Pius X‎ > ‎Archeologieproject‎ > ‎expedities‎ > ‎

14. Angkor WatBeste archeologen


Jullie bezoeken Angkor Wat. In 1860 baant Henri Mouhot, een Franse naturalist, zich een weg door de jungle van Cambodja. Hij is op zoek naar tropische insecten. Tot zijn verwondering ontdekt hij een overwoekerd tempelcomplex met kanalen en gigantische waterbassins. Welke cultuur had dit gebouwd en waarom was ze verdwenen? Jullie zijn onze Angkor Wat-specialisten. Hoe zijn deze tempels gemaakt, door wie en waarom? Reconstrueer de samenleving die verantwoordelijk is voor deze mysterieuze ruïnes.1. Het verzamelen van informatie. De Bronnen ... enkele tips.


Er is heel wat materiaal: documentaires ('Digging for the Truth', History Channel, 'Ancient Megastructures: Angkor Wat' ...) boeken, websites. Misschien zijn er wel een aantal musea in de buurt waar je voorwerpen en informatie kan vinden over de Cambodjaanse cultuur en geschiedenis? Denk aan de Zuid-Oost Azië collectie in het Koninklijke Museum voor Kunst en Geschiedenis in Brussel (KMKG, Jubelpark). Ook in het MAS op de afdeling over leven en dood wordt er gekeken naar het hindoeïsme. Wie is de god Vishnu? Maak foto's en ga praten met medewerkers en onderzoekers. Het is niet voldoende om er doorheen te lopen en snel een blik te werpen op de glazen vitrines. Breng voldoende tijd door met de betrokken voorwerpen. Probeer je voor te stellen dat ze effectief gebruikt werden. Hoe was dat? Zijn ze zwaar of licht, handig of onhandig? Welke indruk maken ze op je? Wat zeggen deze voorwerpen over de mensen die ze gebruikt hebben?


Zoek zoveel mogelijk materiële resten uit Angkor Wat en de Cambodjaanse cultuur; beelden, kanalen en tempels, reliëfs, sporen van bewoning, landbouw, transportmiddelen. Waar en hoe zijn de spullen gevonden? Probeer ze te dateren. Is er discussie over? Denk ook aan muziek en verhalen.

Vergeet het landschap niet. In welke omstandigheden leefden mensen in Angkor Wat. Wat hadden ze te eten, met welk klimaat hadden ze te maken, welke handelsmogelijkheden waren er...?

Het regenwoud is een belangrijk aspect van jullie onderzoek. Bestudeer het leven in een tropisch klimaat. Denk aan praktische problemen, de vochtigheid, muggen... Heb aandacht voor de verschillende ecosystemen (relaties tussen dieren en planten en mensen). Ook dit heeft samenleving van Angkor Wat bepaald.


Opmerking! In documentaires en boeken is al een analyse gemaakt. Ga terug naar de bron. Vergeet de interpretaties even en kijk naar de materiële resten die men gevonden heeft. Zo kom je zelf tot (misschien wel andere) inzichten!


2. Het onderzoeken van de informatie.


Als je informatie hebt begint het denkwerk. Wat vertellen de beelden en de gebruiksvoorwerpen ons? Probeer de samenleving van Angkor Wat te reconstrueren. Zoek verklaringen. Het is niet voldoende om het alleen te beschrijven. Wie heeft deze stad gebouwd en waarom? Angkor Wat was in de twaalfde eeuw de hoofdstad van het Kmer-rijk. Hoe zat dit rijk in elkaar? Leg de link tussen economie, politiek, cultuur en religie. Zie je overeenkomsten en/of verschillen met onze eigen samenleving? Hoe komt dat?


Archeologen stellen een reeks wetenschappelijk vragen. 'Hoe was de samenleving georganiseerd, wat aten ze, wat dachten ze, waarom veranderen dingen?' (onderzoeksvragen) Gebruik deze vragen en leg verbanden.  


Dit project heeft ook een praktische kant!!! Inzicht komt niet alleen uit boeken. Ook ervaring is belangrijk. Probeer jullie onderwerp, in de mate van het mogelijke, te beleven. Leef een tijdje zoals mensen in Angkor Wat. Voer religieuze rituelen uit, zing en dans, maak een maaltijd klaar... Deze ervaringen zullen jullie helpen bij de analyse van de materiële voorwerpen. Bekijk de (kunst)voorwerpen en probeer ze zelf te vervaardigen. Zo zal je de betekenis en de verschillende functies ervan beter begrijpen.


Archeologen houden veldnotities bij waarin ze hun bevindingen minutieus optekenen. Doe hetzelfde. Maak een verslag van jullie onderzoek. (+/- twee bladzijden) Welke bronnen hebben jullie geraadpleegd, welke vragen hebben jullie gesteld, welke experimenten hebben jullie gedaan en wat zijn jullie bevindingen? Deze archeologische veldnotities geef je af op donderdag 29 maart 2012.3. De praktische uitwerking...? De avond van de Archeologie


Op vrijdag 23 maart is er een avond van de Archeologie. Jullie nemen bezoekers mee naar Angkor Wat. Maak het informatief en interactief. Zoek een manier om mensen een ervaring mee te geven die eigen was aan Angkor Wat, kortom die mensen toen ook gevoeld hebben. Wat betekenden die tempels en waterkanalen voor hun? Kan je dat gevoel bij mensen vandaag oproepen? Waarom wel/niet? Wat zegt dit over ons? Laat mensen nadenken over archeologie. Geef ze de mogelijkheid om zelf voorwerpen te interpreteren. Ga de discussie aan. Weten we eigenlijk veel of weinig over Angkor Wat. Hoe komt dat? Met welke vragen blijven we zitten?