Pius X‎ > ‎Filmproject‎ > ‎commissies‎ > ‎

commissie 03: Film en andere culturen


Beste commissieleden


Onderzoek de relatie tussen film en andere culturen. Deze opdracht moet jullie op weg helpen. Het zijn vragen, films, series, internetlinks en praktische tips. Je hoeft niet alle vragen letterlijk, één voor één, op te lossen. Maar het geeft jullie wel een idee van wat we ongeveer willen. We zouden het leuk vinden als jullie zelf met ideeën komen om je onderwerp uit te werken. Gebruik je fantasie, creativiteit en kritisch inzicht.

Op de Oscar Night informeren jullie het publiek over film en andere culturen. Dit vereist dat jullie over de nodig kennis van zake beschikken. Zorg er voor dat anderen commissies een beroep kunnen doen op jullie expertise. Veel succes!1. Hier zijn een aantal films en series... (tips)


Als leden van de commissie film en andere culturen is het belangrijk dat jullie een goed beeld hebben van je onderwerp. Bekijk eerst (minstens tien) buitenlandse en exotische films of series. Zorg voor zoveel mogelijk variatie wat stijl, periode, budget etc... betreft. Neem niet alleen de films die je kent maar laat je verrassen door nieuwe dingen. Verleg je horizon! Ook films die je niet goed vindt kunnen interessant zijn.films


Stalker van Andrei Tarkovsky, The Wedding Banquet en Eat Drink Man Woman van Ang LeeSonatine, Hana-bi en Brother van Takeshi Kitano, Cidade de Deus, Kandahar, Fah talai jone (een grappige en stijlvolle Thaise Western), La nuit américaine, Foxy Brown, Shouf Shouf Habibi, Het Schnitselparadijs, Nochnoy Dozor, Old Boy, Syriana, Traffic, Babel, Do the Right Thing en He Got Game van Spike Lee, Dr Akagi en Unagi van Shohei Imamura, 11'09''01° September 11, Whale Rider, The Kite Runner, The Hurt Locker van Kathryn BigelowThe Banishment van Andrey Zvyagintsev, No Man's Land, Witness, Tsotsi, District 9, Un ProphetTime of the Gypsies en Black cat, White cat van Emir Kusturica,

Nanook of the North is een stille documentaire uit 1922 van Robert J. Flaherty over de Inuit Eskimo's. Deze documentaire hoort thuis in de traditie van de 'salvage ethnography'. Wat wordt hier mee bedoeld? Welke kritiek heeft Flaherty later gekregen?  Op Youtube vind je de volledige film.series


The No. 1 Ladies' Detective Agency, La Meglio Gioventù, Heimat, Berlin Alexanderplatz van Rainer Werner Fassbinder
2. Dit zijn vragen die jullie kunnen stellen...


Naast het bekijken van films en series is het belangrijk dat jullie nadenken over film en andere culturen. Stel vragen en probeer, waar mogelijk, antwoorden te vinden. Je zal het nodige opzoekingswerk moeten doen op internet en in boeken... maar probeer ook praktisch te werk te gaan. Het gaat om het beleven van film dus doe een beroep op je eigen ervaringen! Vraag mensen naar hun filmbeleving. Verleg je onderzoeksterrein van de mediatheek naar de uitgang van de UGC en Metropolis. Misschien zijn er mensen van het filmmuseum in Antwerpen die meer over jullie onderwerp weten? 1. Wat kunnen (buitenlandse) films ons leren over andere culturen? Vanuit ons Belgisch perspectief zou je Amerikaanse Hollywoodfilms ook als buitenlandse films kunnen beschouwen. Dat doen we niet. Kijk naar de programmering van UGC en Metropolis en het zal je niet ontgaan dat Amerikaanse films tot onze cultuur zijn gaan behoren.

Met buitenlandse films bedoelen we de vaak genegeerde en ondergewaardeerde wereldcinema. Bestudeer de Aziatische, Afrikaanse, Latijns-Amerikaanse en Oost-Europese cinema.


Hoe worden andere culturen in beeld gebracht? Ga opzoek naar voorbeelden. Welke culturen krijgen veel aandacht in films? Heb je hier een verklaring voor?

(Sommige) exotische films zijn meer dan alleen een beschrijving van andere culturen. Ze proberen andere culturen te verklaren. Welke inzichten levert dit op? Is film uiteindelijk niet een westers medium? Heeft dit invloed op de informatie die je via film krijgt?


Los van specifieke culturen kan je ook nadenken over rassen en culturen in het algemeen. Bekijk films uit verschillende culturen en werelddelen en ga op zoek naar de verschillen of overeenkomsten? Is er een universele basis van het mens-zijn, iets dat alle mensen met elkaar gemeen hebben? Wat kan film ons hierover leren? Zijn sommige culturen slimmer, gevoeliger, grappiger, socialer? Kan je dat concluderen op basis van films? Wees voorzichtig, denk hier goed over na...


2. Hoe worden buitenlandse films gemaakt? Waar halen de makers hun inspiratie? Wordt er op voorhand veel onderzoek gedaan? Doen filmmakers daarbij een beroep op aardrijkskundigen en antropologen? Bekijk de 'making off' van films om dit te achterhalen.

Je hebt films over andere culturen maar ook films gemaakt door andere culturen. Wat zegt de manier waarop de films gemaakt zijn, over een cultuur? Zijn ze commercieel, esthetisch, gewelddadig? Wat zegt de stijl en het gekozen onderwerp over de cultuur in kwestie?


Hoe worden de technieken van film (geluid, belichting, montage) gebruikt om andere culturen in beeld te brengen? Monteren Japanners anders dan Amerikanen? Gaan ze anders om met geluid? ...


Wat willen filmmakers bereiken? Staan ze positief of negatief ten opzichte van hun onderwerp? Is de keuze van het onderwerp beïnvloed door hun eigen leefwereld? Waarom maken ze films? Uit liefde en fascinatie voor een bepaalde cultuur? Om beroemd te worden en veel geld te verdienen? Om een combinatie van beide? Is de film in kwestie realistisch, informatief of vooral ontspannend bedoeld?

In de praktijk worden films door veel mensen (regisseurs, producenten, scenarioschrijvers, acteurs) samen gemaakt. Hebben die allemaal hetzelfde doel? Wie speelt welke rol bij het creëren van een film en welke conflicten levert dit op? De serie Entourage schetst een mooi beeld van deze problematiek.


3. Welke invloed hebben buitenlandse films op het publiek? Is welke mate is ons beeld van de wereld bepaald door film? Films laten meestal alleen spannende en speciale onderwerpen zien. Ze gaan meestal over conflicten. Welke gevolgen heeft dit voor ons wereldbeeld?

Maar buitenlandse films leveren ook stof tot nadenken. Maken ze mensen nieuwsgierig naar andere landen en culturen? Doen ze mensen dromen? Vergroten ze ons inlevingsvermogen en fantasie? Geven ze ons een beter inzicht in onszelf en onze cultuur?


4. Wat zeggen buitenlandse films over onze cultuur? Hoe populair zijn buitenlandse films vandaag? Wat zegt dit over onze maatschappij? Zijn we gericht op de buitenwereld of op ons zelf? (open of gesloten) Welke rol speelt film in andere culturen? Denk aan het Bollywood-fenomeen in India. Indiërs gaan op een heel andere manier naar de film dan wij en dat heeft natuurlijk gevolgen voor de films in kwestie.


5. Buitenlandse films kunnen ook een wapen zijn. Een manier om (politieke) ideeën over te brengen of om bepaalde dingen op de politieke agenda te krijgen... lukt dit? Denk aan een film als Hotel Rwanda? Films over andere culturen kunnen ook belangrijke economische gevolgen hebben? Denk aan toerisme. Bestudeer de kracht en de invloed van buitenlandse films.

Waarom maakt men een film over zichzelf? Waar ligt de grens tussen film en propaganda? Hebben de makers een speciale politieke/sociale agenda? (marxistisch, nationalistisch, patriottisch)3. Praktische uitwerking...? De Oscar Night!


Met deze brede waaier aan indrukken en problemen gaan jullie praktisch aan de slag. Bouw een filminstallatie rond een scene die je zelf kiest. Vul de zuiver visuele ervaring van het film kijken aan met andere ervaringen, geur, smaak, gevoel... en geef het publiek zo een authentieke en interactieve filmervaring. Denk na over zintuigen en beleving en hoe je deze zo intens mogelijk kan maken. Deze filminstallatie toon je op de Oscar Night aan het publiek.


Tip 1! Begin zo snel mogelijk met de praktische uitvoering van je filminstallatie. Door ergens mee bezig te zijn ontstaan vanzelf nieuwe ideeën. (Empirisch!)


Tip 2! Doe beroep op je eigen kennis van andere culturen. Denk terug aan de lessen geschiedenis of cultuurwetenschappen. Gebruik je cursus. Je bent vast al eens op reis geweest. Probeer je in te leven. Ga leven zoals andere culturen. Geef je publiek op de Oscar Night de kans om zich onder te dompelen in een andere cultuur. Wat jullie filminstallatie betreft...bouw zelf een exotisch decor. Er bestaan ook verschillende bedrijven die kostuums en decors verhuren. In Antwerpen heb je Huis Baeyens en Huis de Potter. Hier vind je speciale kledij, make up, pruiken, maskers, rekwisieten...Denk na over hoe je, op de Oscar Night, je bevindingen kan meegeven aan het publiek. Maak ook dit interactief. Zorg ervoor dat mensen het kunnen ervaren. Confronteer ze met hun ideeën en verander zo ook hun beeld van film.


Tenslotte schrijven jullie een ervaringsverslag. Vermeldt hierin de films die je gezien hebt, de vragen die je gesteld hebt en je conclusies, beschrijf jullie filminstallatie, hoe deze tot stand gekomen is en je ervaringen tijdens de Oscar Night. Dit verslag geven jullie af op maandag 14 maart.

YouTube Video
YouTube Video
The No.1 Ladies' Detective Agency
Nanook of the North
Berlin Alexanderplatz