier aan indrukken en problemen gaan jullie aan de slag. Bouw een filminstallatie rond een scene die je zelf kiest. Vul de zuiver visuele ervaring van het film kijken aan met andere ervaringen, geur, smaak, gevoel... en geef het publiek zo een authentieke en interactieve filmervaring. Denk na over zintuigen en beleving en hoe je deze zo intens mogelijk kan maken. Deze filminstallatie toon je op de Oscar Night aan het publiek.


Tip1! Begin zo snel mogelijk met de praktische uitvoering van je filminstallatie. Door ergens mee bezig te zijn ontstaan vaak vanzelf nieuwe ideeën. (Empirisch!) Op deze manier wordt je zo snel mogelijk geconfronteerd met eventuele problemen en is er nog tijd om deze op te lossen.


Tip 2! Doe een beroep op je eigen zin voor avontuur? Heb je zelf al eens epische en heroïsche dingen gedaan. Ken je echte helden? Denk aan de man die in 2007 een wildvreemde redde die op de sporen van de New Yorkse metro terecht was gekomen. Onderzoek wat hier gebeurd is. Zou je zelf een actiescène, kortfilmpje kunnen maken? Gebruik het publiek op de Oscar Night?! Betrek ze bij het maken van een film... Geef mensen de kans om een actieheld te zijn. De film Last Action Hero gaat over een jongetje dat door toedoen van magisch filmticket in een actiefilm terecht komt. Wat jullie filminstallatie betreft... Hoe geef je mensen het gevoel dat ze in een actiefilm terecht zijn gekomen? Bouw een gepast decor... Er bestaan verschillende bedrijven die kostuums en decors verhuren. In Antwerpen heb je Huis Baeyens en Huis de Potter. Hier vind je speciale kledij, make up, pruiken, maskers, rekwisieten...


Denk na over hoe je, op de Oscar Night, je bevindingen kan meegeven aan het publiek. Maak ook dit zo interactief mogelijk. Zorg ervoor dat mensen het zelf kunnen ervaren en verander zo  hun beeld van film.


Tenslotte schrijven jullie een ervaringsverslag. Vermeldt hierin de films die je gezien hebt, de vragen die je gesteld hebt en je conclusies, beschrijf jullie filminstallatie, hoe deze tot stand gekomen is en je ervaringen tijdens de Oscar Night. Dit verslag geven jullie af op maandag 14 maart.Commando Trailer

Indiana Jones Raiders of the Lost Ark Trailer
Face Off Trailer
True Lies Trailer