Pius X‎ > ‎Archeologieproject‎ > ‎expedities‎ > ‎

15. Maya's

Chichén Itza


Beste archeologen


Jullie bezoeken het oude Mexico. Ooit lag hier het rijk van de Maya's. Trek door het oerwoud en stop in plaatsen als Tikal, Chichén Itza en Palenque. Beklim tempels, kruip door graftombes en bestudeer inscripties. Jullie zijn onze maya-specialisten. Wie heeft al deze monumenten gebouwd en waarom? Wat is zo'n tempel eigenlijk? Heb aandacht voor het dagelijkse leven. Wat aten mensen? Waren ze rijk of arm? Welke kleding droegen ze? Wat dachten ze? Wat geloofden ze? Hoe en waarom is de maya-samenleving verdwenen? Zoek antwoorden op deze en andere vragen.1. Het verzamelen van informatie. De Bronnen ... enkele tips.


Er is heel wat informatie voor handen: documentaires (Lost City of the Maya, Mayan Doomsdays Prophecy 2012 ... ) boeken, websites. In musea vind je veel voorwerpen uit de Mayacultuur. Denk aan het Koninklijke Museum voor Kunst en Geschiedenis in Brussel (KMKG, Jubelpark). De Amerikaverzameling bestaan uit meer dan 40.000 objecten en brengt een overzicht van verschillende beschavingen waaronder de Maya's. Ook het MAS bezit beelden en textiel van de Maya's. Bezoek de afdeling 'Leven en dood in Precolumbiaans Amerika'. Maak foto's en ga praten met medewerkers en onderzoekers. Het is niet voldoende om er doorheen te lopen en snel een blik te werpen op de glazen vitrines. Breng voldoende tijd door met de betrokken voorwerpen. Probeer je voor te stellen dat ze effectief gebruikt werden. Hoe was dat? Zijn ze zwaar of licht, handig of onhandig? Wat zeggen deze voorwerpen over de mensen die ze gebruikt hebben?


Zoek zoveel mogelijk materiële resten; tempels, graven, grafgiften, sporen van huizen, landbouw, transportmiddelen. Waar en hoe zijn de spullen gevonden? Probeer ze te dateren. Is er discussie over?

Vergeet het landschap niet. In welke omstandigheden leefden de Maya's. Wat hadden ze te eten, met welk klimaat hadden ze te maken, welke handelsmogelijkheden waren er...?


Opmerking! In documentaires en boeken is al een analyse gemaakt. Keer terug naar de bron. Vergeet de interpretaties even en kijk naar de materiële resten die men gevonden heeft. Zo kom je zelf tot (misschien wel andere) inzichten!


2. Het onderzoeken van de informatie.


Als je informatie hebt begint het denkwerk. Wat vertellen de monumenten en gebruiksvoorwerpen ons? Probeer de Maya samenleving te reconstrueren. Zoek verklaringen. Het is niet voldoende om het alleen te beschrijven. Wie heeft deze tempels gebouwd en waarom? Hoe zat de maatschappij in elkaar? Leg de link tussen economie, politiek, cultuur en religie. Zie je overeenkomsten en/of verschillen met onze eigen samenleving? Hoe komt dat?


Archeologen stellen een reeks wetenschappelijk vragen. 'Hoe was de samenleving georganiseerd, wat aten ze, wat dachten ze, waarom veranderen dingen?' (onderzoeksvragen) Gebruik deze vragen en leg verbanden.


Dit project heeft ook een praktische kant!!! Inzicht komt niet alleen uit boeken. Ook ervaring is belangrijk. Probeer jullie onderwerp, in de mate van het mogelijke, te beleven. Leef een tijdje zoals mensen in het oude Mexico. Bouw een monument, lees Maya-inscripties, voer religieuze rituelen uit, eet een Maya-maaltijd, bestudeer en gebruik de Maya-kalender. (Waarom denken de Maya's dat de wereld zal vergaan op 3 december 2012?) Deze ervaringen zullen jullie helpen bij de analyse van de materiële voorwerpen. Bekijk de prachtige kunst en gebruiksvoorwerpen en probeer ze zelf te vervaardigen. Zo zal je de betekenis en de verschillende functies ervan beter begrijpen.


Archeologen houden veldnotities bij waarin ze hun bevindingen minutieus optekenen. Doe hetzelfde. Maak een verslag van jullie onderzoek. (+/- twee bladzijden) Welke bronnen hebben jullie geraadpleegd, welke vragen hebben jullie gesteld, welke experimenten hebben jullie gedaan en wat zijn jullie bevindingen? Deze archeologische veldnotities geef je af op donderdag 29 maart 2012.3. De praktische uitwerking...? De avond van de Archeologie.


Op vrijdag 23 maart is er een avond van de Archeologie. Jullie nemen bezoekers mee naar het rijk van de Maya's. Maak het informatief en interactief. Zoek een manier om mensen een ervaring mee te geven die eigen was aan de Maya-samenleving, kortom die Maya's ook gevoeld hebben. Wat betekenden die tempels voor hun? Kan je dat gevoel bij mensen vandaag oproepen? Waarom wel/niet? Wat zegt dit over ons? Laat mensen nadenken over archeologie. Weten we uiteindelijk veel of weinig over de Maya's? Hoe komt dat? Met welke vragen blijven we zitten? Geef mensen de mogelijkheid om zelf voorwerpen te interpreteren. Ga de discussie aan. Tikal