Pius X‎ > ‎Archeologieproject‎ > ‎expedities‎ > ‎

06. Pompeii


Beste archeologen


Jullie bezoeken Pompeii. Deze Romeinse stad werd in 79nc verwoest door een uitbarsting van de Vesuvius. De hele stad kwam onder een meters dikke aslaag terecht. Een paradijs voor archeologen. Toch zijn er nog heel wat vragen. Waarom waren er zo weinig mensen in de stad, waarom zijn de stoepranden zo hoog en hoeveel bordelen waren er nu eigenlijk in Pompeii? Was het gevaarlijk 's avonds op straat? Welke rol vervulden gladiatoren in de Romeinse samenleving? Jullie zijn onze Pompeii-experten. Ga op zoek naar deze en andere vragen.1. Het verzamelen van informatie. De Bronnen ... enkele tips.


Er is heel wat informatie voor handen; documentaires ('Last Day of Pompeii', BBC, 'Pompeii, back from the Dead' Discovery Channel, ook series 'Rome' van HBO en 'Spartacus Blood and Sand' geven een mooi beeld van de Romeinse maatschappij.) boeken, websites. Misschien zijn er musea in de buurt waar je voorwerpen kan vinden uit Pompeii? Denk aan het Koninklijke Museum voor Kunst en Geschiedenis in Brussel (KMKG, Jubelpark). Dit museum bezit een grote collectie voorwerpen uit de oudheid. Maak foto's en ga praten met medewerkers en onderzoekers. Het is niet voldoende om er doorheen te lopen en een snelle blik te werpen op de glazen vitrines. Breng voldoende tijd door met de betrokken voorwerpen. Probeer je voor te stellen dat ze effectief gebruikt werden. Hoe was dat? Zijn ze zwaar of licht, handig of onhandig? Wat zeggen deze voorwerpen over de mensen die ze gebruikt hebben?


Zoek zoveel mogelijk materiële resten uit Pompeii; gipsafdrukken van vluchtende mensen, muurschilderingen, huizen, meubilair, glaswerk, tempels, winkels, kroegen, een amfitheater, grafmonumenten, sporen van landbouw, transportmiddelen. Waar en hoe zijn de spullen gevonden? Probeer ze te dateren. Is er discussie over?

Vergeet het landschap niet. In welke omstandigheden leefden mensen in Pompeii? Wat hadden ze te eten, met welk klimaat hadden ze te maken, welke handelsmogelijkheden waren er...?


Opmerking! In documentaires en boeken is al een analyse gemaakt. Keer terug naar de bron. Vergeet de interpretaties even en kijk naar de materiële resten die men gevonden heeft. Zo kom je zelf tot (misschien wel andere) inzichten!


2. Het onderzoeken van de informatie.


Als je informatie hebt begint het denkwerk. Wat vertellen de beelden, mozaïekvloeren en gebruiksvoorwerpen ons? Probeer de samenleving in Pompeii te reconstrueren. Zoek verklaringen. Het is niet voldoende om het alleen te beschrijven. Wie woonde er in Pompeii en waarom? Wie had de macht? Waren mensen arm of rijk? Hoe probeerden ze te overleven? Kortom hoe zat de maatschappij in elkaar? Leg de link tussen economie, politiek, cultuur en religie. Zie je overeenkomsten en/of verschillen met onze eigen samenleving?

In documentaires heeft men veel aandacht voor de uitbarsting van de Vesuvius en de vernietiging van de stad. Ook dit is interessant. Probeer je in te leven. Hoe hebben mensen gereageerd en hoe komt dat? Wat zegt dit over hen? Hoe zou je zelf reageren in noodsituaties?


Archeologen stellen een reeks wetenschappelijk vragen. 'Hoe was de samenleving georganiseerd, wat aten ze, wat dachten ze, waarom veranderen dingen?' (onderzoeksvragen) Gebruik deze vragen en leg verbanden.


Dit project heeft ook een praktische kant!!! Inzicht komt niet alleen uit boeken. Ook ervaring is belangrijk. Probeer jullie onderwerp, in de mate van het mogelijke, te beleven. Leef een tijdje zoals mensen in Pompeii. Maak muurschilderingen, voer religieuze rituelen uit, eet een romeinse maaltijd. Deze ervaringen zullen jullie helpen bij de analyse van de materiële voorwerpen. Bekijk de prachtige (kunst)voorwerpen en probeer ze zelf te maken. Zo zal je de betekenis en de verschillende functies ervan beter begrijpen.


Archeologen houden veldnotities bij waarin ze hun bevindingen minutieus optekenen. Doe hetzelfde. Maak een verslag van jullie onderzoek. (+/- twee bladzijden) Welke bronnen hebben jullie geraadpleegd, welke vragen hebben jullie gesteld, welke experimenten hebben jullie gedaan en wat zijn jullie bevindingen? Deze archeologische veldnotities geef je af op donderdag 29 maart 2012.3. De praktische uitwerking...? De avond van de Archeologie.


Op vrijdag 23 maart is er een avond van de Archeologie. Jullie nemen het publiek mee naar Pompeii. Maak het informatief en interactief. Zoek een manier om mensen een ervaring mee te geven die eigen was aan Pompeii, kortom die mensen toen ook gevoeld hebben. Hoe stonden ze in de wereld? Wat waren hun verlangens en angsten? Zijn wij anders? Laat mensen nadenken over archeologie. Geef ze de mogelijkheid om zelf voorwerpen te interpreteren. Ga de discussie aan. Weten we uiteindelijk veel of weinig over het leven in Pompeii. Hoe komt dat? Met welke vragen blijven we zitten?