Pius X‎ > ‎Droomproject‎ > ‎

de opdracht

1. Leg een schriftje naast je bed. Als je wakker wordt schrijf je je droom onmiddellijk op. Je verzamelt je dromen in een droomboekje. Lees de tekst over 'slapen en dromen' en doe de nodige experimenten. (zie schema slaapcycli)


Probeer zelf een locatie, situatie te bedenken waarin je zo weinig mogelijk prikkels van de buitenwereld hebt. Schrijf je ervaringen op. Wat gebeurt er wanneer je een tijd (probeer geduld te hebben) afgesloten bent van de wereld?


2. Nadien gaan jullie de dromen in jullie droomboekjes interpreteren (droomanalyse). Deze psychoanalytische droomsessies gaan door in kleine groepen, waarin je aan elkaar je dromen vertelt. Probeer je dromen concreet te maken door ze, in groep, na te spelen. Op het eind van de middag maak je een klein verslag van je ervaringen.


3. Jullie doen zelf een (theoretisch) onderzoek naar dromen en het onderbewuste. Om dit efficiënt aan te pakken hebben we er voor geopteerd om een aantal commissies op te richten. Deze stel je zelf samen. Een commissie bestaat uit vier personen. Je kan kiezen uit thema's als dromen en dieren, dromen en hypnose, dromen en film, literatuur, NLP, psychologische stoornissen en seriemoordenaars... Al deze onderwerpen komen uiteindelijk op hun manier uit bij het thema.

Je zal het nodige opzoekingswerk moeten doen in boeken en op het internet. Maar we willen vermijden dat jullie alleen maar achter een computerscherm zitten. Inzicht komt vaak (empirisch) op een praktische manier tot stand. Test zoveel mogelijk dingen uit op jezelf, ga met mensen praten, zet de nodige experimenten op.

Het verslag van je bevindingen geef je af op donderdag 11 maart. Zo kan je ook je ervaringen van de droomavond er in verwerken.


4. Het project mondt uit in een droomavond, vrijdag 26 februari 20u. De hele avond en daaropvolgende nacht staat in het teken van dromen en het onderbewuste. De Grieken en Romeinen kenden het fenomeen van de tempelslaap waarbij ze uitzonderlijk bleven overnachten in tempels, dit om speciale band te scheppen met de godheid. Deze rituelen gingen ook in de oudheid gepaard met intense dromen en visioenen.

Wij gaan hetzelfde doen. Onze tempel wordt de PVR, een heiligdom van Humane Wetenschappen, gewijd aan de slaap. Het is poging om met ons eigen onderbewuste in contact te komen en je 'echte' zelf in de ogen te kijken.

We zullen de PVR verduisteren en vullen met kussens en matrassen en rookmachines. Er zal warme melk geserveerd worden en aan de droombar kan 'droombevorderend' voedsel (wat eten mensen in dromen?) verkregen worden.

Deze droomavond is het uitgelezen moment om de psychonaut (=isolatietank) officieel in gebruik te nemen. Dit wordt een spannend moment waarbij we iemand naar de wereld van het onderbewuste sturen. Naast de tank staan verschillende computerschermen en andere wetenschappelijke apparatuur waarop het publiek de hersengolven van de proefpersoon kan volgen.

De verschillende commissies zijn verantwoordelijk voor het aanschouwelijk maken van hun thema op de droomavond. Vanuit het concept 'kom en ontdek uw onderbewuste!' is het de bedoeling dat het publiek en ook wijzelf zoveel mogelijk dingen kunnen uitproberen: hypnose-sessies, 'mindfullness' workshops, Alpha training... Het is de bedoeling dat jullie informatie geven aan het publiek. Probeer iedereen zoveel mogelijk bij het onderwerp te betrekken.


Planning:


1.

26/11

Inleiding, uitleg bij de opdracht, droomanalyses bij een stripverhaal

2.

07/01

Bezoek aan het Magritte museum in Brussel, een oefening in droomanalyse.

3.

14/01

Commissies onderzoeken hun thema, zetten praktische experimenten op en brengen een bezoek aan voor hen relevante musea, instellingen en personen.

4.

21/01

Commissies onderzoeken hun thema, zetten praktische experimenten op, brengen een bezoek aan voor hen relevante musea, instellingen en personen.

5.

28/01

Analyseren van de droomboekjes, in kleine groepen. ( 3 tot 4 pers) (droomduiding) + naspelen van de droomwerelden

6.

04/02

Film in het kader van het vak 'Frans'

7.

11/02

Commissies onderzoeken hun thema, zetten praktische experimenten op en brengen een bezoek aan voor hen relevante musea, instellingen en personen.

8.

25/02

Commissies treffen praktische voorbereidingen voor de droomavond.

9.

26/02

Droomavond + nacht (slot), locatie: PVR, aanvang 20u

10.

4/02

Commissies werken hun verslag af. (Kijk nog eens naar de oorspronkelijke opdracht. Heb je op de droomavond antwoorden gekregen op de vragen die daar in stonden? Ja of nee, leg uit.)

+ verdere experimenten met de isolatietank


Waarop worden jullie geëvalueerd?

Dit is een project dat je heel persoonlijk moet beleven. Het gaat immers om het ontdekken van je eigen onderbewuste. Vandaar dat jullie vooral geëvalueerd worden op je betrokkenheid en je inleving bij de verschillende opdrachten. We vragen je om open te staan voor de ideeën van de psychoanalyse, jezelf los te laten en een gezonde dosis nieuwsgierigheid aan de dag te leggen. Dit project is meer dan een theoretisch verslag schrijven van dingen die je opzoekt op het internet.

Ook een goeie samenwerking binnen je commissie heel belangrijk. Hoe ben je te werk gegaan? Heb je interessante vragen gesteld en praktische experimenten gedaan? Je motivatie speelt hierbij een grote rol.

Naast deze procesevaluatie kijken we ook naar de theoretische verwerking van je bevindingen (=het verslag van je commissie). In welke mate heb je nagedacht over je onderwerp? Hoe creatief zijn jullie geweest in het zoeken naar manieren om het onderbewuste te verklaren en te bereiken? Schrijf een heldere en goed leesbare tekst, zonder taalfouten. Respecteer de deadlines.


Tenslotte is ook jullie betrokkenheid bij het organiseren van de droomavond van belang. We vragen van jullie het nodige engagement bij het opbouwen, opruimen en het opvangen van het publiek. Op welke manier ben je er als commissie in geslaagd om je thema over te brengen aan het publiek?


Vragen i.v.m. dromen. Een hulpmiddel bij het opschrijven van je dromen.


1. Ben je in je droom dezelfde persoon als in het echte leven? Wat zijn de

     overéénkomsten/verschillen?

2. Waar speelt de droom zich af? Beschrijf het landschap, de omgeving.

3. Wie komt er allemaal in voor? Zijn het mensen die je (goed) kent? Gedragen ze

    zich net als in het echte leven?

4. Droom je wel eens van dingen die je pas later in je echte leven tegenkomt?

5 Hoe is de tijd georganiseerd in je droom? Duren dingen even lang/korter/langer

   als in het echte leven?

6. Wat hoor je, ruik je, zie je, voel je?

7. Heb je wel eens dromen die zich herhalen?

8. Hoe voel je je in je droom?

9. Is er in je droom sprake van invloed van de buitenwereld? (experiment met  

    bakjewater)

10. Heb je tijdens je droom door dat je het aan het dromen bent?

11. Kan je (bewust?) je droom sturen?

12 Is het een positieve of negatieve droom? (nachtmerrie?)

13. Wat kan je zeggen over de frequentie van je dromen? Is er een verband met

      wat er in je leven gebeurt? Bv tijdens de proeven heb je meer of minder

      dromen...?