Pius X‎ > ‎Archeologieproject‎ > ‎expedities‎ > ‎

09. Machu Picchu


Beste archeologen


Jullie bezoeken Machu Picchu. In 1911 verkent de Amerikaanse avonturier en senator Hiram Bingham enkele bergtoppen in de heilige Urubamba vallei. Tot zijn verbazing ontdekt hij de ruïnes van een vergeten stad. Machu Picchu is een ongelooflijk staaltje Inca-bouwkunst op een haast onmogelijke plaats. Wat was de functie van deze nederzetting? Was het een buitenverblijf van de Inca-elite? Klopt het dat er alleen vrouwen leefden? Is het waar dat de hele site, onder druk van toeristen, langzaam naar beneden glijdt? Jullie zijn onze Machu Picchu-specialisten. Zoek antwoorden op deze en andere vragen.1. Het verzamelen van informatie. De Bronnen ... enkele tips.


Er is heel wat materiaal voor handen: documentaires ('Machu Picchu Decoded', National Geographic, 'Ancient Megastructures Machu Picchu'...) boeken, websites. Misschien zijn er musea in de buurt waar je voorwerpen kan vinden van de Inca's en andere beschavingen uit de Andes? Denk aan de Amerika collectie in het Koninklijke Museum voor Kunst en Geschiedenis in Brussel (KMKG, Jubelpark). Ook op de afdeling over 'Leven en Dood' in het MAS vind je heel wat religieuze objecten van de Inca's. Maak foto's en ga praten met medewerkers en onderzoekers. Het is niet voldoende om er doorheen te lopen en snel een blik te werpen op de glazen vitrines. Breng wat tijd door met de betrokken voorwerpen. Probeer je voor te stellen dat ze effectief gebruikt werden. Hoe was dat? Zijn ze zwaar of licht, handig of onhandig? Welke indruk maken ze op je? Wat zeggen deze voorwerpen over de mensen die ze gebruikt hebben?


Zoek zoveel mogelijk materiële resten van de Inca's; textiel, aardewerk, mummies, quipu's grafgiften, tempels, wegen, sporen van bewoning, landbouw, transportmiddelen. Waar en hoe zijn de spullen gevonden? Probeer ze te dateren. Is er discussie over?

Vergeet het landschap niet. In welke omstandigheden leefden de Inca's? Wat hadden ze te eten, met welk klimaat hadden ze te maken, welke handelsmogelijkheden waren er...?


Opmerking! In documentaires en boeken is al een analyse gemaakt. Vergeet deze interpretaties even en keer terug naar de bron. Kijk naar de materiële resten die men gevonden heeft. Zo kom je zelf tot (misschien wel andere) inzichten!


2. Het onderzoeken van de informatie.


Als je informatie hebt begint het denkwerk. Wat vertellen deze ruïnes en de gebruiksvoorwerpen ons? Probeer de samenleving van de Inca's te reconstrueren. Zoek verklaringen. Het is niet voldoende om het alleen te beschrijven. Wat doet deze Incastad zo hoog in de bergen? Wie heeft ze gebouwd, hoe en waarom? Hoe zat de Inca-maatschappij in elkaar? Leg de link tussen economie, politiek, cultuur en religie. Zie je overeenkomsten en/of verschillen met onze eigen samenleving? Hoe komt dat?


Archeologen stellen een reeks wetenschappelijk vragen. 'Hoe was de samenleving georganiseerd, wat aten ze, wat dachten ze, waarom veranderen dingen?' (onderzoeksvragen) Gebruik deze vragen en leg verbanden.


Dit project heeft ook een praktische kant!!! Inzicht komt niet alleen uit boeken. Ook ervaring is belangrijk. Probeer jullie onderwerp, in de mate van het mogelijke, te beleven. Leef een tijdje zoals de Inca's. Maak een altaar, voer religieuze rituelen uit, communiceer via quipu's, eet een Inca-maaltijd. (Heb je al eens cavia gegeten?) Kauw cocabladeren of drink cocathee. Bekijk de prachtige (kunst)voorwerpen van de Inca's en probeer ze zelf te maken. Zo zal je de betekenis en de verschillende functies ervan beter begrijpen.


Archeologen houden veldnotities bij waarin ze hun bevindingen minutieus optekenen. Doe hetzelfde. Maak een verslag van jullie onderzoek. (+/- twee bladzijden) Welke bronnen hebben jullie geraadpleegd, welke vragen hebben jullie gesteld, welke experimenten hebben jullie gedaan en wat zijn jullie bevindingen? Deze archeologische veldnotities geef je af op donderdag 29 maart 2012.3. De praktische uitwerking...? De avond van de Archeologie.


Op vrijdag 23 maart is er een avond van de Archeologie. Jullie nemen bezoekers mee naar Machu Picchu. Maak het informatief en interactief. Zoek een manier om mensen een ervaring mee te geven die eigen was aan deze stad, kortom die de Inca's ook gevoeld hebben. Wat betekende deze locatie voor hun? Kan je dat gevoel bij mensen vandaag oproepen? Waarom wel/niet? Wat zegt dit over ons? Laat mensen nadenken over archeologie. Geef ze de mogelijkheid om zelf voorwerpen te interpreteren. Ga de discussie aan. Weten we uiteindelijk veel of weinig over de Inca's? Hoe komt dat? Met welke vragen blijven we zitten?