Pius X‎ > ‎Archeologieproject‎ > ‎expedities‎ > ‎

07. NazcaBeste archeologen


Jullie bezoeken Nazca. Deze woestijn aan de kust van Peru ligt bezaaid met grote zandtekeningen: apen, walvissen, spinnen maar ook gigantische geometrische figuren. De lijnen zijn kilometers lang. Je ziet ze alleen vanuit een vliegtuig. Ze zijn gemaakt rond 100nc door de mysterieuze Nazca-cultuur. Ga op onderzoek. Hoe overleefden mensen hier? Hoe en waarom hebben ze deze grote tekeningen gemaakt? Jullie zijn onze Nazca-specialisten. Zoek zoveel mogelijk materiële sporen en reconstrueer de Nazca-samenleving.1. Het verzamelen van informatie. De Bronnen ... enkele tips.


Er is heel wat materiaal voor handen; documentaires ('Mystery Investigator, The Nazca Lines', 'Ancient Mysteries, The Nazca Lines'...) boeken, websites. Misschien zijn er wel een aantal musea in de buurt waar je voorwerpen en informatie kan vinden over Nazca en gelijkaardige culturen uit de Andes? Denk aan de Amerika collectie in het Koninklijke Museum voor Kunst en Geschiedenis in Brussel (KMKG, Jubelpark). Bezoek het MAS. Op de afdeling over 'Leven en Dood' vind je textiel en aardewerk van de Nazca-cultuur. Maak foto's en ga praten met medewerkers en onderzoekers. Het is niet voldoende om er doorheen te lopen en een snelle blik te werpen op de glazen vitrines. Breng voldoende tijd door met de betrokken voorwerpen. Probeer je voor te stellen dat ze effectief gebruikt werden. Hoe was dat? Zijn ze zwaar of licht, handig of onhandig? Welke indruk maken ze op je? Wat zeggen deze voorwerpen over de mensen die ze gebruikt hebben?


Zoek zoveel mogelijk materiële resten van de Nazca-cultuur; zandtekeningen, mummies, textiel, scherven en aardewerk, graven en grafgiften, sporen van bewoning, landbouw. Waar en hoe zijn de spullen gevonden? Probeer ze te dateren. Is er discussie over?

Vergeet het landschap niet. In welke omstandigheden leefden mensen in Nazca? Wat hadden ze te eten, met welk klimaat hadden ze te maken, welke handelsmogelijkheden waren er...?


Opmerking! In documentaires en boeken is al een analyse gemaakt. Keer terug naar de bron. Vergeet de interpretaties even en kijk naar de materiële resten die men gevonden heeft. Zo kom je zelf tot (misschien wel andere) inzichten!


2. Het onderzoeken van de informatie.


Als je informatie hebt begint het denkwerk. Wat vertellen deze zandtekeningen en gebruiksvoorwerpen ons? Probeer de Nazca-samenleving te reconstrueren. Zoek naar verklaringen. Het is niet voldoende om het alleen te beschrijven. Wat is de functie van deze tekeningen? Wie heeft ze neergezet en waarom? Hoe zat de maatschappij in elkaar? Leg de link tussen economie, politiek, cultuur en religie. Zie je overeenkomsten en/of verschillen met onze eigen samenleving? Hoe komt dat?


Archeologen stellen een reeks wetenschappelijk vragen. 'Hoe was de samenleving georganiseerd, wat aten ze, wat dachten ze, waarom veranderen dingen?' (zie onderzoeksvragen) Gebruik deze vragen en leg verbanden.


Dit project heeft ook een praktische kant!!! Inzicht komt niet alleen uit boeken. Ook ervaring is belangrijk. Probeer jullie onderwerp, in de mate van het mogelijke, te beleven. Leef een tijdje zoals mensen in Nazca. Maak zandtekeningen, zoek water met een wichelroede, voer religieuze rituelen uit (hier kan suggestie een belangrijke rol spelen) en leg contact met de goden, eet een Nazca-maaltijd... Deze ervaringen zullen jullie helpen bij het analyseren van materiële voorwerpen. Bekijk de schitterende (kunst)voorwerpen en probeer ze zelf te vervaardigen. Zo zal je de verschillende functies ervan beter begrijpen.


Archeologen houden veldnotities bij waarin ze hun bevindingen minutieus optekenen. Doe hetzelfde. Maak een verslag van jullie onderzoek. (+/- twee bladzijden) Welke bronnen hebben jullie geraadpleegd, welke vragen hebben jullie gesteld, welke experimenten hebben jullie gedaan en wat zijn jullie bevindingen? Deze archeologische veldnotities geef je af op donderdag 29 maart 2012.3. De praktische uitwerking...? De avond van de Archeologie.


Op vrijdag 23 maart is er een avond van de Archeologie. Jullie nemen bezoekers mee naar de woestijn van Nazca. Maak het informatief en interactief. Zoek een manier om mensen een ervaring mee te geven die eigen was aan de Nazca-cultuur, kortom die mensen toen ook gevoeld hebben. Wat betekenden die lijnen voor hun? Kan je dat gevoel bij mensen vandaag oproepen? Waarom wel/niet? Wat zegt dit over ons? Laat mensen nadenken over archeologie. Geef ze de mogelijkheid om de tekeningen en voorwerpen zelf te interpreteren. Ga de discussie aan. Weten we uiteindelijk veel of weinig over de Nazca-cultuur? Hoe komt dat? Met welk vragen blijven we zitten?