Pius X‎ > ‎Archeologieproject‎ > ‎expedities‎ > ‎

03. Stonehenge


Beste archeologen


Jullie bezoeken Stonehenge. Deze mysterieuze steencirkel in zuid-west Engeland heeft mensen altijd gefascineerd. De site is 4300 jaar oud. Er zijn nog meer megalithische monumenten, als Newgrange, de Ring van Brodgar en de megaliet van Pierre de Brunehaut. Tot op vandaag blijven er veel vragen onbeantwoord. Wie heeft deze monumenten gebouwd, hoe heeft men die zware stenen verplaatst en waarom? Jullie zijn onze Stonehenge-experten. Reconstrueer de samenleving die verantwoordelijk is voor dit geheimzinnig monument.1. Het verzamelen van informatie. De Bronnen ... enkele tips.


Er is heel wat materiaal, documentaires ( National Geographic 'Stonehenge Decoded', Making History 'The Secrets of Stonehenge' etc...) , boeken, websites. Misschien vind je gelijkaardige neolitische monumenten hier in de buurt. Ga ze bezoeken. Maak foto's en tekeningen. Zijn er musea waar je voorwerpen uit het Neolithicum kan vinden? Wordt er onderzoek naar gedaan? Ga praten met onderzoekers aan universiteit.


Zoek zoveel mogelijk materiële resten; steencirkels, hunnebedden, dolmen, menhirs, grafheuvels, gebruiksvoorwerpen, grafgiften, sporen van bewoning, landbouw. Waar en hoe zijn de spullen gevonden? Probeer ze te dateren. Is er discussie?

Vergeet het landschap niet. In welke omstandigheden leefden de mensen die Stonehenge hebben gebouwd? Wat hadden ze te eten, met welk klimaat hadden ze te maken, welke handels-mogelijkheden waren er?


Opmerking! In documentaires en boeken is al een analyse gemaakt. Keer terug naar de bron. Vergeet deze interpretaties en kijk goed naar de materiële overblijfselen. Zo komen jullie zelf tot (misschien wel andere) inzichten!


2. Het onderzoeken van de informatie.


Als je informatie hebt begint het denkwerk. Wat vertellen deze steencirkels en gebruiksvoorwerpen ons? Probeer de samenleving te reconstrueren. Het is niet voldoende om het alleen te beschrijven. Wat is Stonehenge eigenlijk? Wie heeft het gebouwd en waarom? Hoe zat de maatschappij in elkaar? Leg de link tussen economie, politiek, cultuur en religie. Zie je overéénkomsten/verschillen met onze samenleving? Hoe komt dat? Zijn er vandaag in onze maatschappij plaatsen die een vergelijkbare functie vervullen?

Welke functie vervullen Stonehenge en ander megalithische monumenten vandaag? Denk aan wichelroedelopers en mensen die elk jaar de zonnewende komen vieren. Hoe komt dat?


Archeologen stellen een reeks wetenschappelijk vragen. 'Hoe was de samenleving georganiseerd, wat aten ze, wat dachten ze, waarom veranderen dingen?' ( onderzoeksvragen) Gebruik deze vragen en leg verbanden.


Dit project heeft ook een praktische kant!!! Inzicht komt niet alleen uit boeken. Probeer jullie onderwerp, in de mate van het mogelijke, te beleven. Ga een tijdje leven zoals de mensen die Stonehenge gebouwd hebben. Bouw een monument, voer religieuze rituelen uit, maak stenenwerktuigen (bijlen, messen...) en eet een maaltijd uit het Neolithicum. Deze ervaringen zullen jullie helpen bij de analyse van de materiële voorwerpen. Bekijk neolithische kunstvoorwerpen en probeer ze zelf te vervaardigen. Je zal zo de betekenis en functies ervan beter begrijpen.


Archeologen houden veldnotities bij waarin ze hun bevinden minutieus optekenen. Doe hetzelfde. Maak een verslag van jullie onderzoek. (+/- twee bladzijden) Welke bronnen heb je geraadpleegd, welke vragen heb je gesteld, welke experimenten hebben jullie gedaan en wat zijn jullie bevindingen? Deze archeologische veldnotities geef je af op donderdag 29 maart 2012.


3. De praktische uitwerking...? De avond van de Archeologie


Op vrijdag 23 maart is er een avond van de Archeologie. Jullie nemen bezoekers mee naar Stonehenge. Maak het informatief en interactief. Zoek een manier om mensen een ervaring mee te geven die eigen was aan die tijd, kortom die de mensen toen ook gevoeld hebben. Wat betekende dit monument voor hun? Kan je dat gevoel vandaag bij mensen oproepen? Waarom wel/niet? Wat zegt dit over ons? Laat mensen nadenken over archeologie. Confronteer ze met vragen. Geef ze de mogelijkheid om zelf voorwerpen te interpreteren. Ga de discussie aan.