Pius X‎ > ‎Archeologieproject‎ > ‎expedities‎ > ‎

13. Xi'an
Beste archeologen


Jullie bezoeken Xi'an. In 1974 ontdekken enkele boeren, dicht bij de grafheuvel van Qin Shi Huangdi (de eerste keizer van China, Qin dynastie, +/- 200 vc) vreemde stukken klei. Wat men vond overtrof alle verbeelding. Een terracotta leger van wel 8000 soldaten: boogschutters, ruiters, generaals, voetvolk. Geen twee gezichten zijn hetzelfde. Er blijven veel vragen. Wie heeft ze gemaakt en waarom? Waren het de soldaten van de keizer? Jullie zijn onze Xi'an-specialisten. Zoek zoveel mogelijk materiële resten en reconstrueer de Chineze samenleving tijdens de Qin dynastie.


1. Het verzamelen van informatie. De Bronnen ... enkele tips.


Er is heel wat materiaal voor handen: documentaires ('China's Ghost Army', National Geographic, 'Secrets of the Dead. China's Terracotta Army', PBS... ) boeken, websites. Misschien zijn er musea in de buurt waar je voorwerpen en informatie kan vinden over de Chinese geschiedenis en de Qin dynastie? Denk aan de Chinese collectie in het Koninklijke Museum voor Kunst en Geschiedenis in Brussel (KMKG, Jubelpark). Maak foto's en ga praten met medewerkers en onderzoekers. Het is niet voldoende om er doorheen te lopen en snel een blik te werpen op de glazen vitrines. Breng wat tijd door met de betrokken voorwerpen. Probeer je voor te stellen dat ze effectief gebruikt werden. Hoe was dat? Zijn ze zwaar of licht, handig of onhandig? Welke indruk maken ze op je? Wat zeggen deze voorwerpen over de mensen die ze gebruikt hebben?


Zoek zoveel mogelijk materiële resten van de Qin dynastie; terracotta soldaten, wapens en harnassen, textiel, aardewerk, graven en grafgiften, speelgoed, tempels, wegen, sporen van bewoning, landbouw, transportmiddelen. Waar en hoe zijn de spullen gevonden? Probeer ze te dateren. Is er discussie over?

Vergeet het landschap niet. In welke omstandigheden leefden de Chinezen tijdens de Qin dynastie. Wat hadden ze te eten, met welk klimaat hadden ze te maken, welke handelsmogelijkheden waren er...?


Opmerking! In documentaires en boeken is al een analyse gemaakt. Keer terug naar de bron. Vergeet de interpretaties even en kijk naar de materiële resten die men gevonden heeft. Zo kom je zelf tot (misschien wel andere) inzichten!


2. Het onderzoeken van de informatie.


Als je informatie hebt begint het denkwerk. Wat vertellen deze beelden en gebruiksvoorwerpen ons? Probeer de samenleving onder het bewind van keizer Qin Shi Huangdi te reconstrueren. Zoek  verklaringen. Het is niet voldoende om het alleen te beschrijven. Wat is dit terracotta leger eigenlijk? Hoe zat de maatschappij in elkaar? Leg de link tussen economie, politiek, cultuur en religie. Zie je overeenkomsten en/of verschillen met onze eigen samenleving? Hoe komt dat?


Archeologen stellen een reeks wetenschappelijk vragen. 'Hoe was de samenleving georganiseerd, wat aten ze, wat dachten ze, waarom veranderen dingen?' (onderzoeksvragen) Gebruik deze vragen en leg verbanden.


Dit project heeft ook een praktische kant!!! Inzicht komt niet alleen uit boeken. Ook ervaring is belangrijk. Probeer jullie onderwerp, in de mate van het mogelijke, te beleven. Leef een tijdje zoals de Chinezen in de tijd van de Qin dynastie. Haal klei en experimenteer, maak je eigen grafmonument. Hoe zou dat er vandaag uitzien? Maak een altaar, voer religieuze rituelen uit, eet een maaltijd uit het oude China. Bekijk de prachtige (kunst)voorwerpen probeer ze zelf te maken. Zo zal je de betekenis en de verschillende functies ervan beter begrijpen.


Archeologen houden veldnotities bij waarin ze hun bevindingen minutieus optekenen. Doe hetzelfde. Maak een verslag van jullie onderzoek. (+/- twee bladzijden) Welke bronnen hebben jullie geraadpleegd, welke vragen hebben jullie gesteld, welke experimenten hebben jullie gedaan en wat zijn jullie bevindingen? Deze archeologische veldnotities geef je af op donderdag 29 maart 2012.3. De praktische uitwerking...? De avond van de Archeologie.


Op vrijdag 23 maart is er een avond van de Archeologie. Jullie nemen bezoekers mee naar Xi'an. Maak het informatief en interactief. Zoek een manier om mensen een ervaring mee te geven die eigen was aan de Qin dynastie, kortom die Chinezen vroeger ook gevoeld hebben. Wat betekende deze grafheuvel en terracotta soldaten voor hun? Kan je dat gevoel bij mensen vandaag oproepen? Waarom wel/niet? Wat zegt dit over ons? Laat mensen nadenken over archeologie. Geef ze de mogelijkheid om zelf voorwerpen te interpreteren. Ga de discussie aan. Weten we uiteindelijk veel of weinig over de Qin dynastie? Hoe komt dat? Met welke vragen blijven we zitten?