Pius X‎ > ‎Filmproject‎ > ‎commissies‎ > ‎

commissie 04: Films en JeugdBeste commissieleden


Onderzoek de relatie tussen film en jeugd. Deze opdracht moet jullie op weg helpen. Het zijn vragen, films, series, internetlinks en praktische tips. Je hoeft niet alle vragen letterlijk, één voor één, op te lossen. Maar het geeft jullie wel een idee van wat we ongeveer willen. We zouden het leuk vinden als jullie zelf met ideeën komen om je onderwerp uit te diepen. Gebruik je fantasie, creativiteit en kritisch inzicht.

Op de Oscar Night informeren jullie het publiek over jeugd en film. Dit vereist dat jullie over de nodig kennis van zake beschikken. Zorg er voor dat de andere commissies een beroep kunnen doen op jullie expertise. Veel succes!1. Hier zijn een aantal films en series... (tips)


Als leden van de commissie film en jeugd is het belangrijk dat jullie een goed beeld hebben van je onderwerp. Bekijk eerst (minstens tien) jeugd/kinderfilms of series. Zorg voor zoveel mogelijk variatie wat stijl, periode, budget etc... betreft. Neem niet alleen de films die je kent maar laat je verrassen door nieuwe dingen. Verleg je horizon! Ook films die je niet goed vindt kunnen interessant zijn.films


Nowhere en The Doom Generation van Gregg Araki, Les quatre cents coups door Francois Truffaut, The Breakfast Club en Ferris Bueller's Day off van John Hughes, Rebel Without a Cause, Brick, Labyrinth, The Neverending Story, Kids, Drugstore Cowboy, Lord of the Flies, Peter Pan, Aladdin, The Lion king, Spykids, Fish Tank, The Little Mermaid, The Outsiders, Elephant van Gus Van Sant, My Neighbor Totoro, Clueless, 10 Things I Hate about You, Mean Girls, Easy A, Election van Alexander Payne, Juno, Ponyo, Dead Poets Society van Peter WeirThe Kid van Charlie Chaplin, Dazed and Confused van Richard Linklater


series


Classical Baby, Alfred Jodocus Kwak, De Zevensprong, SpongeBob SquarePants, Sesamstraat, Pokémon, De Freggels, The Pink Panter, Fantastic Children,2. Dit zijn vragen die jullie kunnen stellen...Naast het bekijken van films en series is het belangrijk dat jullie nadenken over film en jeugd. Stel vragen en probeer, waar mogelijk, antwoorden te vinden. Je zal het nodige opzoekingswerk moeten doen op internet en in boeken... maar probeer ook praktisch te werk te gaan. Het gaat om het beleven van film dus doe een beroep op je eigen ervaringen! Vraag mensen naar hun filmbeleving. Verleg je onderzoeksterrein van de mediatheek naar de uitgang van de UGC en Metropolis. Misschien zijn er mensen van het filmmuseum in Antwerpen die meer over jullie onderwerp weten? 
1. Wat kunnen films ons leren over de jeugd? Hoe wordt jeugd in beeld gebracht? Welke soorten jeugdfilms zijn er? Verschillen ze qua leeftijd, subcultuur...? Ga opzoek naar voorbeelden. Pak het breed aan. Je hebt films over jongeren maar je hebt natuurlijk ook films en series voor jongeren. Begin bij kleine kinderen en series als Classical Baby, Tik Tak en Sesamstraat. Hoe evolueren de films en series als kinderen ouder worden?


(Sommige) jeugdfilms geven meer dan een beschrijving van jong zijn. Ze proberen jongerencultuur te verklaren. Denk aan Nowhere en Doom Generation van Gregg Araki. Deze films zijn een verkenning van de jongerencultuur in California rond de eeuwwisseling. Hoe voelen jongeren zich en hoe komt dat? Is dit voor jullie herkenbaar? Waarom wel/niet? Kan je jeugd/kinderfilms gebruiken om jongeren te begrijpen? Welke inzichten levert dit op? Doe hetzelfde met Dazed and Confused van Richard Linklater.

Los van specifieke verhaallijnen kan je ook nadenken over de ontwikkeling van de mens. Hoe en wanneer leren we bijvoorbeeld moraal? Jeugdfilms zijn dan een interessante bron.


2. Hoe worden films voor kinderen/jongeren gemaakt? Waar halen de makers hun inspiratie? Wordt er eerst onderzoek gedaan? Doen filmmakers daarbij een beroep op psychologen en pedagogen of kinderen/jongeren? Maken jongeren zelf films? Bekijk de 'making off' van films om dit te achterhalen.


Hoe worden de technieken van film (geluid, belichting, montage) gebruikt om jeugdfilms te maken?

Zijn er specifieke mensen bezig met het maken van jeugdfilms of maakt elke regisseur wel eens een jeugdfilm?

Wat willen de filmmakers (regisseurs, producenten, scenarioschrijvers, acteurs) bereiken? Staan ze positief of negatief ten opzichte van jongeren? Is de keuze van het onderwerp beïnvloed door hun eigen beeld van jongeren? Maken ze jeugdfilms omdat ze van kinderen houden, zelf kinderen hebben? Of omdat ze geld willen verdienen of beroemd willen worden? Of is het een combinatie van alles?3. Wat is het effect van jeugdfilms op de jeugd? Het zou logisch zijn dat jeugdfilms gebaseerd zijn op het leven van jongeren. Tegelijkertijd hebben deze films op hun beurt weer invloed op de jongeren die er naar kijken. Wat was er eerst? Wie beïnvloed wie? Deze kip-of-ei-discussie woedt al lang. Bestudeer dit probleem. Wat is jullie mening in deze discussie en waarom?


Is welke mate is ons beeld van jongeren bepaald door film? Hebben mensen (ook volwassenen) een heel filmisch en romantisch beeld van jongeren? Jeugdfilms laten alleen spannende en belangrijke momenten zien. Ze gaan meestal over problemen. Welke gevolgen heeft dit voor het beeld dat mensen hebben?

Maar jeugdfilms maken het ook mogelijk om je in te leven en na te denken over hoe het is om jong te zijn in deze maatschappij. Doen mensen dit?


4. Wat zeggen jeugdfilms over onze cultuur? Verschillen jeugdfilms van samenleving tot samenleving? Ga opzoek naar jeugdfilms in andere culturen en vergelijk. (werk samen met de commissie film en andere culturen) Denk aan Pokemon en Ponyo maar ook een serie als the Fantastic Childeren over een groep onsterfelijke kinderen met witte haren en een detective die hen op de hielen zit.

Hoe populair zijn jeugdfilms vandaag ...? Wat zegt dit over onze maatschappij?


5. Jeugdfilms kunnen ook een wapen zijn. Spelen ze een opvoedende rol of werken sommige films juist verloedering van waarden en normen in de hand? Ga op zoek naar voorbeelden... Welke films hebben veel kritiek gekregen? Van wie en waarom? Zijn jullie het hier mee eens?

Dit is een gevoelig onderwerp. Is het zo dat jonge mensen makkelijker te manipuleren zijn?

Als dat zo is zijn jeugdfilms een efficiënt medium om (politieke) ideeën over te brengen. Ga op zoek naar voorbeelden. Onderzoek de kracht van jeugdfilms. (zie eerdere vraag: wat is het effect van jeugdfilms op de jeugd?) Hebben de makers een speciale politieke/sociale agenda?

John Hughs maakte in de jaren 80 een aantal baanbrekende films over jongeren. In films als Ferris Buellers Day Off en The Breakfast Club liet hij zien dat jongeren vast zaten in een onderdrukkend en prestatiegericht schoolsysteem. Het zijn grappige maar ook zeer kritische films die omwille van hun boodschap zeer populair waren bij jongeren.

Daar tegen over staan films als Clueless, 10 Things I Hate about You en Mean Girls (gek genoeg komt er ongeveer om de 5 jaar een nieuwe film in dit rijtje uit) Vandaag heb je Easy A. Het zijn feelgood films waarin een welbepaald ideaal naar voren geschoven wordt. (the American Dream) De hoofdrol wordt altijd gespeeld door een geëmancipeerd maar consumptie gericht meisje  (Alicia SilverstoneJulia Stiles, Lindsay Lohan) dat op persoonlijke problemen na een oppervlakkig en vrijblijvend leventje leidt. Deze films worden meestal gekenmerkt door een zekere naïviteit ten opzichte van de grotere problemen in de wereld.

De films van Gregg Araki zijn een reactie op deze oppervlakkigheid. Films als Doom Generation en Nowhere worden ook wel omschreven als Beverly Hills 90210 on speed. Araki doorprikt de mythe die in de Clueless-films wordt opgehangen en maakt plaats voor de scherpe kantjes in het leven van jongeren. Zijn laatste film Kaboom is net uit.


7. Is er in jeugdfilms sprake van censuur? Worden er bepaalde zaken weggelaten, verbloemd? Als jongeren minder gewapend zijn tegen... dan hebben ze dus extra bescherming nodig. Zoek uit hoe de wettelijke bepalingen ontstaan zijn om kinderen al dan niet toegang te verlenen tot bepaalde films. Begrijp je waarom men deze indeling (KT en KNT en Kinderen niet toegelaten jonger dan 12 en kinderen jonger dan 16) hanteert? Is dit zinvol? Wat is jullie mening en waarom?

Lees dit verslag uit het Vlaams Parlement over het oprichten van een nieuwe filmkeuringscommissie. Hierin wordt een stuk geschiedenis geschetst over het ontstaan van de huidige wetgeving.3. Praktische uitwerking...? De Oscar Night!


Met deze brede waaier aan indrukken en problemen gaan jullie praktisch aan de slag. Bouw een filminstallatie rond een scene die je zelf kiest. Vul de zuiver visuele ervaring van het film kijken aan met andere ervaringen, geur, smaak, gevoel... en geef het publiek zo een authentieke en interactieve filmervaring. Denk na over zintuigen en beleving en hoe je deze zo intens mogelijk kan maken. Deze filminstallatie toon je op de Oscar Night aan het publiek.


Tip 1! Begin zo snel mogelijk met de praktische uitvoering van je filminstallatie. Door ergens mee bezig te zijn ontstaan vanzelf nieuwe ideeën. (Empirisch!)


Tip 2! Jullie zijn zelf jong... vind je je eigen leven terug in films en series? Zo niet... maak zelf een kortfilm of een filmscene waarin je je leefwereld en wat er vandaag voor jongeren belangrijk is in beeld brengt. Doe beroep op je herinnering. Waar keek je als kind zelf naar? Denk ook aan de lessen gedragwetenschappen en cultuurwetenschappen. Vind je deze theorieën terug in films? (bijvoorbeeld ontwikkelingspsychologie) Gebruik je cursus. Wat jullie filminstallatie betreft... probeer aan het publiek duidelijk te maken hoe het is om vandaag jong te zijn. Zorg er voor dat mensen zich kunnen in leven. Wat voor decor kan je dan best bouwen? Er bestaan verschillende bedrijven die kostuums en decors verhuren. In Antwerpen heb je Huis Baeyens en Huis de Potter. Hier vind je speciale kledij, make up, pruiken, maskers, rekwisieten...


Denk na over hoe je, op de Oscar Night, je bevindingen kan meegeven aan het publiek. Maak ook dit interactief. Zorg ervoor dat mensen het kunnen ervaren. Confronteer ze met hun ideeën en verander zo ook hun beeld van film.


Tenslotte schrijven jullie een ervaringsverslag. Vermeldt hierin de films die je gezien hebt, de vragen die je gesteld hebt en je conclusies, beschrijf jullie filminstallatie, hoe deze tot stand gekomen is en je ervaringen tijdens de Oscar Night. Dit verslag geven jullie af op maandag 14 maart.YouTube VideoYouTube VideoYouTube Video

Pink Panter