tranen van eros

George Bataille, De tranen van Eros, Nijmegen, SUN, 1986.